Ako splatiť základné imanie s.r.o. v roku 2013?

Súčasná právna úprava procesu zakladania spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.) bude onedlho sťažená. Médiami sa ešte na jar tohto roku (2013) prehnali informácie o tom, že základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným sa už nebude môcť vkladať do pokladne spoločnosti a nebude sa preukazovať iba písomným vyhlásením správcu vkladu, pričom zmeny mali nadobudnúť účinnosť od 01.októbra 2013. Tento dátum rezonuje dodnes u väčšiny osôb, ktoré si v tomto čase mienia založiť spoločnosť s ručením obmedzeným a pýtajú sa, ako to so splatením základného imania vlastne dnes je.

Základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným je tvorené súhrnom peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti, pričom jeho zákonom stanovená minimálna výška je 5.000 Eur. Ak spoločnosť zakladá len jeden zakladateľ (spoločník) musí byť základné imanie splatené pred zápisom do Obchodného registra v plnej výške. Ak zakladajú spoločnosť viacerí spoločníci (t.j. minimálne dvaja) musia byť splatené ich peňažné vklady aspoň vo výške 30% základného imania. Treba uviesť, že celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí byť aspoň 50 % zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania.

Ukážme si názornú situáciu, keď si s.r.o. zakladajú dvaja spoločníci, Peter a Pavol, pričom Petrov vklad do základného imania je vo výške 1.000,- Eur a Pavlov vklad do základného imania je vo výške 4.000,- Eur. Spoločníci musia pred zápisom do Obchodného registra splatiť svoj vklad vo výške najmenej 2.500,- Eur. V spoločenskej zmluve si Peter a Pavol určia, v akej výške ktorý z nich uhradí svoj vklad, pričom Peter musí uhradiť minimálne 300,- Eur a Pavol musí uhradiť minimálne 1.200,- Eur. Je jasné, že ak má byť splatené základné imanie vo výške aspoň 2500,- Eur, potom buď Peter alebo Pavol bude musieť splatiť viac, ako jeho zákonom stanovená výška minimálneho splateného vkladu do základného imania.

V súčasnosti sa pri zakladaní s.r.o. preukazuje splatenie základného imania „obyčajným" vyhlásením správcu vkladu o tom, že základné imanie bolo splatené v plnej výške, najčastejšie vo výške 5.000,- Eur. Správcom vkladu je vo väčšine prípadov zakladateľ (spoločník) spoločnosti, ktorý formálnym vyhlásením potvrdí, že zakladateľ splatil základné imanie v plnej výške a že toto základné imanie bude po vzniku spoločnosti uložené v pokladni spoločnosti. Súd a ani žiaden iný orgán nezisťuje, či naozaj zakladateľ základné imanie splatil alebo nie a či bolo alebo nebolo uložené v pokladni spoločnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Uvedený stav má byť zmenený novelou Obchodného zákonníka, ktorá však stále nebola schválená v parlamente. Predmetnú novelu Obchodného zákonníka momentálne prerokovávajú vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, pričom predpokladá sa, že nadobudne účinnosť dňa 01.12.2013. Uvedený dátum nadobudnutia účinnosti (01.12.2013) je stále iba predpokladom predkladateľa novely, ktorá stále nebola schválená.

Návrh novely Obchodného zákonníka, ktorý ustanovuje, že základné imanie s.r.o. je potrebné vkladať na osobitný účet v banke má síce nadobudnúť účinnosť od 01.12.2013, avšak pre všetky spoločnosti, ktoré sú založené do 30.11.2013 (t.j. zakladateľská alebo spoločenská zmluva bola podpísaná do 30.11.2013) platí, že sa na ne vzťahuje ešte „stará“ právna úprava platná do 30.11.2013. Zjednodušene povedané – ak stihnete podpísať zakladateľskú alebo spoločenskú zmluvu u notára do 30.11.2013, stále nemusíte ako správca vkladu splácať základné imanie na bankový účet ale postačí Vám podpísať formálne prehlásenie správcu vkladu. V tomto prípade však návrh na zápis spoločnosti musí byť podaný najneskôr do 28.02.2014. 

Využite preto ešte čas a založte si spoločnosť s ručením obmedzeným z pohodlia Vášho domova využitím našich služieb. Okrem toho, že Vám celý proces uľahčíme tým, že Vám poradíme, zároveň ušetríte na poplatkoch spojených so zakladaním spoločnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie s.r.o. cudzincom – občanom tretej krajiny na Slovensku

Aké podmienky musí cudzinec (občan nečlenských štátov EÚ) spĺňať, aby mohol na Slovensku podnikať formou s.r.o.? Môže byť štátny príslušník tretej krajiny spoločníkom alebo konateľom takejto firmy?

Založenie s.r.o. zahraničnou osobou - občanom členského štátu EÚ na Slovensku

Za akých podmienok môže zahraničná osoba z Európskej únie založiť na Slovensku s.r.o.? Kedy môže byť spoločníkom alebo konateľom slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným?

Živnosť alebo s.r.o.? Čo je výhodnejšie v roku 2019

Aké sú hlavné výhody a nevýhody podnikania formou živnosti a s.r.o. v roku 2019?

Založenie s.r.o. v roku 2019 - postup

Ak ste sa v roku 2019 rozhodli založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, máme pre vás podrobný postup na svojpomocné založenie s.r.o.