Sociálna poisťovňa upozorňuje: Povinnosť zasielať mesačné výkazy pri odklade poistného nebola zrušená

Zamestnávatelia mohli odložiť úhradu poistného z dôvodu koronakrízy. Mnohí však pri tejto možnosti zabudli posielať povinné výkazy. Čo na to Sociálna poisťovňa?

V čase pandémie bolo možné odložiť si úhradu poistného, v apríli bolo dokonca odpustené. Niektorí zamestnávatelia preto prestali odovzdávať výkazy za svojich zamestnancov. Avšak predložiť mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie boli povinní vždy.

Sociálna poisťovňa tak v septembri odoslala 11 595 SMS a e-mailov, v ktorých upozornila 7 020 zamestnávateľov na neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov. Išlo o výkazy za júl 2020. Na základe upozornenia 1 249 zamestnávateľov dodatočne zaslalo mesačný výkaz poistného, čo je takmer 18 % úspešnosť informačnej akcie.

Zamestnávatelia sú stále povinní vykazovať poistné

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že na povinnosti vykazovať poistné sa nič nezmenilo ani v čase mimoriadnej situácie počas koronakrízy. Zamestnávatelia sú povinní vykazovať poistné aj za mesiac, v ktorom ho majú odložené. Poistné sa naďalej vykazuje v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme.

Zachovaný zostal aj spôsob vykazovania, čiže zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa i za zamestnanca. Ak by aj zamestnávateľ mal odložené poistné za časť zamestnávateľa, nevykazuje nulové poistné, keďže za zamestnanca je povinný naďalej poistné uhrádzať.

Možnosť odložiť úhradu poistného končí

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že mesiac júl 2020 bol nateraz posledným mesiacom, v ktorom zamestnávatelia (a tiež povinne poistené SZČO) mali možnosť využiť odklad zaplatenia poistného s predĺženou splatnosťou až do 31. decembra 2020. 

Podrobnosti o odklade spomínanej povinnosti so splatnosťou do konca tohto roka za mesiac máj, júnjúl, sa dočítate v našich článkoch.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prihlasovanie do e-Služieb Sociálnej poisťovne sa mení, GRID karty budú končiť

Sociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Služieb s GRID kartou, aby si aktivovali nový prístup. Klienti sa už budú prihlasovať len mobilom alebo občianskym preukazom.

Odvody zamestnanca dôchodcu a jeho zamestnávateľa od 1.1.2022

Platí zamestnanec, ktorý poberá napr. starobný dôchodok, či invalidný dôchodok plnú výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022? Prinášame prehľadné tabuľky.

Kódy prihlásenia zamestnanca do zdravotnej poisťovne

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do zdravotnej poisťovne do 8 dní odo dňa nástupu zamestnanca do zamestnania. Aké kódy použiť na prihlásenie (odhlásenie) do (zo) zdravotnej poisťovne?

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2022

Zamestnanec v roku 2022 zaplatí z hrubej mzdy odvody obvykle vo výške 13,4 %. Koľko za neho zaplatí na sociálnom a zdravotnom poistení zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky