Sociálna poisťovňa upozorňuje: Povinnosť zasielať mesačné výkazy pri odklade poistného nebola zrušená

Zamestnávatelia mohli odložiť úhradu poistného z dôvodu koronakrízy. Mnohí však pri tejto možnosti zabudli posielať povinné výkazy. Čo na to Sociálna poisťovňa?

V čase pandémie bolo možné odložiť si úhradu poistného, v apríli bolo dokonca odpustené. Niektorí zamestnávatelia preto prestali odovzdávať výkazy za svojich zamestnancov. Avšak predložiť mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie boli povinní vždy.

Sociálna poisťovňa tak v septembri odoslala 11 595 SMS a e-mailov, v ktorých upozornila 7 020 zamestnávateľov na neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov. Išlo o výkazy za júl 2020. Na základe upozornenia 1 249 zamestnávateľov dodatočne zaslalo mesačný výkaz poistného, čo je takmer 18 % úspešnosť informačnej akcie.

Zamestnávatelia sú stále povinní vykazovať poistné

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že na povinnosti vykazovať poistné sa nič nezmenilo ani v čase mimoriadnej situácie počas koronakrízy. Zamestnávatelia sú povinní vykazovať poistné aj za mesiac, v ktorom ho majú odložené. Poistné sa naďalej vykazuje v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme.

Zachovaný zostal aj spôsob vykazovania, čiže zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa i za zamestnanca. Ak by aj zamestnávateľ mal odložené poistné za časť zamestnávateľa, nevykazuje nulové poistné, keďže za zamestnanca je povinný naďalej poistné uhrádzať.

Možnosť odložiť úhradu poistného končí

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že mesiac júl 2020 bol nateraz posledným mesiacom, v ktorom zamestnávatelia (a tiež povinne poistené SZČO) mali možnosť využiť odklad zaplatenia poistného s predĺženou splatnosťou až do 31. decembra 2020. 

Podrobnosti o odklade spomínanej povinnosti so splatnosťou do konca tohto roka za mesiac máj, júnjúl, sa dočítate v našich článkoch.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda na Slovensku (1991 – 2021) - výška a právna úprava

Vývoj výšky minimálnej mzdy platnú na Slovensku (v Československu) počas posledných 31 rokov, teda od jej samotného zavedenia na našom území až po jej poslednú známu sumu.

Sociálne poistenie a cezhraničný home office počas pandémie

Mení sa sociálne poistenie tým zamestnancom, živnostníkom a SZČO, ktorí pracovali v zahraničí a teraz pokračujú v práci z domu na Slovensku?

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2021

Na aké peňažné dávky v súvislosti s dieťaťom má rodič nárok? A aká je ich výška, či podmienky? Prinášame prehľadnú tabuľku platnú pre rok 2021.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky