Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO a posun splatnosti poistného

Povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie sa opäť posúva, tentokrát sa ruší aj termín splatnosti 30. jún 2021. Do kedy treba zaplatiť odvody po novom a koho sa odklad týka?

Vláda schválila ďalšiu zmenu v odklade odvodov zamestnávateľa a SZČO do Sociálnej poisťovne. Z dôvodu pandémie si bolo možné odložiť splatnosť poistného na sociálne poistenie za niektoré mesiace v roku 2020 a január až apríl 2021, a to do 30. júna 2021. Vo štvrtok, 19. mája, však bolo na rokovaní vlády schválené posunutie splatnosti už odloženej splatnosti poistného – z konca júna sa lehota posúva v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 30. septembra 2021 do 30. septembra 2023. Taktiež sa ustanovilo ďalšie obdobie, za ktoré majú SZČO a zamestnávateľ odloženú povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie za obdobie máj 2021, konkrétne do 31. decembra 2023. Táto výnimka sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Odklad sa netýka zamestnancov, za ktorých odvádza poistné zamestnávateľ a ktoré im zráža zo mzdy – tie je aj naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti. Možné je len odloženie platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v III. pilieri, ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu zaradenú do 3. alebo 4. kategórie.

Odklad má byť pomocou v čase pandémie, čo o ňom treba vedieť?

Treba myslieť na to, že ide len o odvody na sociálne poistenie, nie na zdravotné poistenie. Sociálna poisťovňa odporúča využiť elektronický formulár pre získanie rýchlej spätnej väzby o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. Čo ďalšie treba vedieť o odklade odvodov aj informácie o poklese čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti sme priblížili v článku Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO za január, február a marec 2021.

Sociálna poisťovňa informovala, že odvádzatelia, ktorí jej predložili čestné vyhlásenie, preukazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného za mesiac marec, máj, jún, júl, december 2020, január, február, marec a apríl 2021 už nemusia predkladať Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace, ani žiadne iné dokumenty. K predĺženiu splatnosti na základe nariadenia vlády dôjde automaticky.

V dôvodovej správe k zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa uvádza, že cieľom je zmierniť ekonomické dopady na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Covid mapa a zmena v opatreniach od 14.6.2021

Od pondelka 14. júna 2021 sa bude meniť nielen farba okresov v Covid automate, ale aj pravidlá pre prevádzky a organizovanie hromadných podujatí.

Prvá pomoc bude od 1.7.2021 prepojená na Covid automat: ako to ovplyvní nárok na príspevok?

Od čoho bude závisieť výška pomoci a ako sa podmienky prispôsobia aktualizáciám „farieb“ okresov?

Povinnosti absolventov škôl po ukončení štúdia voči Sociálnej poisťovni

Musia absolventi platiť sociálne odvody a majú nárok na dávku v nezamestnanosti? V čom sa líšia povinnosti, ak sú študenti zamestnaní a ak začnú podnikať?

Covid mapa a opatrenia od 7.6.2021

Od pondelka, 7. júna 2021, pribudnú v Covid mape podľa automatu zelené okresy. Väčšina Slovenska je už v žltej farbe. Čo to znamená pre podnikateľov a prevádzky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky