Vznik prevádzkarne a jej otváracie hodiny možno oznámiť úradom aj on-line

Podnikateľ pri svojej činnosti dochádza do kontaktu aj s mestom alebo obcou, v ktorej podniká. Jednou z povinností môže byť oznámenie vzniku prevádzkarne na podnikanie a jej otváracích hodín príslušnému mestu alebo obci.

Oznamovanie vzniku prevádzkarne a otváracích hodín prevádzkarne

V prípade, že začnete podnikať, môže sa ľahko stať, že vám vznikne prevádzkareň podľa definície zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „živnostenský zákon“). Podľa živnostenského zákona je prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Naopak, prevádzkarňou nie je priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Nie každý priestor tak musí byť prevádzkarňou a niekto ju vôbec nemá. Podrobne sa o tom, či sa priestor, v ktorom podnikáte, považuje za prevádzkareň alebo nie, môžete dočítať v článku Prevádzkareň. Najčastejšie je však prevádzkarňou miesto, kde predávate tovar, služby alebo niečo vyrábate.

Ak vám prevádzkareň vznikla, musíte si v súvislosti s ňou splniť niekoľko oznamovacích povinností, o ktorých sme písali v článku Zriadenie prevádzkarne. Medzi jednu z nich môže patriť aj povinnosť oznámiť vznik prevádzkarne, otváracie hodiny prevádzkarne a ich zmeny mestu alebo obci, na území ktorej sa prevádzkareň nachádza. Takáto povinnosť nevyplýva zo žiadneho zákona, ale upravujú si ju samotné mestá a obce vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. Mnoho miest a obcí takúto povinnosť podnikateľom ukladá. Vo všeobecne záväznom nariadení príslušného mesta alebo obce môže byť určené, že podnikateľ je povinný oznámiť prevádzkareň umiestnenú na jeho území a takisto oznámiť mestu alebo obci čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb na území tohto mesta alebo obce. Niekedy sú tieto povinnosti spojené, tzn. treba oznámiť vznik prevádzkarne a zároveň aj otváracie hodiny prevádzkarne a ich zmeny, inokedy postačuje oznámiť len otváracie hodiny prevádzkarne.

Podnikateľ môže mať povinnosť oznámiť mestu vznik prevádzkarne.

Podobne ako povinnosť, tak aj lehotu na splnenie uvedených povinností súvisiacich so zriadením prevádzkarne si mestá a obce určujú vo svojom všeobecne záväznom nariadení individuálne (môže to byť napríklad najneskôr 5 pracovných dní pred začatím činnosti prevádzkarne alebo do 30 dní od začatia činnosti prevádzkarne).

Čo potrebujete na on-line (elektronické) oznámenie vzniku prevádzkarne a otváracích hodín prevádzkarne

Ak podnikáte na území mesta alebo obce, ktorá vám ukladá povinnosť oznámiť mu vznik prevádzkarne a jej otváracích hodín, máte niekoľko možností, ako si túto povinnosť splniť. Buď mestom alebo obcou požadovaný formulár vyplníte a donesiete na úrad osobne alebo ho tam pošlete poštou, prípadne ho vyplníte a odovzdáte priamo na úrade. Jednoduchšou a pravdepodobne aj z hľadiska úspory času a peňazí najlepšou možnosťou je využitie elektronickej služby na oznamovanie vzniku prevádzkarne a otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny.

On-line oznámenie vzniku prevádzkarne je jednoduchšie.

V tomto prípade nemusíte nikam chodiť v čase úradných hodín. Všetko vybavíte kedykoľvek z pohodlia vašej kancelárie. Na elektronické oznámenie vzniku prevádzkarne a otváracích hodín prevádzkarne potrebujete elektronický občiansky preukaz (eID karta), ktorý musí byť aktivovaný, tzn. musí byť na ňom aktivovaný bezpečnostný osobný kód, musíte mať na počítači nainštalovaný softvér eID klient, musíte mať čítačku čipových kariet s príslušným softvérom a musíte mať na eID karte nahraté kvalifikované certifikáty pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu.

Ako zistiť, či dané mesto alebo obec podporuje možnosť elektronicky oznámiť vznik prevádzkarne a otváracích hodín prevádzkarne

Ak chcete elektronicky oznámiť príslušnému mestu alebo obci vznik prevádzkarne a otváracích hodín prevádzkarne, musíte si najskôr overiť, či dané mesto alebo obec vôbec takúto elektronickú službu ponúka. Ak to chcete zistiť, najlepšie je pokúsiť sa túto elektronickú službu nájsť na internetovej stránke konkrétneho mesta alebo obce. Inou možnosťou je postupovať tak, ako keby ste chceli túto službu použiť a teda vstúpiť do tejto služby cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk a tam si vybrať konkrétne mesto alebo obec.

Nie každé mesto alebo obec má túto elektronickú službu.

Takýmto spôsobom zistiť, či dané mesto alebo obec umožňuje alebo neumožňuje podnikateľovi elektronicky oznámiť vznik prevádzkarne a otváracích hodín prevádzkarne, môže byť zdĺhavejšie a aj napriek tomu sa odpoveď na dostupnosť elektronickej služby nedozviete. Pre tento spôsob overenia dostupnosti tejto elektronickej služby postupujte podľa nášho návodu v nasledujúcej časti článku.

Návod, ako on-line (elektronicky) oznámiť vznik prevádzkarne a otváracích hodín prevádzkarne

Pre využitie elektronickej služby na oznámenie vzniku prevádzkarne a otváracích hodín prevádzkarne (a rovnako aj pre alternatívne overenie dostupnosti tejto elektronickej služby v danom meste alebo obci) postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Vložte do čítačky čipových kariet svoj elektronický občiansky preukaz a zapnite si aplikáciu eID klient.
 2. Prejdite na internetovú stránku Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, v pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa na portál“ a po tom, ako zadáte váš bezpečnostný osobný kód, si vyberte podnikateľský subjekt, ktorého prevádzkareň a otváracie hodiny chcete mestu alebo obci oznámiť (napríklad štatutár právnickej osoby si vyberie konkrétnu obchodnú spoločnosť).
 3. Na stránke sa vám objaví niekoľko kategórií elektronických služieb s dvoma záložkami. Spomedzi ponúkaných elektronických služieb máte možnosť vybrať si medzi tými, ktoré sú určené občanom (pod záložkou „Občan“) a ktoré sú určené podnikateľom (pod záložkou „Podnikateľ“). V našom prípade kliknite na záložku „Podnikateľ“.

Poznámka: Najrýchlejší prechod na službuOznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny“ by bol cez vyhľadávacie pole na stránke. Ak však do neho vpíšete presný názov tejto služby, žiadnu službu vám nenájde. Podarilo sa nám ju však spolu s inými vyhľadať po zadaní výrazu „prevádzkareň“ do vyhľadávania. Rovnako rýchle by malo byť aj vyhľadanie služby cez vyhľadávač služieb, na ktorý sa dostanete po kliknutí na tlačidlo „Nájsť službu“ nachádzajúce sa v pravej časti stránky. Aj v tomto prípade vyhľadávanie podľa kľúčových slov nie je vždy ideálne. Keďže nie je možné predvídať, ako bude vyhľadávanie fungovať, ukážeme si pre istotu návod na priamy vstup do služby.

 1. Elektronické služby pre podnikateľov sú zoradené do niekoľkých kategórií. Nami hľadaná služba sa nachádza v kategórii „Podnikanie“, preto kliknite na toto tlačidlo. Nižšie sa zobrazí niekoľko podkategórií elektronických služieb pre podnikateľov, spomedzi ktorých si kliknutím vyberieme „Služby“.
 1. Podkategória „Služby“ sa následne rozbalí na niekoľko konkrétnych elektronických služieb. Jednou z nich bude „Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny“, ktorú si kliknutím vyberiete.
 2. Konkrétna elektronická služba sa nám ešte neotvorila, ale máme tu možnosť vybrať si jej poskytovateľa kliknutím na príslušné tlačidlo. Príslušné mesto alebo obec môžete v rozbaľovanom okne vyhľadať alebo príslušné mesto alebo obec vyhľadáte vpisovaním jej názvu do vyhľadávacieho poľa. Ak sa v tomto zozname nenachádza mesto alebo obec, ktorej chcete oznámiť vznik prevádzkarne a jej otváracie hodiny, tak to ešte neznamená, že toto mesto alebo obec túto službu v elektronickej podobe neposkytuje (sú niektoré mestá a obce, ktoré v tomto zozname nie sú a napriek tomu službu majú – napríklad niektoré mestské časti Košíc).
Článok pokračuje pod reklamou

V takomto prípade je jedinou možnosťou pre overenie dostupnosti tejto služby jej vyhľadanie na internetových stránkach daného mesta alebo obce. Ak sa v tomto zozname vami požadované mesto alebo obec nachádza, vyberte si ju. Žiaľ, ani v tomto prípade nie je isté, že táto služba v danom meste alebo obci je dostupná v elektronickej podobe a musíte pokračovať ďalším krokom.

 1. Keď ste si vybrali mesto alebo obec, ktorému chcete elektronicky oznámiť vznik prevádzkarne a jej otváracie hodiny, kliknite na tlačidlo „Prejsť na službu“. Následne budeme presmerovaný na internetovú stránku buď daného mesta alebo obce alebo na internetovú stránku Dátového centra obcí a miest. Ak ste boli presmerovaný na oficiálne internetové stránky daného mesta alebo obce, služba elektronického oznámenia vzniku prevádzkarne a jej otváracích hodín je v ňom dostupná. Ak ste boli presmerovaný na Dátové centrum obcí a miest, pokračujte výberom statusu podnikateľa, ktorý chce podanie urobiť (fyzická osoba alebo právnická osoba) a kliknite na možnosť „Vyhľadať“. Ak ste dostali oznámenie, že táto služba pre vás dostupná nie je a nenašli ste ju ani na internetovej stránke mesta alebo obce, tak je to definitívne potvrdenie o jej neexistencii v danom meste alebo obci. My sme si v našom návode vybrali mesto Nitra, ktorému je možné elektronicky oznámiť vznik prevádzkarne na jeho území a v rovnakom formulári aj jej otváracie hodiny.
 1. Ako sme spomínali, sme presmerovaný na oficiálnu internetovú stránku daného mesta alebo obce a preto aj ďalší postup vypĺňania elektronického oznámenia vzniku prevádzkarne a jej otváracích hodín závisí od toho, ako si tieto kroky nastavilo samotné mesto alebo obec. Rovnako aj výzor samotného elektronického formuláru a postup jeho vypĺňania je mierne odlišný v prípade každého mesta alebo obce. V našom prípade má možnosť oznámiť vznik prevádzkarne a je otváracích hodín len právnická osoba. Vyberáme si túto možnosť.
 1. Nasleduje prehľad krokov, ktoré nás pri vypĺňaní elektronického oznámenia čakajú. Prvým je otvorenie samotného formuláru s názvom „Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území mesta Nitry“, čo sa stane po kliknutí na tlačidlo „Otvoriť“. Vyskakovacie okno sa nás ešte spýta, či si želáme formulár predvyplniť. Zvolíme možnosť „Áno“.
 1. Otvorí sa nám samotný formulár „Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území mesta Nitry“, ktorého povinné polia je potrebné vyplniť. Obsahuje množstvo informácií napríklad o podnikateľovi, lokalizácii prevádzkarne, názvu prevádzkarne, jej otváracích hodinách, kontaktnej osobe prevádzkarne, otváracích hodinách prevádzkarne, či sa jedná o vlastné alebo prenajaté priestory prevádzkarne a niekoľko ďalších.
 1. V našom prípade postačuje formulár po vyplnení uložiť, priložiť k nemu prílohy (povinným v prípade oznámenia o vzniku prevádzkarne a jej otváracích hodinách na území Nitry sú oprávnenie na podnikanie a list vlastníctva alebo nájomná zmluva), elektronicky ho podpísať a odoslať. Namiesto odoslania je tiež možné si čiastočne vyplnený formulár uložiť na neskoršie odoslanie alebo doplnenie.

TIP: Chystáte sa založiť firmu? Využite naše služby a nechajte si založiť firmu na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky