Zvýšenie stravného pri tuzemských pracovných cestách (návrh)

Ministerstvo práce predstavilo návrh opatrenia, ktoré opäť zvýši stravné pri tuzemských pracovných cestách. Ako sa zmenia sumy diét a ako to ovplyvní výdavky na stravu zamestnancov či SZČO?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2022 už viackrát menilo sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách a zvýšilo aj základnú náhradu za kilometer jazdy pri pracovnej ceste ako reakciu na infláciu a stúpajúce ceny potravín či pohonných hmôt. Posledné znenie Opatrenia č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného platí od 1. septembra 2022. Krátko na to, 4.10.2022, rezort práce oznámil ďalšie plánované zvýšenie týchto súm. Nové opatrenie je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Navrhované sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách

Návrhom opatrenia MPSVR SR by sa sumy stravného pre jednotlivé časové pásma zvýšili nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Trvanie pracovnej cesty Stravné platné od 1.9.2022 Navrhované zvýšenie súm stravného
5 – 12 hodín 6,40 eur 6,80 eur
12 – 18 hodín 9,60 eur 10,10 eur
18 a viac hodín 14,50 eur 15,30 eur

Výdavky zamestnávateľov na stravovanie zamestnancov podľa návrhu

Zvýšenie súm stravného pre jednotlivé časové pásma má priamy vplyv na výdavky zamestnávateľov na stravovanie zamestnancov. Zákonník práce stanovuje zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi príspevok na stravovanie vo výške minimálne 55 % z ceny jedla a za každé jedlo najviac do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín. Podľa navrhovaného znenia by teda šlo o zvýšenie sumy z 3,52 eur na 3,74 eur.

Prečítajte si tiež

Zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie zamestnancom prostredníctvom právnickej / fyzickej osoby oprávňujúcej sprostredkovať stravovacie služby, je cenou jedla hodnota stravovacej poukážky. Tá musí byť minimálne 75 % z výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri navrhovanej sume 6,80 eur by tak bola nová minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,10 eur. V prípade zamestnávateľov, ktorí poskytujú gastrolístok či finančný príspevok na stravovanie by sa minimálna výška príspevku mala zvýšiť na 2,81 eur (55 % z hodnoty poukážky).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálna hodnota stravovacej poukážky Minimálny príspevok zamestnávateľa, ktorý poskytuje gastrolístky/finančný príspevok na stravovanie
Navrhované znenie 5,10 eur 2,81 eur
Od 1.9.2022 4,80 eur 2,64 eur
Od 1.5.2022 – 31.8.2022 4,50 eur 2,48 eur

Výdavky na stravovanie podnikateľa podľa návrhu

V prípade podnikateľov a SZČO, ktorí si uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, síce nemusia preukazovať výšku stravného bločkom či faktúrou, ale do daňových výdavkov si môžu uznať za každý odpracovaný deň sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1.9.2022 platí suma 3,52 eur, po schválení ďalšieho navýšenia pôjde o sumu 3,74 eur.

Kedy začnú nové sumy stravného platiť?

Po zverejnení predbežnej informácie k zvýšeniu súm stravného bolo avizované, že účinnosť nového opatrenia bude závisieť od dĺžky legislatívneho procesu, najskorším predpokladaným bol november 2022. Nakoľko sa ale návrh ešte len nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré trvá do 14. novembra 2022, je pravdepodobné, že zmeny začnú platiť až od nového roka 2023.

O schválených zmenách v stravnom od roku 2023 si prečítajte v článku Stravné zamestnancov a SZČO od 1.1.2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Účtovanie stravného v podvojnom účtovníctve – gastrolístky a karta

Aké účtovné prípady vznikajú v súvislosti so stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a s elektronickými stravovacími kartami v podvojnom účtovníctve? Dozviete sa v článku.

Hľadanie práce a nábor zamestnancov s využitím umelej inteligencie

Napísať životopis a motivačný list, vytvoriť lákavú pracovnú ponuku či dobre sa pripraviť na pracovný pohovor – s čím ďalším pomôže AI a ako ju môžu využiť uchádzači o prácu či firmy?

Subdodávateľská zodpovednosť – vysielanie zamestnancov od 1. 8. 2024

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2024 prináša viaceré zmeny v pracovnom práve, napríklad možnosť vyplatenia mzdy dodávateľom služby aj v rámci SR i výkon práce maloletým zamestnancom.

Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky