Stravné a cestovné náhrady: plánované zvýšenie v roku 2022

Stravné pri pracovných cestách a cestovné náhrady sa budú v roku 2022 pravdepodobne zvyšovať. Ako by sa sumy mali zmeniť, čo to bude znamenať pre SZČO či pre zamestnancov?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo dve predbežné informácie k navýšeniu stravného pri pracovnej ceste, a tiež k zvýšeniu sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Návrhy posunie na pripomienkovanie v najbližších týždňoch.

Zvýšenie stravného pri pracovnej ceste – návrh

Podľa zverejnenej predbežnej informácie na portáli slov-lex.sk je účelom navrhovaného opatrenia zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu. Nadväzovať to má na vývoj indexov cien jedál a nápojov v reštauračnom stravovaní, ktoré stúpajú, no suma stravného sa neupravovala od roku 2019. Navyše, v roku 2020 bol z dôvodu pandémie prijatý zákon č. 127/2020 Z. z., ktorý novelizoval § 8 zákona o cestovných náhradách, a tak sa do 31. decembra 2021 neuplatňoval mechanizmus na zvyšovanie súm stravného. Preto sa výška stravného začala posudzovať v januári 2022.

Mesačný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní sa v decembri 2021 oproti februáru 2019 zvýšil až o 17,5 percentuálneho bodu (dosiahol hodnotu 117,5 %). Suma stravného by sa preto podľa MPSVR SR mala zvýšiť nasledovne:

  • pri pracovnej ceste, ktorá bude trvať 5 až 12 hodín, sa suma stravného zvýši z 5,10 eur na 6 eur;
  • pri pracovnej ceste, ktorá bude trvať viac ako 12 a maximálne 18 hodín, sa suma stravného zvýši zo 7,60 eur na 9 eur;
  • pri pracovnej ceste, ktorá bude trvať viac ako 18 hodín, sa suma stravného zvýši z 11,60 eur na 13,70 eur.

Od sumy stravného (diét) pri tuzemskej pracovnej ceste (pre pásmo 5 – 12 hodín) sa odvíjajú aj niektoré ďalšie veličiny. Ako by sa zvýšenie prejavilo napríklad na maximálnom daňovom výdavku na stravné u SZČO alebo aká by bola minimálna suma gastrolístka, uvádzame v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Veličina Suma aktuálne Suma po plánovanom zvýšení
Daňový výdavok SZČO na stravné za odpracovaný deň 2,81 € 3,30 €
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov:
- minimálny (pre gastrolístok alebo finančný príspevok) 2,11 € 2,48 €
- maximálny 2,81 € 3,30 €
Minimálna hodnota gastrolístka 3,83 € 4,50 €

Aktuálne sumy a pravidlá pri stravnom SZČO aj zamestnancov približujeme v článku Stravné v roku 2022.

Zvýšenie náhrad za používanie motorového vozidla pri pracovnej ceste - návrh

Okrem zvyšovania stravného plánuje ministerstvo práce zvýšiť aj cestovné náhrady za používanie motorového vozidla pri pracovných cestách. Chcú tak urobiť v nadväznosti na vývoj indexov cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. Aj sumy náhrad totiž boli naposledy zvýšené v roku 2019, odkedy sa ceny zvýšili o 11,1 percentuálneho bodu (v decembri 2021 dosiahol mesačný kumulovaný index cien spomínaných položiek hodnotu 110,1 %). Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách by sa mali zvýšiť nasledovne:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,053 eur na 0,059 eur / km,
  • pre osobné cestovné motorové vozidlá z 0,193 eur na 0,213 eur / km.
Prečítajte si tiež

Nakoľko sú návrhy MPSVR len na začiatku legislatívnej cesty a na ich schválenie si podnikatelia budú musieť počkať ešte niekoľko mesiacov, aktuálnu výšku cestovných náhrad si môžu jednoducho vypočítať v našej kalkulačke cestovných náhrad. Ak ale zamestnanec využíva pri pracovnej ceste svoje vlastné vozidlo a ide o elektromobil či plug-in hybrid, môže mať s výpočtom cestovných náhrad problém. Čo v takom prípade platí, uvádzame v článku Cestovné náhrady pri elektromobiloch.

Aktualizácia k 24.3.2022: Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bola účinnosť navrhovaných zmien stanovená na 1. máj 2022.

Navrhované zmeny ešte nemajú stanovený presný termín účinnosti, pravdepodobne pôjde o apríl/máj 2022.

O schválených zmenách si prečítajte v článku Stravné a základná náhrada od 1.5.2022

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny pohonných hmôt a diaľničných známok v roku 2023

Koľko stojí diaľničná známka a benzín/diesel v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku či Chorvátsku? Praktický prehľad pred cestou na zahraničnú dovolenku autom.

Stravné od 1.6.2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.6.2023 opäť zvýši. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako sa zmení minimálny gastrolístok či suma daňových výdavkov pre SZČO?

Zvýšenie základnej náhrady pri pracovnej ceste v roku 2023 – návrh

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo ďalší návrh opatrenia na zvýšenie súm cestovných náhrad. Ako sa majú zmeniť sumy základnej náhrady pre jednotlivé vozidlá a odkedy by mali platiť?

Zmeny pre vydavateľov od 1. 8. 2022

Od augusta 2022 platí nový zákon o publikáciách, ktorý nahradil doposiaľ zastarané právne predpisy. Aké zmeny priniesol?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky