Stravné a cestovné náhrady: plánované zvýšenie v roku 2022

Stravné pri pracovných cestách a cestovné náhrady sa budú v roku 2022 pravdepodobne zvyšovať. Ako by sa sumy mali zmeniť, čo to bude znamenať pre SZČO či pre zamestnancov?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo dve predbežné informácie k navýšeniu stravného pri pracovnej ceste, a tiež k zvýšeniu sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Návrhy posunie na pripomienkovanie v najbližších týždňoch.

Zvýšenie stravného pri pracovnej ceste – návrh

Podľa zverejnenej predbežnej informácie na portáli slov-lex.sk je účelom navrhovaného opatrenia zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu. Nadväzovať to má na vývoj indexov cien jedál a nápojov v reštauračnom stravovaní, ktoré stúpajú, no suma stravného sa neupravovala od roku 2019. Navyše, v roku 2020 bol z dôvodu pandémie prijatý zákon č. 127/2020 Z. z., ktorý novelizoval § 8 zákona o cestovných náhradách, a tak sa do 31. decembra 2021 neuplatňoval mechanizmus na zvyšovanie súm stravného. Preto sa výška stravného začala posudzovať v januári 2022.

Mesačný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní sa v decembri 2021 oproti februáru 2019 zvýšil až o 17,5 percentuálneho bodu (dosiahol hodnotu 117,5 %). Suma stravného by sa preto podľa MPSVR SR mala zvýšiť nasledovne:

  • pri pracovnej ceste, ktorá bude trvať 5 až 12 hodín, sa suma stravného zvýši z 5,10 eur na 6 eur;
  • pri pracovnej ceste, ktorá bude trvať viac ako 12 a maximálne 18 hodín, sa suma stravného zvýši zo 7,60 eur na 9 eur;
  • pri pracovnej ceste, ktorá bude trvať viac ako 18 hodín, sa suma stravného zvýši z 11,60 eur na 13,70 eur.

Od sumy stravného (diét) pri tuzemskej pracovnej ceste (pre pásmo 5 – 12 hodín) sa odvíjajú aj niektoré ďalšie veličiny. Ako by sa zvýšenie prejavilo napríklad na maximálnom daňovom výdavku na stravné u SZČO alebo aká by bola minimálna suma gastrolístka, uvádzame v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Veličina Suma aktuálne Suma po plánovanom zvýšení
Daňový výdavok SZČO na stravné za odpracovaný deň 2,81 € 3,30 €
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov:
- minimálny (pre gastrolístok alebo finančný príspevok) 2,11 € 2,48 €
- maximálny 2,81 € 3,30 €
Minimálna hodnota gastrolístka 3,83 € 4,50 €

Aktuálne sumy a pravidlá pri stravnom SZČO aj zamestnancov približujeme v článku Stravné v roku 2022.

Zvýšenie náhrad za používanie motorového vozidla pri pracovnej ceste - návrh

Okrem zvyšovania stravného plánuje ministerstvo práce zvýšiť aj cestovné náhrady za používanie motorového vozidla pri pracovných cestách. Chcú tak urobiť v nadväznosti na vývoj indexov cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. Aj sumy náhrad totiž boli naposledy zvýšené v roku 2019, odkedy sa ceny zvýšili o 11,1 percentuálneho bodu (v decembri 2021 dosiahol mesačný kumulovaný index cien spomínaných položiek hodnotu 110,1 %). Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách by sa mali zvýšiť nasledovne:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,053 eur na 0,059 eur / km,
  • pre osobné cestovné motorové vozidlá z 0,193 eur na 0,213 eur / km.
Prečítajte si tiež

Nakoľko sú návrhy MPSVR len na začiatku legislatívnej cesty a na ich schválenie si podnikatelia budú musieť počkať ešte niekoľko mesiacov, aktuálnu výšku cestovných náhrad si môžu jednoducho vypočítať v našej kalkulačke cestovných náhrad. Ak ale zamestnanec využíva pri pracovnej ceste svoje vlastné vozidlo a ide o elektromobil či plug-in hybrid, môže mať s výpočtom cestovných náhrad problém. Čo v takom prípade platí, uvádzame v článku Cestovné náhrady pri elektromobiloch.

Aktualizácia k 24.3.2022: Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bola účinnosť navrhovaných zmien stanovená na 1. máj 2022.

Navrhované zmeny ešte nemajú stanovený presný termín účinnosti, pravdepodobne pôjde o apríl/máj 2022.

O schválených zmenách si prečítajte v článku Stravné a základná náhrada od 1.5.2022

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024

Od mája 2024 sa zvýši cestovná náhrada pre zamestnancov, ktorí použijú cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste. Ako sa zmenia sumy?

Cestovné náhrady za spotrebované pohonné látky od 1.1.2025 (návrh)

Novela zákona o cestovných náhradách navrhuje spôsob výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky už aj pre elektromobily a plug-in hybridy. Ako by to v praxi malo vyzerať?

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky