Novela zákona o životnom minime od júna 2014

Novela zákona o životnom minime od júna 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Navrhovaná aktualizácia pravidiel pre valorizáciu súm životného minima má zabrániť ich prípadnému zníženiu.

Návrh novely zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely zákona o životnom minime“) predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Zámerom predloženého návrhu novely zákona o životnom minime je modifikácia valorizačného mechanizmu tak, aby sumy životného minima boli garantované aspoň vo výške ostatnej (t. j. naposledy vykonanej) úpravy. Postup úpravy životného minima, tak ako je nastavený v súčasnosti, pripúšťa aj medziročné zníženie.

Návrh novely zákona o životnom minime reaguje na očakávaný možný negatívny vývoj najmä koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Životné minimum sa podľa aktuálne účinnej legislatívy upravuje (= možné zvýšenie ale aj zníženie) na úroveň násobku terajších súm (t. j. súm vychádzajúcich z práve účinnej legislatívy) a:

  • koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu, alebo
  • koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Použije sa nižší z uvedených dvoch koeficientov (ďalej len „relevantný koeficient“). Uvedené koeficienty zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. Sumy životného minima sa upravujú každoročne k 1. júlu daného kalendárneho roka.

Novelou zákona o životnom minime sa navrhuje, aby sa sumy životného minima neupravili, ak hodnota relevantného koeficientu dosiahne hodnotu 1 alebo bude nižšia ako 1 (jedna).

Hodnota relevantného koeficientu Sumy životného minima
≤ 1 zostávajú zachované na úrovni ostatnej úpravy k 1. 7. daného kalendárneho roka
1 < sa zvýšia v závislosti od hodnoty relevantného koeficientu

Od výšky životného minima sa odvíjajú aj iné sumy podľa osobitných predpisov (napríklad daňových predpisov, predpisov upravujúcich politiku trhu práce a pod.). Zníženie životného minima následne vyvoláva aj zníženie napríklad ekonomicko-právnych inštitútov v oblasti daňovo-mzdovej (napríklad úprava daňového bonusu, nezdaniteľných častí základu dane fyzickej osoby), ako aj zníženie početných príspevkov a podobných transferov v oblasti sociálneho systému.

Účinnosť novely zákona o životnom minime je navrhovaná od 30. júna 2014

Prehľad súm životného minima účinných od 1. 7. 2009 až 1. 7. 2013

Rok 2009 2010 2011 2012 2013
Suma v € 185,19 € 185,38 € 189,83 € 194,58 € 198,09 €

Poznámka: Je uvedená len životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu.

Prečítajte si aj Životné minimum od 1. 7. 2014

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Životné minimum od 1. 7. 2024 a dôchodky: ako ich ovplyvní?

Zvýši sa minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať po exekúcii, priznanie predčasných dôchodkov bude mať novú hranicu a zmenia sa sumy minimálnych dôchodkov. Čo treba vedieť?

Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky