Kilečko 2 je schválené: aké opatrenia zmenia podnikanie od roku 2022?

Druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (tzv. podnikateľské kilečko 2) schválila Národná rada SR. Takmer 200 opatrení má podnikateľom ubrať povinností a znížiť byrokraciu.

Aktualizácia k 16.6.2022: Národná rada SR vo štvrtok 16.6.2022 schválila druhý balík opatrení, ktoré majú zlepšiť podnikateľské prostredie. 

Vláda v stredu 2.2.2022 schválila tzv. „Kilečko 2“, teda balík 198 opatrení, ktoré majú podnikateľom zjednodušiť život. Ide o takmer dvojnásobok zmien oproti prvému podnikateľskému kilečku. Ako uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR na svojej stránke, medzi opatreniami sa nachádzajú také, ktoré sa týkajú všetkých podnikateľov, ale aj také, ktoré pomôžu len niektorým segmentom – napr. gastro prevádzkam.

Kilečko 2 pozostáva z námetov verejnosti, jedným z cieľov je zvýšiť motiváciu podnikať

Podľa dôvodovej správy zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, je účelom znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania, a tým zvýšiť motiváciu k začatiu a rozvoju podnikania, poskytnúť konkurenčnú výhodu v porovnaní s okolitými krajinami a v konečnom dôsledku zlepšiť postavenie Slovenska v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich stav podnikateľského prostredia.

Podnety na zlepšenie podnikania mohla posielať verejnosť, pričom tieto návrhy následne dôkladne analyzovali odborníci, rokovalo sa tiež so zástupcami podnikateľov aj samotnými gestormi regulácie. Vybrali sa tak opatrenia bez významných vplyvov na rozpočet verejnej správy. „Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady. Príčinou je ich komplikovanosť, duplicita, ale tiež v praxi vyhodnotená absencia relevancie či účelnosti. V niektorých prípadoch je zmena iniciovaná v dôsledku identifikácie efektu gold-platingu, t. j. ustanoveniu prísnejšej miery regulácie, ako vyžadujú minimálne štandardy legislatívy EÚ,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Zoznam niektorých opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia z Kilečka 2

Medzi 198 predloženými zmenami v zákonoch sú napríklad:

 • umožnenie predaja nepotravinárskeho tovaru aj po uplynutí jeho expirácie,
 • dokumenty z elektronickej schránky by mali byť použiteľné na právne úkony bez zaručenej konverzie,
 • zjednodušenie povinnosti hlásenia pobytu zahraničných hostí,
 • autoškoly budú môcť vyučovať prostredníctvom e-learningu,
 • liberalizácia hygienických požiadaviek v gastro prevádzkach stanovením nižšieho počtu umývadiel,
 • zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene (z pôvodne 60 dní na 30 dní),
 • zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike,
 • zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov,
 • umožnenie bezplatného poskytnutia pôvodných slovenských technických noriem alebo pôvodných technických normalizačných informácií,
 • zavedenie práva dodávateľa elektriny / plynu započítať vzniknutý preplatok voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy,
 • zdobrovoľnenie zostavenia účtovnej závierky podľa IFRS pre vybrané obchodné spoločnosti,
 • zrušenie podmienky zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere, potrebnú na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení,
 • zavedie sa možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet cez internet,
 • predĺži sa oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu, a to z 2 na 4 roky od jej založenia,
 • liberalizácia podmienok vzdelania a praxe na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva,
 • Obchodnom registri by sa malo dať do piatich pracovných dní opraviť alebo zosúladiť údaje, ktoré sú v ňom uvedené.

Dátum účinnosti zákona, ktorý obsahuje opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, je 1.5.2022. Podnetov je však tak veľa, že už teraz ministerstvo hospodárstva zbiera ďalšie, ktoré budú obsahom Kilečka 3.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preprava tovarov podliehajúcich spotrebnej dani od 13.2.2023

Podnikateľov čakajú nové povinnosti pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v systéme EMCS. Koho sa týkajú a ako získať prístup do systému?

Prepis vozidla od 1. 1. 2023: jednoduchší proces a menej poplatkov

Dvojkrokovému prepisu auta „odzvonilo“, nebude treba meniť ani EČV a vlastníci vozidiel tak ušetria na správnych poplatkoch. Čo ďalšie platí od roku 2023?

Energetický certifikát: čo to je, koľko stojí a ako ho vybaviť?

Energetický certifikát sa netýka len rodinných domov, ale aj iných budov. Kedy je potrebný, ako ho získať a na čo dať pozor pri výbere firmy, ktorá ho vystaví?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2023

Termín 31. január je lehotou pre množstvo povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Nezabudnite ani na ďalšie. Prinášame ich prehľad v roku 2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky