Sezónne zamestnávanie od 1.1.2023: čo prinesie novinka v zákone?

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce slúži na jednoduchšie zamestnanie sezónnych pracovníkov a zníženie nákladov zamestnávateľov. Platiť bude aj výnimka z platenia poistného. O čo ide?

Parlament 15. júna 2022 schválil Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Jeho hlavným cieľom je podľa dôvodovej správy zjednodušenie zamestnávania a zníženie mzdových nákladov zamestnávateľov v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov vykonávajúcich sezónne práce v sektore poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Zároveň sa zavádza nová odvodová odpočítateľná položka pri sezónnych prácach.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a jej náležitosti

V prípade dohody o pracovnej činnosti sa novelou ustanovuje osobitný poddruh dohody, ktorá bude využívaná pri sezónnej práci. Zamestnávateľ bude mať v prípade zamestnania ľudí na krátkodobú prácu vykonávanú podľa potreby v závislosti od fluktuácie zamestnancov (napríklad v prípade privyrobenia si za zber úrody) možnosť uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce – musí byť takýmto názvom aj označená.

Sezónna práca sa má skutočne týkať sezóny – teda má ísť o vykonanie práce, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje 8 mesiacov v kalendárnom roku. Preto bude dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce obmedzená na trvanie 8 mesiacov.

Limit hodín, ktoré možno na takýto druh dohody odpracovať, je stanovený na 520 ročne, pričom sa výkon sezónnej práce bude sčítavať. Maximálny týždenný pracovný čas je ustanovený na 40 hodín a najdlhšie počítanie priemeru je za obdobie 4 mesiace.

Koho sa môže takýto pracovný pomer týkať?

Práce, ktorých sa bude dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce týkať, sú v zákone definované nasledovne:

 • v poľnohospodárstve pri pestovaní a zbere:
  • vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou (jahôd, liesky obyčajnej, bazy čiernej, egrešov, malín, ríbezlí, ruže jabĺčkovej, broskýň, čerešní, marhúľ, nektáriniek, ringlôt, sliviek a višní),
  • vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou (hrušiek a jabĺk),
  • viniča,
  • vybraných druhov zeleniny (šalátu, špenátu, cibule, cesnaku, póru, kapusty, kelu, karfiolu, kalerábu, ružičkového kelu, cvikly, mrkvy, reďkvy a reďkovky, petržlenu, špargle, baklažánu, cukety, dyne, kukurice cukrovej, melónu, papriky, tekvice okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorky nakladačky a uhorky šalátovej),
  • zemiakov,
  • chmeľu,
  • rajčiakov;
 • v cestovnom ruchu pri:
  • preprave osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov alebo lodeníc,
  • prenájme a lízingu rekreačných potrieb alebo športových potrieb,
  • prevádzkovaní táborov,
  • prevádzke umelých vodných plôch,
  • prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov,
  • prevádzke reštaurácií a pohostinstiev, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvých piatich bodoch,
  • prevádzke ubytovacích zariadení, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvých piatich bodoch.

Odvodová odpočítateľná položka: kedy platí výnimka z platenia niektorých druhov poistení?

Zároveň sa novelou ustanovuje, že fyzická osoba zamestnaná na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce bude od vzniku tohto právneho vzťahu povinne poistená na všetky poistenia zamestnanca – to znamená na nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti. Avšak, zavádza sa aj odvodová odpočítateľná položka, ktorá znamená výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Jej suma je vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (teda v roku 2023 to bude údaj priemernej mesačnej mzdy z roku 2021). 

Prečítajte si tiež

„Ak z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce zamestnanec dosiahne mesačný príjem v sume rovnej alebo nižšej ako je navrhovaná odvodová odpočítateľná položka, nebude on, ani jeho zamestnávateľ platiť poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Keďže v roku 2021 bola priemerná mesačná mzda 1 211 eur, v tomto prípade pôjde v roku 2023 o sumu 605,50 eur. Vzhľadom na uvedené nebude mať v tomto prípade poistenec (zamestnanec) nárok na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a súvisiace pozostalostné dôchodky a na dávku v nezamestnanosti za obdobie, kedy sa uvedené poistné neplatí.

Ak ale zamestnanec dosiahne mesačný príjem vyšší ako 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov, poistné na starobné poistenie aj poistenie v nezamestnanosti bude platiť zamestnanec a zamestnávateľ – avšak len zo sumy rozdielu medzi dosiahnutým mesačným príjmom a odvodovou odpočítateľnou položkou. „V oboch situáciách to bude znamenať zníženie odvodového zaťaženia zamestnanca aj zamestnávateľa,“ píše sa v dôvodovej správe.

Zdroj: nrsr.sk a sprievodné materiály návrhu zákona

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Zmena minimálnej mzdy na rok 2024 ovplyvní aj výšku minimálnych mzdových nárokov pre rôzne stupne náročnosti práce. Ako sa premietne do odmeňovania jednotlivých pracovných pozícií?

Zamestnanie dohodára v porovnaní so zamestnancom v roku 2023

Zamestnávateľ má možnosť výberu formy zamestnania, avšak v rámci zákonných limitov. V čom spočívajú rozdiely medzi zamestnancom a dohodárom, sa dočítate v článku.

Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby od 1.8.2023

Čo sa mení pri zdaňovaní kontrolovaných zahraničných spoločností u fyzických osôb od augusta 2023? Dočítate sa v článku.

Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky