Priemerná mesačná mzda v roku 2021 a jej dopady

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde za rok 2021. Aká je jej výška, v ktorom odvetví či kraji nastal najvyšší rast a aké veličiny táto suma ovplyvní?

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v roku 2021 s takmer dvojnásobným tempom

Dňa 8. 3. 2022 zverejnil Štatistický úrad SR údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2021, a súčasne za rok 2021. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2021 hodnotu 1 211 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,9 %, tempo jej rastu bolo takmer dvojnásobné ako v roku 2020. Je to druhý najvyšší rast celoročných miezd za posledné desaťročie (vyšší bol len v roku 2019). Súčasne mesačné mzdy vlani vzrástli o 10,9 % v porovnaní s obdobím pred pandémiou, čo predstavovalo nárast 119 eur.

Napriek vyššej inflácii sa zvýšil aj reálny rast miezd, za celý rok 2021 boli mzdy reálne vyššie o 3,6 %. V roku 2020 bol reálny rast miezd len na úrovni 1,9 %.

Vývoj priemernej mesačnej mzdy zamestnanca

V roku 2020 bola priemerná mesačná mzda na úrovni 1 133 eur, oproti minulému roku ide teda o nárast vo výške 78 eur. Vývoj priemernej mesačnej mzdy je znázornený v nasledovných grafoch.

Zdroj: Štatistický úrad SR
Zdroj: Štatistický úrad SR

Priemerná mesačná mzda v roku 2021 podľa odvetví

Priemerné zárobky medziročne nominálne vzrástli vo všetkých sledovaných 19 odvetviach ekonomiky, vývoj miezd naprieč celou ekonomikou bol však dosť rozdielny. Najnižší rast, o 3,1 % zaznamenali administratívne služby. Relatívne najrýchlejšie rástli mzdy vďaka vyplateným mimoriadnym odmenám a nadčasom za prácu počas pandémie v zdravotníctve a sociálnej pomoci o 13,8 % (na 1 395 eur). Toto odvetvie zaznamenalo zároveň najvýraznejší rast aj v porovnaní so situáciou pred pandémiou. Oproti roku 2019 si pracovníci v zdravotníctve a sociálnej pomoci polepšili v priemere o 267 eur mesačne (o 23,7 %). Najnižší rast nominálnej mzdy oproti obdobiu spred pandémie len o 1,9 % zaznamenali administratívne služby (966 eur). Priemysel, ktorý zamestnáva spomedzi všetkých odvetví najviac ľudí, vykázal rast miezd medziročne na úrovni 8,5 % (na 1 289 eur) a súčasne to bol nárast o viac ako 10 % aj v porovnaní s predkovidovým obdobím.

Článok pokračuje pod reklamou

Priemerná mesačná mzda v roku 2021 podľa krajov

Aj v roku 2021, podobne ako v predošlých rokoch, bola priemerná mzda nad celoslovenským priemerom iba v Bratislavskom kraji (1 482 eur). V siedmich krajoch presiahol priemerný hrubý zárobok úroveň 1 000 eur. Prešovský kraj stále zostáva regiónom s najnižšou priemernou mzdou (956 eur). Vlani priemerné mzdy rástli medziročne vo všetkých krajoch, s najvyšším relatívnym prírastkom v Košickom (o 11,1 %) a najnižším v Bratislavskom kraji (o 5,0 %). V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou (s rokom 2019) najviac vzrástli mzdy v relatívnom vyjadrení opäť v Košickom kraji o 13,7 % a najmenej v Bratislavskom o 9,1 %.

Čo ovplyvní údaj o priemernej nominálnej mesačnej mzde v roku 2021?

Priemerná mesačná mzda má vplyv na rôzne veličiny v sociálnom a zdravotnom poistení, predovšetkým na minimálne a maximálne vymeriavacie základy, nemocenské dávky a iné. 

V roku 2023 by tak napríklad minimálne mesačné odvody SZČO vzrástli na sumu 285,49 eur (zdravotné odvody 84,77 eur a sociálne odvody 200,72 eura). V roku 2022 sú minimálne odvody SZČO 267,09 eura, rozdiel je 18,40 eura.

Prečítajte si tiež

Priemerná mzda má vplyv aj na minimálnu mzdu. Tá sa na nasledujúci kalendárny rok určí ako 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy (ak sa k sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov nedohodnú, čo je u nás štandardom). Ak sa zákon v tomto smere nezmení, minimálna mzda na rok 2023 bude vo výške 691 eur (1211 x 0,57, zaokrúhľuje sa na celé eurá nahor).

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy zamestnanca využite našu mzdovú kalkulačku.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň, odvody, cena práce)

Od 1. 1. 2024 sa zvyšuje minimálna mzda. Jej výška sa uvádza v hrubom. Ako to ovplyvní daň, odvody, jej výšku v čistom či cenu práce, sa dočítate v článku.

Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Zmena minimálnej mzdy na rok 2024 ovplyvní aj výšku minimálnych mzdových nárokov pre rôzne stupne náročnosti práce. Ako sa premietne do odmeňovania jednotlivých pracovných pozícií?

Minimálna mzda v roku 2024 na základe automatického vzorca

Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa na výške minimálnej mzdy na rok 2024 nedohodli. Ako sa zmenia najnižšie hrubé zárobky pri použití „automatu"?

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1. 6. 2023 – príklady

Od júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) – u zamestnancov napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend, v prípade dohodárov aj za sviatok. Prinášame praktické príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky