Ergonómia a domáce pracovisko (home office)

Ako vytvoriť ergonomicky vhodné domáce pracovisko a aké sú legislatívne požiadavky, ktoré musí spĺňať?

Podľa výskumu, ktorý zverejnil v novembri 2019 Eurostat, strávi obyvateľ Slovenska (ktorý  v čase konania výskumu dovŕšil vek 15 rokov) na pracovnom trhu 34 rokov. Keďže väčšina populácie strávi tretinu svojho dňa prácou, je dôležité pracovať vo vhodnom pracovnom prostredí.

Pandémia COVID-19 však náhle presunula časť ľudí z firiem do domácich pracovísk. Zo žiadaného benefitu nazývaného home office sa počas karanténnych opatrení stala v mnohých firmách nevyhnutnosťou.

Kým na pracoviskách firiem Zákonník práce a súvisiace predpisy jasne stanovujú podmienky a požiadavky práce (napr. presne stanovená pracovná doba, miesto výkonu práce, hygienické požiadavky na pracovisko), pri home office ide do veľkej miery o právne vákum. Rastúci záujem o prácu z domu riešia zákonodarcovia novelou, ktorá určuje ako miesto výkonu práce domácnosť, definuje podmienky práce a povinnosti zamestnanca pracujúceho z domu. Navrhovaná účinnosť tejto novely je od 1.3.2021.

Pri nastavení vhodných podmienok práce z domu však treba čakať na zákonné regulácie. S vytvorením takého pracovného prostredia, ktoré bude svojím materiálno-technickým vybavením a priestorovým usporiadaním vytvárať čo najvhodnejšie podmienky pre pracujúceho človeka, pomáha vedná disciplína nazývaná ergonómia. Pri jej uplatnení v praxi možno očakávať:

 • zlepšenie psychického stavu pracovníka,
 • zvýšenie pracovného výkonu,
 • zníženie množstva chýb pri práci,
 • zníženie práceneschopnosti zamestnancov a chorôb z povolania,
 • minimalizáciu prejavov psychickej a fyzickej únavy.

Zásady bezpečnosti, ktoré je potrebné dodržiavať pri práci z domu približujeme v článku Práca z domu a BOZP.

Ergonómia a práca s počítačom

Pri dosahovaní ergonomicky vyhovujúceho pracoviska, je potrebné zohľadniť tzv. 3 piliere zdravotne vyhovujúceho pracoviska:

 1. pracovný stôl,
 2. sedenie a
 3. práca s ergonomicky vhodným počítačom a jeho komponentami.

Pracovný stôl

Pri voľbe pracovného stola hrá neodmysliteľnú úlohu jeho veľkosť. Ideálny pracovný stôl je taký, na ktorý sa zmestia všetky prístroje, nástroje a pomôcky potrebné pri práci, pričom budú umiestnené do vzdialenosti dosahu ruky a zároveň nebude stôl pôsobiť preplneným dojmom.

Legislatívne stanovené rozmery pracovného stola pri práci s počítačom sú uvedené v nariadení vlády č. 276/2006 Z. z. Podľa tejto vyhlášky doska pracovného stola alebo pracovná plocha musí mať dĺžku najmenej 1 200 mm a šírku najmenej 750 mm, povrch s nízkou svetelnou odrazivosťou a musí umožniť variabilné usporiadanie zobrazovacej jednotky, klávesnice, dokumentov a ďalších súvisiacich zariadení.

Pracovná stolička

Počas sedenia musia byť nohy opreté pevne o podlahu a v priestore pod stolom nesmú byť umiestnené žiadne predmety, ktoré by bránili voľnému pohybu a striedaniu polohy tela a nôh pri sedení. Ergonomicky vhodná pracovná stolička by mala byť výškovo nastaviteľná s možnosťou nastaviť sklon a výšku operadla podľa požiadaviek jednotlivca. NV č. 276/2006 Z. z. definuje presné rozmedzie nastavenia výšky sedadla, a to v rozsahu od 400 do 520 mm.

Operadlo stoličky sa nastaví tak, aby prirodzene kopírovalo krivku spodnej časti chrbtice a nepresahovalo dolný okraj lopatiek. Pri dlhodobom sedení sa priestor pracoviska vybaví podložkou pod nohy s nastaviteľným sklonom a neklzkým materiálom. Toto opatrenie je stanovené aj v nariadení vlády, ktoré jasne definuje aj rozmery tejto podložky, s minimálnou dĺžkou 450 mm a šírkou 300 mm.

Ergonomicky vhodný počítač a jeho komponenty

Ak sa cez optiku ergonómie pozrieme na prácu s počítačom, tak sú dôležité nasledovné oblasti

 1. používanie myši,
 2. ergonomická klávesnica,
 3. monitor.

Požiadavky na počítačovú myš nie sú stanovené v Nariadení vlády č. 276/2006 Z. z., no pri voľbe vyhovujúcej počítačovej myši je rozhodujúca jej veľkosť a tvar. Pri práci s pevne umiestneným počítačom je lepšie zvoliť väčšiu myš. Menšia počítačová myš môže pri dlhšom používaní spôsobovať nepríjemné bolesti ruky a zápästia. Dôležité je však, aby veľkosť myši nebola menšia než je veľkosť dlane. Zabráni sa tak neprirodzenému skrúcaniu dlane a prstov. Tvar myši si zas treba zvoliť tak, aby zápästie nebolo príliš nadvihnuté, prsty skrčené a aby myš sedela správne v dlani. Prstami by sme mali dosiahnuť na všetky tlačidlá pohodlne bez toho, aby sa dlaň po myške posúvala.

Do skupiny ergonomických myší patria tzv. vertikálne myši. Používanie vertikálnych myší znižuje tlak na zápästie, pomáha dosiahnuť komfortnejšiu pracovnú polohu a znižuje svalové napätie v zápästí. Znižuje sa tým riziko vzniku syndrómu karpálneho tunela, ktorý patrí medzi jednu z najčastejších chorôb z povolania.

Ergonomická klávesnica je klávesnica s rozdelenými a často i tvarovanými poľami kláves, ktoré podporujú prirodzené držanie ruky viac, než štandardné ploché klávesnice. Tie nútia používateľa držať obidve ruky rovnobežne, čo vyžaduje u väčšiny ľudí neprirodzené držanie paží, pretože rozmery klávesníc sú omnoho menšie než je šírka ramien. Ideálny je zaoblený tvar klávesnice pri písaní všetkými desiatimi prstami.

Na rozdiel od počítačovej myši, pri klávesnici legislatívne požiadavky definujú jej umiestnenie v rámci pracovného stola, kedy priestor pred klávesnicou musí byť dostatočne veľký, aby poskytol oporu pre ruky a predlaktia. Povrch klávesnice podľa legislatívy musí byť matný, zamedzujúci vznik odrazu svetla.

Prečítajte si tiež

Okrem záťaže na chrbticu, spôsobuje práca s počítačom značnú záťaž na zrak zamestnanca, ktorá sa prejavuje bolesťou hlavy a celkovou únavou. Dôležitý je preto aj monitor. Okolité svetlo, ktoré dopadá na monitor spôsobuje nežiadúce odrazy. Tie rozmazávajú obraz na monitore a používateľa nútia žmúriť oči a zaostrovať zrak. Monitor, by preto nemal byť umiestnený pred okno. Ideálne je ho umiestniť pred stenu. Túto požiadavku stanovuje aj nariadenie vlády.

Počítačový monitor musí poskytovať dostatočne veľkú plochu a zodpovedajúce rozlíšenie obrazovky pre zachovanie zrakovej pohody zamestnanca. Napríklad pri veľkosti uhlopriečky 24 palcov sa štandardne volí rozlíšenie 1920x1200 pixelov.

Monitor musí byť umiestnený vo výške očí pracovníka opretého o stoličku a mať ľahko otočný podstavec s možnosťou horizontálneho a vertikálneho natáčania. Dôležitá je vlastnosť nastavenia monitora smerom nadol, aby bolo možné obrazovku v prípade potreby spustiť až na úroveň dosky stola.

Prečítajte si tiež

Legislatíva stanovuje tzv. optimálnu pozorovaciu vzdialenosť medzi okom zamestnanca a sledovaným detailom na obrazovke. Zjednodušene povedané, ide o vzdialenosť medzi očami a obrazovkou monitora, ktorá má byť medzi 500 mm a 700 mm. Pozorovacia vzdialenosť však nesmie byť menšia ako 400 mm.

Ergonómia a práca s notebookom

Keďže väčšina „home office zamestnancov“ používa pri práci notebooky, je dobré okrem už spomínaných pravidiel pamätať na špecifiká práce s notebookom. K najdôležitejším častiam notebooku z hľadiska ergonómie a nesprávneho používania patri klávesnica a touchpad.

Veľkosť kláves by mala byť v ideálnom prípade štandardná, čo pri práci s mininotebookmi nie je možné dodržať. Najčastejšie používané tlačidlá, by mali byť čo najdostupnejšie umiestnené. Ideálnym príkladom je často malý rozmer najpoužívanejšieho tlačidla Enter. Ďalším podstatným faktorom pi komfortnom používaní klávesov je zdvih jednotlivých kláves. Ideálny zdvih kláves by mal byť 3 mm (pričom notebooky majú často zdvih pod 2 mm), pri zachovaní dostatočne veľkého tvaru kláves. Pri touchpade je rozhodujúcim faktorom jeho optimálny rozmer a citlivosť. Používanie touchpadu pri dlhodobej práci na notebooku sa však neodporúča.

Ak používame notebooky ako také, bez klávesnice, myši, stojana, nie je možné zabezpečiť ergonomický zdravú prácu. Keď však nemáme možnosť pracovať inak než s notebookom, je dobré (okrem dodržiavania spomínaných všeobecných pravidiel) zaobstarať si:

 1. počítačovú myš s podložkou,
 2. externú klávesnicu (ideálne ergonomickú),
 3. umiestniť displej notebooku na úroveň očí, čo zaistíme kúpou stojana na notebook,
 4. ergonomickú stoličku a pracovať výlučne na nej.
Článok pokračuje pod reklamou

7 tipov na prácu z domu v súlade s ergonomickými princípmi

Keďže sa home office teší stále väčšej obľube a stáva sa bežnou súčasťou pracovného života, nesmieme zabúdať na vytvorenie vhodných pracovných podmienok aj pri práci z domácnosti.

Základom k vytvoreniu zdravého pracovného prostredia pri práci s počítačom je dôraz na tri piliere – pracovný stôl, stolička a ergonomicky vhodný počítač a jeho komponenty. Na záver prinášame 7 tipov, ktorých dodržiavanie priblíži vaše domáce pracovisko ergonomickým štandardom:

 1. používajte dostatočne veľký pracovný stôl,
 2. umiestňujte všetky dôležité predmety na dosah vašej ruky,
 3. pri dlhšom sedení používajte podložku pod nohy,
 4. používajte vertikálnu myš,
 5. pri kúpe klávesnice dbajte na jej tvar, ideálna je klávesnica so zaobleným tvarom,
 6. neumiestňujte monitor oproti oknu,
 7. monitor nastavte do výšky očí, aby ste predišli ohýbaniu chrbtice.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Nové pravidlá pre cezhraničných zamestnancov od 1.7.2023

Cezhraniční zamestnanci, ktorí využívajú teleprácu, môžu byť poistení v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Aké sú podmienky?

Bezpečie a pohodlie pre tehotné zamestnankyne pracujúce v priemysle

Austrálčanka využila dieru na trhu a začala podnikať s pracovným oblečením pre ženy pracujúce v mužských odvetviach. K nápadu ju priviedla negatívna skúsenosť tehotnej kolegyne.

Hotel, apartmán a Wi-Fi pripojenie: na čo dať pozor pri práci počas dovolenky?

Verejné hotelové Wi-Fi siete nie sú na prácu v zahraničí bezpečné. Lepšie sú na tom apartmány. Na čo myslieť a ako sa vyhnúť hackerskému útoku, ak musíte počas dovolenky niečo pracovné vybaviť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky