Podpora start-upov pri expanzii za hranice Slovenska

Ste mladí, ambiciózni a máte chuť podnikať? Zamýšľali ste niekedy nad vstupom na zahraničné trhy? Práve pre vás je určený projekt TwinEntrepreneurs!

TwinEntrepreneurs

Projekt TwinEntrepreneurs organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska v spolupráci s Vienna Business Agency a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania. Hlavnou myšlienkou projektu TwinEntrepreneurs, ako vyplýva z názvu (Twin – úzko spájať, Entrepreneurs – podnikatelia) je spájať podnikateľov a spoločne rásť. Orientuje sa najmä na start-upy (začínajúce inovatívne firmy) s potenciálom rastu ale aj na existujúce spoločnosti. Projekt TwinEntrepreneurs odštartoval úvodnou konferenciou 4. decembra 2012 v Bratislave. Odvtedy pokračoval sériou workshopov pre mladých podnikateľov  a start-upy. Spoločným menovateľom týchto workshopov bola zahraničná expanzia. Všetky aktivity sú pre mladých ľudí bezplatné, a to vďaka tomu, že projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013.

Náplň projektu TwinEntrepreneurs

TwinEntrepreneurs je vlastne mozaika vzájomne sa doplňájúcich aktivít, ktoré pomáhajú firmám rásť na zahraničných trhoch. Pozostáva zo o série expertných workshopov, koučingu, networkingových a iných vzdelávacích aktivít, na ktorých majú účastníci možnosť bezplatne získať množstvo užitočných informácií na zaujímavé témy zo sféry manažmentu, marketingu, financovania, legislatívy a iné know-how pre svoj biznis. V programe TwinEntrepreneurs sa venuje najväčšia pozornosť praktickým radám pre zahraničnú expanziu začínajúcich firiem. Profesionáli z praxe oboznamujú mladých podnikateľov s možnosťami start-upov v zahraničí, zdôrazňujú na čo sa pripraviť, s čím treba v zahraničí počítať, na čo si dať pozor a upozorňujú akým chybám je vhodné sa pri vstupe na zahraničné trhy vyhnúť. Jeden zo zahraničných lektorov workshopu a známy rakúsky venture kapitalista Oliver Holle hovorí: „Počas tohto workshopu sa chceme podeliť o naše skúsenosti, čo ako investori hľadáme, ako sa pripraviť ak nás chce podnikateľ osloviť, ako sa dá o svojom biznise uvažovať globálne a ako sa dostať na stupeň medzinárodného úspechu.“

Cieľ TwinEntrepreneurs

Cieľom projektu TwinEntrepreneurs je podporiť sektor malého a stredného podnikania, zvýšiť jeho konkurencieschopnosť a pomôcť mu presadiť sa v podnikateľskom prostredí, ako aj nájsť konkrétne start-upy v ktorých existuje potenciál rastu, ktorý môže prekračovať hranice jedného štátu a pomôcť im v napĺňaní tejto vízie. K tomu majú slúžiť práve spomínané workshopy, koučing a iné aktivity pod záštitou etablovaných profesionálov zo Slovenska i zo zahraničia. Spätná väzba od skúsených ľudí z praxe na produkty, či celkový biznis model môže byť na nezaplatenie. Pomôžu včas identifikovať slabé miesta podnikateľských nápadov, ale dávajú tiež príležitosť získať námety, ako robiť niečo inak, lepšie a ako využiť svoj potenciál ešte efektívnejším spôsobom. „Tento workshop je zameraný najmä na slovenských mladých ľudí, ktorí ešte len začínajú podnikať a samozrejme potrebujú peniaze od investorov. Ja sa im snažím vysvetliť ako ich majú čo najlepšie osloviť a akú majú mať víziu o svojom biznise,“ dodal Oliver Holle.

Čo si myslia o TwinEntrepreneurs jeho účastníci?

Spoločným názorom zúčastnených účastníkov je, že projekt TwinEntrepreneurs je pre nich veľká skúsenosť, ktorá im pomohla bližšie spoznať viaceré aspekty podnikania a pozerať sa na svoj biznismodel aj z iného uhla pohľadu. Projekt im ponúkol prostredníctvom expertov z praxe spätnú väzbu na ich koncepciu a zistili ako rozmýšľať pri zahraničnej expanzii, je to pre nich úžasná príležitosť ako ďalej napredovať, prípadne sa spojiť so zahraničným kolegom. Jedna z účastníčok, Irma Chmelová (prosenior.eu) svoj názor na to, čo očakávala a čo sa jej naplnilo počas workshopu vyjadrila takto: „Čo očakávam a čo sa mi napĺňa je, že som si našla nových priateľov, Rakúšanov. Spolu s nimi uvažujeme nad možnosťami spolupráce, dokonca s jedným kolegom sme sa už dohodli na konkrétnej forme. Možnosť získania neformálneho networku  je pre mňa veľkým prínosom.“ Martin Pribila (krtkodom.sk) na podobnú otázku odpovedal takto: „TwinEntrepreneurs otvára nové obzory. Z každého workshopu mi utkvejú možno 1-2 myšlienky, napríklad z minulého týždňa, ešte stále tú myšlienku mám v hlave, ešte stále nad tým rozmýšľam.“

Pre viac aktuálnych informácií o tomto jedinečnom projekte navštívte stránku TwinEntrepreneurs: www.twinentrepreneurs.eu a prihláste sa na niektorú z aktivít.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Podnikateľské misie firmám otvárajú dvere na zahraničné trhy

Podnikatelia sa môžu zúčastniť zahraničných veľtrhov či navštíviť spoločnosti v rôznych krajinách, no misie sa organizujú aj na Slovensku. Ako sa registrovať, aké sú podmienky a s akými nákladmi počítať?

HR, IT či marketingový audit pomáha firmám rásť: ako naň získať financie?

Pohľad nezávislých profesionálov dokáže odhaliť mnohé slabé miesta. Ako získať príspevok na realizáciu auditu v rôznych oblastiach a v čom konzultanti poradia?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Program IN-HABIT Nitra: príležitosť pre podnikateľov aj mentorov

Podnikatelia môžu získať podporu mentorov k rozvoju svojho nápadu, mentori môžu zasa profesionálne rásť. Spoločne podporia rozvoj mesta Nitra. Aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky