Podpora start-upov pri expanzii za hranice Slovenska

Ste mladí, ambiciózni a máte chuť podnikať? Zamýšľali ste niekedy nad vstupom na zahraničné trhy? Práve pre vás je určený projekt TwinEntrepreneurs!

TwinEntrepreneurs

Projekt TwinEntrepreneurs organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska v spolupráci s Vienna Business Agency a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania. Hlavnou myšlienkou projektu TwinEntrepreneurs, ako vyplýva z názvu (Twin – úzko spájať, Entrepreneurs – podnikatelia) je spájať podnikateľov a spoločne rásť. Orientuje sa najmä na start-upy (začínajúce inovatívne firmy) s potenciálom rastu ale aj na existujúce spoločnosti. Projekt TwinEntrepreneurs odštartoval úvodnou konferenciou 4. decembra 2012 v Bratislave. Odvtedy pokračoval sériou workshopov pre mladých podnikateľov  a start-upy. Spoločným menovateľom týchto workshopov bola zahraničná expanzia. Všetky aktivity sú pre mladých ľudí bezplatné, a to vďaka tomu, že projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013.

Náplň projektu TwinEntrepreneurs

TwinEntrepreneurs je vlastne mozaika vzájomne sa doplňájúcich aktivít, ktoré pomáhajú firmám rásť na zahraničných trhoch. Pozostáva zo o série expertných workshopov, koučingu, networkingových a iných vzdelávacích aktivít, na ktorých majú účastníci možnosť bezplatne získať množstvo užitočných informácií na zaujímavé témy zo sféry manažmentu, marketingu, financovania, legislatívy a iné know-how pre svoj biznis. V programe TwinEntrepreneurs sa venuje najväčšia pozornosť praktickým radám pre zahraničnú expanziu začínajúcich firiem. Profesionáli z praxe oboznamujú mladých podnikateľov s možnosťami start-upov v zahraničí, zdôrazňujú na čo sa pripraviť, s čím treba v zahraničí počítať, na čo si dať pozor a upozorňujú akým chybám je vhodné sa pri vstupe na zahraničné trhy vyhnúť. Jeden zo zahraničných lektorov workshopu a známy rakúsky venture kapitalista Oliver Holle hovorí: „Počas tohto workshopu sa chceme podeliť o naše skúsenosti, čo ako investori hľadáme, ako sa pripraviť ak nás chce podnikateľ osloviť, ako sa dá o svojom biznise uvažovať globálne a ako sa dostať na stupeň medzinárodného úspechu.“

Cieľ TwinEntrepreneurs

Cieľom projektu TwinEntrepreneurs je podporiť sektor malého a stredného podnikania, zvýšiť jeho konkurencieschopnosť a pomôcť mu presadiť sa v podnikateľskom prostredí, ako aj nájsť konkrétne start-upy v ktorých existuje potenciál rastu, ktorý môže prekračovať hranice jedného štátu a pomôcť im v napĺňaní tejto vízie. K tomu majú slúžiť práve spomínané workshopy, koučing a iné aktivity pod záštitou etablovaných profesionálov zo Slovenska i zo zahraničia. Spätná väzba od skúsených ľudí z praxe na produkty, či celkový biznis model môže byť na nezaplatenie. Pomôžu včas identifikovať slabé miesta podnikateľských nápadov, ale dávajú tiež príležitosť získať námety, ako robiť niečo inak, lepšie a ako využiť svoj potenciál ešte efektívnejším spôsobom. „Tento workshop je zameraný najmä na slovenských mladých ľudí, ktorí ešte len začínajú podnikať a samozrejme potrebujú peniaze od investorov. Ja sa im snažím vysvetliť ako ich majú čo najlepšie osloviť a akú majú mať víziu o svojom biznise,“ dodal Oliver Holle.

Čo si myslia o TwinEntrepreneurs jeho účastníci?

Spoločným názorom zúčastnených účastníkov je, že projekt TwinEntrepreneurs je pre nich veľká skúsenosť, ktorá im pomohla bližšie spoznať viaceré aspekty podnikania a pozerať sa na svoj biznismodel aj z iného uhla pohľadu. Projekt im ponúkol prostredníctvom expertov z praxe spätnú väzbu na ich koncepciu a zistili ako rozmýšľať pri zahraničnej expanzii, je to pre nich úžasná príležitosť ako ďalej napredovať, prípadne sa spojiť so zahraničným kolegom. Jedna z účastníčok, Irma Chmelová (prosenior.eu) svoj názor na to, čo očakávala a čo sa jej naplnilo počas workshopu vyjadrila takto: „Čo očakávam a čo sa mi napĺňa je, že som si našla nových priateľov, Rakúšanov. Spolu s nimi uvažujeme nad možnosťami spolupráce, dokonca s jedným kolegom sme sa už dohodli na konkrétnej forme. Možnosť získania neformálneho networku  je pre mňa veľkým prínosom.“ Martin Pribila (krtkodom.sk) na podobnú otázku odpovedal takto: „TwinEntrepreneurs otvára nové obzory. Z každého workshopu mi utkvejú možno 1-2 myšlienky, napríklad z minulého týždňa, ešte stále tú myšlienku mám v hlave, ešte stále nad tým rozmýšľam.“

Pre viac aktuálnych informácií o tomto jedinečnom projekte navštívte stránku TwinEntrepreneurs: www.twinentrepreneurs.eu a prihláste sa na niektorú z aktivít.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora rodinných firiem: SBA uhradí náklady na poradenstvo

Rodinné podniky zasiahla počas prvej generačnej výmeny koronakríza. Pomoc ponúka SBA vo forme plne hradeného poradenstva. Aké podmienky treba spĺňať, ak chcete o podporu požiadať?

Poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov - do 25 000 eur pre startup

Podpora začínajúcich podnikateľov uhradením poradenstva a konzultácií - to prináša program Startup sea od SBA. Kto môže o podporu požiadať a za akých podmienok?

Príspevok (dotácia) na nájomné z pohľadu daní a účtovníctva

Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky je ďalšou schválenou pomocou v koronakríze. Ako správne príspevky zaúčtovať a budú podliehať zdaneniu daňou z príjmov či DPH?

Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia od roku 2020 a neskôr

Vláda schválila 114 opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Znížiť by sa mala najmä byrokracia a zredukujú sa povinnosti podnikateľov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky