Počet dôchodcov na Slovensku: predčasné dôchodky „zamiešali karty“

Ako ovplyvnila možnosť odísť do penzie po 40 odpracovaných rokoch trh práce, výšku priemerných penzií či výdavky Sociálnej poisťovne? Prehľad a porovnanie.

Na zaslúžený oddych na penzii sa teší nejeden pracujúci, hoci hranica dôchodkového veku sa postupne zvyšuje a do riadneho dôchodku ľudia odchádzajú neskôr. Aj preto sa mnohí rozhodnú využiť možnosť odísť na predčasný dôchodok, pričom sa veľkej obľube teší legislatívna novinka – odchod do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. A to sa výrazne odráža na pracovnom trhu, aj na rozpočte Sociálnej poisťovne.

Počet novopriznaných predčasných dôchodkov stúpa

Zatiaľ čo pri novopriznaných riadnych starobných dôchodkoch možno v posledných rokoch vidieť klesajúci trend, opačne je to pri predčasných penziách. V roku 2021 pribudlo 50 078 starobných dôchodcov, o rok neskôr to bolo 49 274 penzistov a vlani 43 830 poberateľov starobného dôchodku. Naproti tomu v roku 2021 Sociálna poisťovňa priznala 12 078 predčasných dôchodkov, v roku 2022 to bolo 12 585 dávok a v minulom roku pribudlo až 17 764 predčasných penzistov.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne

Celkový počet poberateľov dôchodcov (starobného alebo predčasného) z roka na rok rastie, čo zásadne ovplyvňuje aj trh práce, keďže zamestnávateľom dlhodobo chýba pracovná sila. Vypuklejším sa tento problém stal najmä vlani, keď ešte viac ľudí začalo odchádzať do predčasného dôchodku. Ako ukazujú dáta, zatiaľ čo v decembri roku 2021 bolo dokopy 1 108 217 poberateľov starobných a predčasných dôchodkov, o dva roky neskôr ich už bolo 1 133 669.

Počet vyplácaných dôchodkov v decembri daného roka

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne

 Sociálna poisťovňa informuje, že najviac poberateľov starobných dôchodkov eviduje Sociálna poisťovňa v Nitrianskom kraji (149 966), najmenej v Trnavskom kraji (120 884). Predčasné starobné dôchodky zasa vyplácala v najvyššom počte do Žilinského kraja (2 294), v najnižšom do Bratislavského kraja (1 449).  

Ísť do predčasného dôchodku bolo pre mnohých výhodné

Jedným z dôvodov, prečo sa mnohí rozhodli ísť do predčasného dôchodku najmä na sklonku roka 2023 bolo aj to, že sa im to z ekonomického hľadiska oplatilo. V mnohých prípadoch totiž mohla výška predčasného dôchodku vyjsť lepšie ako keby počkali do nového roka alebo dosiahnutia svojho dôchodkového veku, a to napriek kráteniu dávky o isté percento (0,3 % za každých 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku, ak bolo odpracovaných aspoň 40 rokov a o 0,5 % za každých 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku, ak bolo odpracovaných menej ako 40 rokov). Svoj podiel na tomto fakte mala aj minuloročná mimoriadna valorizácia. Podrobnejšie informácie o spôsobe výpočtu aj praktické príklady nájdete v článku Oplatí sa ísť do predčasného dôchodku v roku 2024?

Ukazujú to aj údaje Sociálnej poisťovne o priemernej výške vyplácaného dôchodku. Tá bola pri starobných dôchodkoch vyplácaných od marca 2023 nižšia ako priemerná výška vyplácaných predčasných dôchodkov.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne

Pre porovnanie uvádzame aj graf vývoja priemernej výšky dôchodku v roku 2022.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne
Článok pokračuje pod reklamou

Koľko stoja dôchodky celkovo

Aj keď v dôvodovej správe k zmene zákona, ktorou sa umožnilo ísť do predčasného dôchodku už po 40 odpracovaných rokoch, sa uvádza, že to nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie a že predpokladom pre rok 2023 je odchod len 3 300 ľudí do takéhoto predčasného dôchodku, realita bola iná. Do samotného predčasného dôchodku len v minulom roku odišlo cez 17 000 ľudí, pričom skupinu tých, ktorí odpracovali viac ako 40 rokov (a teda mali aj nárok na vyššiu penziu ako v prípade tých, ktorí odpracovali menej a do dôchodku šli najviac dva roky pred dôchodkovým vekom) tvorilo až 11 366 z nich. Ide o takmer 3,5-násobok toho, čo sa predpokladalo pri schvaľovaní zákona.

Na problém poukázuje aj Združenie podnikateľov Slovenska. Podnikatelia kritizujú, že v čase, keď sa rodí čoraz menej detí, každý piaty maturant odchádza do zahraničia a výrazne rastie počet dôchodcov, politici nedomyslenými zmenami stav na trhu práce ešte zhoršujú. Príkladom je práve umožnenie odísť do penzie po 40 odpracovaných rokoch a spomínané situácie, kedy sa rozšírila možnosť odísť do dôchodku a zároveň sa mnohým ľuďom oplatilo ísť na dôchodok skôr ako čakať na riadny termín.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne

Združenie podnikateľov Slovenska ešte dodáva, že nepremyslená sociálna politika motivuje ľudí, aby odišli z trhu práce a navyše ich obmedzuje v práci, čo firmám pri zháňaní pracovnej sily výrazne komplikuje situáciu. Spomínaná legislatívna zmena sa ale nepriaznivo odrazila nielen na pracovnom trhu, ale aj na výdavkoch Sociálnej poisťovne. Z jej rozpočtu išlo v minulom roku len na starobné a predčasné dôchodky viac ako 8 miliónov eur. K tomu sa ešte pridali výdavky na invalidné dôchodky, vdovské/vdovecké, sirotské a rodičovské dôchodky, čo podľa údajov Sociálnej poisťovne vyšlo dokopy na viac ako 10 miliónov eur.

V porovnaní s rokom 2022 a 2021 ide o nárast nákladov o približne 2 milióny eur.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne
Rok Výdavky na starobný dôchodok Výdavky na predčasný dôchodok Spolu
2021 6 358 286 89 744 6 448 030
2022 6 575 522 90 333 6 665 855
2023 7 976 025 144 603 8 120 628
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Sociálnej poisťovne
Prečítajte si tiež

Viacerí odborníci taktiež dlhodobo upozorňujú, že takto nastavený dôchodkový systém je neudržateľný. Navyše, aby bolo možné vyplatiť také opatrenia, ako je 13. dôchodok alebo aby mohlo naďalej fungovať vyplácanie rodičovských dôchodkov, rastú nielen odvody, ale sa tiež v rámci konsolidačného balíka schválilo zníženie odvodu do 2. piliera od roku 2024. Pôvodne mal byť príspevok na starobné dôchodkové sporenie pre rok 2024 v sadzbe 5,5 % z vymeriavacieho základu a postupne sa mal zvyšovať až na 6 % od roku 2027, avšak znížil sa fixne na 4 %.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

Schvaľovanie dôchodku: riziko výpadku príjmu a neplatenia odvodov

Sociálna poisťovňa má na schválenie žiadosti o dôchodok niekoľko týždňov. Na čo sa pripraviť z hľadiska výpadku príjmu a ako je to s poberaním dávky v nezamestnanosti či odvodmi?

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky