Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020 a v roku 2021

Kto si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2021 a ako postupovať pri žiadosti o potvrdenie z banky.

Do konca roka 2017 štát podporoval mladých žiadateľov o hypotéku štátnym príspevkom pre mladých. Jeho kompletnú administráciu (od preverenia podmienok, či klient má nárok na získanie príspevku, až po jeho pripisovanie na účet klienta) zastrešovala banka, ktorá klientovi hypotekárny úver poskytla.

Pre žiadosti o hypotekárny úver od 1. januára 2018 platí, že ak klienti splnia (takmer rovnaké) podmienky ako na získanie štátneho príspevku pre mladých, štát ich už nepodporí priamo štátnym príspevkom, ale formou daňového bonusu. V praxi to znamená, že celá administratívna záťaž bola presunutá na klientov. Ak klienti nie sú proaktívni, je možné, že aj napriek tomu, že na daňový bonus nárok majú, neuplatnia si ho. Preto sa v článku venujeme aj klientom, ktorí podpísali žiadosť o hypotekárny úver skôr ako v roku 2020 a nárok na daňový bonus majú, avšak z rôznych dôvodov si ho doteraz neuplatnili.

Ak klient splní podmienky, môže si uplatniť zvýhodnenie formou daňového bonusu (o sumu bonusu sa zníži priamo daň) na základe (len) jednej zmluvy o úvere na bývanie (nevzťahuje sa na refinančné, ani bezúčelové úvery), a to:

  • do výšky 50% zo zaplatených úrokov za rok 2020 (úrokov, nie splátok),
  • najviac zo sumy 50 000 eur (ak je úver vyšší, tak len z časti do 50 000 eur),
  • do výšky 400 eur za rok 2020 (pri výške úveru 50 000 s úrokom 1,59% a splatnosťou 30 rokov klient zaplatí prvý rok na úrokoch cca. 800 eur, daňový bonus si uplatní len do sumy 400 eur),
  • a uplatniť sa môže 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov od kedy sa úver začal úročiť.  

Ak je na úvere viacero dlžníkov, daňový bonus si môže uplatniť len hlavný dlžník. Spoludlžník síce musí spĺňať všetky podmienky, daňový bonus si uplatňovať nemôže. Pri manželoch je preto namieste uvažovať, kto bude v úvere hlavný dlžník. (Žene na materskej dovolenke je daňový bonus pravdepodobne nanič).

Aké dátumy je potrebné sledovať pri daňovom bonuse na zaplatené úroky z hypotéky?

Na rozdiel od štátneho príspevku pre mladých, je potrebné pri daňovom bonuse sledovať nielen moment (dátum) podania žiadosti, ale aj:

Ak je potrebné splniť podmienku pri žiadosti o úver alebo pri podpise, nasledujúce roky už splnená byť nemusí.

Podanie žiadosti o hypotekárny úver - čo je potrebné splniť pre získanie daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky?

Ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver musí byť vek žiadateľa, ale aj spolužiadateľa/ov (ak sú) najmenej 18 rokov a nesmie presiahnuť vek 35 rokov.

Ukážme si 2 príklady z praxe:

  • klient požiadal o hypotéku ako 34 ročný, ale kým sa hypotéka schválila a načerpala, mal už 35 rokov, má stále nárok na získanie daňového bonusu (ak samozrejme spĺňa ostatné podmienky),
  • klient požiadal o hypotéku s rodičmi, ktorí vystupujú ako spolužiadatelia a majú viac ako 35 rokov (čo je viac, než pravdepodobné), podmienku veku nespĺňa a nemá nárok na daňový bonus (ak aj ostatné podmienky spĺňa).

Tip: Na porovnanie aktuálny ponúk hypotekárnych úverov bánk na Slovensku vám môže poslúžiť naša hypokalkulačka.

Článok pokračuje pod reklamou

Podpis zmlúv o hypotekárnom úvere - čo je potrebné splniť pre získanie daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky?

Pri podpise zmlúv o poskytnutí hypotekárneho úveru je potrebné splniť parameter maximálnej výšky príjmu. Komplikovane to je takto: priemerný mesačný príjem zo všetkých zdaniteľných príjmov za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podpísaná zmluva o hypotéke nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. Jednoducho to vyzerá takto:

Pozrite si tiež

Ak ste podpísali zmluvu o úvere v roku 2020, váš priemerný hrubý príjem za rok 2019 nesmel presiahnuť sumu 1 419,60 eur. Ak je na zmluve spoludlžník, spoločný priemerný hrubý mesačný príjem nesmel presiahnuť sumu 2 839,20 eur.

Ak podpisujete zmluvu o úvere v roku 2021, váš priemerný hrubý príjem za rok 2020 nesmel presiahnuť sumu cca 1 472,90 eur. Ak je na zmluve spoludlžník, spoločný priemerný hrubý mesačný príjem nesmel presiahnuť sumu 2 945,80 eur.

Pre komplexnosť uvádzame aj predchádzajúce roky:

Ak ste podpísali zmluvu o úvere v roku 2019, váš priemerný hrubý príjem za rok 2018 nesmel presiahnuť sumu 1 316,90 eur. Ak je na zmluve spoludlžník, spoločný priemerný hrubý mesačný príjem nesmel presiahnuť sumu 2 633,80 eur.

Prečítajte si tiež

Ak ste podpísali zmluvu o úvere v roku 2018, váš priemerný hrubý príjem za rok 2017 nesmel presiahnuť sumu 1 240,20 eur. Ak je na zmluve spoludlžník, spoločný priemerný hrubý mesačný príjem nesmel presiahnuť sumu 2 480,40 eur.

Úročenie úveru – čo ovplyvňuje pri daňovom bonuse na zaplatené úroky z hypotéky?

Daňový bonus si môže klient, ktorý splnil potrebné podmienky, uplatniť počas piatich (po sebe nasledujúcich rokov) od mesiaca, kedy sa úver začal úročiť (najbežnejšie od dátumu čerpania). Prvý a posledný rok to je alikvotná časť.

Ako požiadate banku a získate potvrdenie o zaplatených úrokoch na uplatnenie daňového bonusu za rok 2020?

Táto časť je dôležitá najmä pre zamestnancov, ktorí potrebujú požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane do 15. februára a do tohto termínu mu zároveň aj dodať „Potvrdenie o zaplatených úrokoch“ z banky.

V tabuľke nájdete prehľad, či a ako je potrebné banku o potvrdenie požiadať a ako a do kedy vám ho banka doručí. Oproti minulosti nastalo viacero zmien. 

Banka Žiadosť Potvrdenie
ČSOB Banka osobne na pobočke Banka vystaví klientovi potvrdenie na osobné prevzatie na pobočke, nie však hneď.
UniCredit Bank „UHYPO“ Banka posielala potvrdenie automaticky do 31.1.2021 na adresu klienta.
HYPO INVEST“ - na pobočke Banka posiela potvrdenie do 30 dní na adresu klienta.
Tatra banka na pobočke alebo cez službu „Dialóg“ Banka vydá potvrdenie na mieste, ak to nebude možné vloží ho do Internetbankingu alebo ho pošle na adresu klienta.
Prima banka -- Banka posielala automaticky do 15.1. na adresu klienta.
OTP Banka osobne na pobočke Banka vydá potvrdenie do 30 dní – zašle alebo vystaví na osobné prevzatie.
VÚB banka -- Banka posielala automaticky do internetbankingu. Ak klient internetbanking nemá, musí o potvrdenie požiadať na pobočke.
Poštová banka -- Banka posielala automaticky do 15.1. na adresu klienta.
mBank na pobočke alebo cez službu mLinka, prípadne appku Banka posiela potvrdenie do 30 dní na adresu klienta.
Slovenská sporiteľna -- Banka posielala automaticky do 15.1. na adresu klienta.

Ak ste prišli na to, že ste potvrdenie o zaplatených úrokoch už dávno mali mať doma, skontrolujte si, či máte v banke aktuálnu adresu na doručovanie. Ak ste zistili, že potrebujete banku o potvrdenie požiadať, spravte tak čo najskôr, aby ste stihli mať podklady pre ročné zúčtovanie, či daňové priznanie načas.

V prípade, že máte otázku k daňovému bonusu na zaplatené úroky z hypotéky, využite kontaktný formulár, radi vám poradíme. Bezplatne.


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Daňový bonus zo zvýšenia splátky úveru v daňovom priznaní a ročnom zúčtovaní za rok 2023

Ako správne vyplniť daňové priznanie, ročné zúčtovanie či prehľad a hlásenie zamestnávateľa v súvislosti s uplatnením nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky