Poslanci chcú meniť neexistujúci zákon, urgentnú zmenu pre podnikateľov neriešia

Na prebiehajúcej schôdzi NRSR je rekordný počet poslaneckých návrhov, ktoré nie je dôvod prijímať bez štandardného pripomienkovania a vyčísľovania dopadov. Problém, na ktorý dlhodobo poukazujú podnikatelia, poslanci ignorujú.

Dlhodobo neriešený problém spôsobuje absurdity a nekvalitu

Nepredvídateľné zmeny legislatívy cez poslanecké návrhy nie sú novým problémom. V priebehu posledných 5 rokov takýchto zmien poslanci navrhli takmer 900, z nich skoro 300 so zásadným dopadom na podnikateľské prostredie. Deje sa tak v čoraz väčšej miere, napriek tomu, že sa súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení zaviazala zvýšiť predvídateľnosť legislatívneho rámca pre podnikanie. Sľubovala tiež vyriešiť problém absencie posudzovania vplyvov a chýbajúcich konzultácií poslaneckých návrhov.

Zmeny uskutočnené návrhmi v parlamente sú často nekvalitne pripravené, obchádzajú štandardné pripomienkové konanie a mnohokrát sú schvaľované narýchlo pred účinnosťou zmien. Štatistiky ukazujú, že ak ide o zákon, ktorý sa dotýka podnikateľského prostredia, majú podnikatelia v prípade poslaneckých noviel na prípravu omnoho menej času (priemerne 76 dní) ako v prípade, keď je predkladateľom Vláda SR (priemerne 143 dní).

Ďalším problémom je jasné stanovovanie cieľov a chýbajúce vyčísľovanie dopadov. Najnovším príkladom je predložený návrh poslanca NRSR M. Vetráka novelizujúci zákon o osobitnom odvode podnikania v regulovaných odvetviach. Novela, ktorá zásadne zvyšuje dane obrovskému počtu subjektov z rôznych odvetví, nebola predmetom odbornej diskusie, neobsahuje vyčíslenie vplyvov na verejné financie ani na podnikateľské prostredie. „Dôvodová správa k zákonu hovorí, že navrhované zvýšenie daní nebude mať žiaden vplyv na podnikateľské prostredie,“ zdôrazňuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Naliehavú zmenu poslanci ignorujú, ale pripravili takmer stovku iných

Podnikatelia už niekoľko mesiacov apelujú na štát, aby predĺžil termín zápisu identifikačných údajov spoločníkov a konateľov do obchodného registra. Štát mal tieto informácie doplniť automaticky do mája 2022, no mnohé firmy čakalo nepríjemné prekvapenie. Údaje zapísal len čiastočne. „Absurdnosť nezvládnutého procesu automatických zápisov dokazujú početné príklady firiem, pri ktorých sa podarilo doplniť údaje o konateľoch, no o spoločníkoch nie, hoci ide o rovnaké osoby,“ uvádza Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. „Čísla, ktoré máme k dispozícii, sú alarmujúce a ukazujú, že tento problém sa v polovici septembra týkal takmer 130 000 subjektov. Tie majú už len niekoľko dní na to, aby si splnili zákonnú povinnosť a robili poštárov medzi štátnymi inštitúciami,“ dodáva.

Keďže sa problému nevenovali zodpovedné ministerstvá, zabrániť byrokracii a zahlteniu obchodných súdov desiatkami tisícov podaní v najbližších dňoch, môže už len Národná rada SR. „Ak by mal parlament na poslednú chvíľu rokovať o nejakom poslaneckom návrhu, tak je to návrh predĺženia termínu zápisu, aby vznikol priestor na vyriešenie tohto problému bez zbytočnej administratívy pre firmy aj obchodné súdy,“ vysvetľuje Solík.

Novelu na riešenie problému, na ktorý firmy poukazujú od júna, však v parlamente napriek apelom podnikateľov nikto nepredložil. „Návrh, ktorý by umožnil vyriešiť problém týkajúci sa desiatok tisíc podnikateľov zatiaľ nikto nepredložil, namiesto neho však vidíme rekordné počty návrhov, pri ktorých nie je dôvod na obchádzanie štandardného pripomienkového konania,“ hovorí Solík. „To, že sa medzi poslaneckými novelami, o ktorých bude parlament rokovať, nachádza aj návrh zmeny zákona, ktorý je od 1. augusta zrušený, hovorí za všetko a dokonale ilustruje, prečo musí byť pripomienkové konanie nevyhnutnou súčasťou prípravy legislatívnych zmien,“ dodáva Solík.

Zdroj: zps.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky