Efektívna reklama na Facebooku: zasiahnuť správne publikum pomôže dynamická kreatíva

Efektívna reklama na Facebooku: zasiahnuť správne publikum pomôže dynamická kreatíva
Kristína Lišaníková Business Factory
Kristína Lišaníková Business Factory

Expertka na reklamu na Facebooku. Vedie slovenskú pobočku marketingovej agentúry Business Factory, ktorá okrem oficiálnych partnerstiev s Google, patrí aj medzi hlavných oficiálnych partnerov Facebooku pre reklamné technológie v Európe.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Testovanie rôznych variantov reklám je dôležitý aspekt marketingu. Facebook na testovanie využíva tzv. Dynamic Creative Optimization alebo dynamickú kreatívu. Ako nástroj funguje a kedy sa ho oplatí využiť?

Čo je dynamická kreatíva na Facebooku

Bežná reklama na Facebooku je tvorená samostatným bannerom s vlastným reklamným textom, nadpisom, prípadne popisom a Call-To-Action tlačidlom. Často sa však stáva, že je k dispozícii viacero bannerov a textov. Bežným východiskom tejto situácie je A/B testovanie. Vo viacerých prípadoch však pre nižší rozpočet nie je možné veľa testovať. A práve vtedy môžete využiť dynamickú kreatívu. Prostredníctvom zapnutia tejto funkcie zistíte, ktorá kombinácia bannerov a textov funguje najlepšie.

Facebook skombinuje jednotlivé nahraté obrázky, texty a Call-To-Action tlačítka a prostredníctvom svojich algoritmov zobrazí také kombinácie, aby bola reklama užívateľovi doslova ušitá na mieru. Facebook každú kombináciu testuje zvlášť a nakoniec vyhodnotí najefektívnejšiu kombináciu. 

Vďaka týmto výsledkom tak lepšie spoznáte svojich zákazníkov a môžete im presnejšie zobrazovať to, čo ich zaujme. Dáta sa dajú aj detailnejšie rozpísať (t. j. report vám dokáže zobraziť výsledky jednotlivej kreatívy a textov samostatne), takže si jednoducho môžete pozrieť, ako reagovalo konkrétne publikum na danú kreatívu a texty.

<i> Spôsob, akým algoritmus vytvára kombinácie príspevkov v dynamickej kreatíve </i>
Spôsob, akým algoritmus vytvára kombinácie príspevkov v dynamickej kreatíve
<i> Spôsob, ako si rozobrať výsledky dynamickej kreatívy </i>
Spôsob, ako si rozobrať výsledky dynamickej kreatívy

Ako vytvoriť dynamickú kreatívu

Dynamická kreatíva sa tvorí rovnako ako každá iná kampaň - v Ads Manageri. Postup je nasledovný:

  1. V prvom rade vytvoríte novú kampaň.
  2. Dynamickú kreatívu je možné zvoliť v kampaniach s cieľom Konverzie, Návštevnosť a Inštalácie aplikácie.
  3. Na úrovni reklamného setu je potrebné zvoliť možnosť dynamickej kreatívy.
  4. Na úrovni reklamy už iba vyberiete požadovanú kreatívu, texty a Call-To-Action tlačidlo. 

1. V prvom rade vytvoríte novú kampaň.

2. Dynamickú kreatívu je možné zvoliť v kampaniach s cieľom Konverzie, Návštevnosť a Inštalácie aplikácie.

3. Na úrovni reklamného setu je potrebné zvoliť možnosť dynamickej kreatívy.

4. Na úrovni reklamy už iba vyberiete požadovanú kreatívu, texty a Call-To-Action tlačidlo.

Do dynamickej kreatívy je možné pridať maximálne:

  • 5 nadpisov,
  • 10 obrázkov alebo 10 videí,
  • 5 popisov a
  • 5 Call-To-Action tlačidiel,

ktoré bude Facebook medzi sebou testovať.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vybrať prvky do dynamickej kreatívy

Aj keď Facebook do dynamickej kreatívy umožňuje nahrať vyššie spomenuté počty prvkov, je lepšie riadiť sa pravidlom „kvalita prevyšuje kvantitu”. Pokiaľ vám vaše zdroje neumožňujú produkciu viacerých kvalitných kreatív, je úplne v poriadku, keď vyberiete napr. iba dva obrázky, resp. videá, a radšej pridáte na testovanie viacero kvalitných textov.

A/B testovanie alebo dynamická kreatíva - čo si vybrať

Jedno nie je náhradou druhého a každý z týchto nástrojov má rozličnú funkciu, aj keď by sa mohlo zdať, že dynamická kreatíva je náhradou A/B testovania.

A/B testovanie na Facebooku umožňuje medzi sebou testovať buď kreatívu, publikum alebo umiestnenie reklamy. Vždy pracujete iba s dvomi možnosťami - kreatíva A vs. kreatíva B alebo publikum A vs. publikum B či umiestnenie reklamy A vs. umiestnenie reklamy B. Facebook cieľové publikum rozdelí na dve rovnako veľké skupiny a jednej polovici ukáže možnosť A a druhej polovici možnosť B. Po ukončení kampane získate relevantné výsledky, ktoré vám ukážu, ktorá možnosť funguje na vašom cieľovom publiku lepšie.

Prečítajte si tiež

Dynamická kreatíva zase pracuje iba s kreatívou, textami a Call-To-Action tlačidlom a skúma efektivitu ich kombinácií. Po nahratí rôzneho počtu bannerov, resp. videí a textov, Facebook pomocou svojich algoritmov spraví také kombinácie, aby každému užívateľovi z cieľového publika ukázal pre neho najrelevantnejší variant. Prostredníctvom tejto funkcie tak získavate výsledky, ktoré odzrkadľujú dané kombinácie, nie výsledky jednotlivých prvkov - bannerov, textov atď. Aj preto Facebook neodporúča dynamickú kreatívu používať ako riadnu náhradu za A/B testovanie.

Prípadová štúdia, ktorá dokázala silu dynamickej kreatívy na Facebooku

Business Factory v roku 2017 na jednej z komerčných bánk ukázala, že je možné vidieť rozdiel medzi výsledkami bežnej kampane vo forme Carousel Ad (formát reklamy, ktorý obsahuje viacero obrázkov) v porovnaní s dynamickou kreatívou, ktorá pozostávala z variácií obrázkov, textov a tlačidla CTA. Cieľom kampane bolo získanie potenciálnych klientov, tzv. leadov, za čo najlepšiu cenu, pričom kampaň poukazovala na výhody produktu, ktorým bola pôžička.

Prečítajte si tiež

Výsledky jednoznačne ukázali silu dynamickej kreatívy, pričom cena za lead tu bola až 6x nižšia, ako pri bežnej kampani. Carousel nebol takmer vôbec konverzný, zatiaľ čo príspevok z kombinácie dynamickej kreatívy mal konverzný pomer 5,90 %.

Dynamická kreatíva a kreatíva s prispôsobením reklamy pre umiestnenie

Facebook v rámci kreatívy umožňuje aj funkciu kreatíva s prispôsobením reklamy pre umiestnenie (tzv. Placement Asset Customization). Keďže každé umiestnenie reklamy (či už ide o Facebook feed, Instagram story atď.) vyžaduje iné parametre pre kreatívu, táto funkcia vám kreatívu uľahčí prispôsobiť pre každé umiestnenie zvlášť. Jednoducho ju prispôsobíte pri tvorbe kampane, na úrovni reklám. Vďaka tejto funkcii sa nemusíte obávať, že sa bude pri využívaní autoplacementu reklama zobrazovať nesprávne. 

Je však potrebné mať na pamäti, že dynamickú kreatívu nie je možné nastaviť v kombinácii s kreatívou s prispôsobením reklamy pre umiestnenie.

Kedy je dynamická kreatíva pri reklamách na Facebooku užitočná? Zhrnutie  

Dynamická kreatíva je veľmi účinný nástroj, ktorý sa vám zíde, najmä ak pracujete s väčším množstvom kreatívy, prípadne v kampaniach využívate nižšie rozpočty. Taktiež, ak nemáte dostatok času na mravenčiu prácu s vytváraním A/B testovania. Všetko môžete nechať na algoritmus Facebooku, ktorý zistí, čím oslovíte konkrétne publikum najefektívnejšie.

Aké príležitosti priniesla kornakríza podnikateľom v súvislosti s reklamou na Facebooku nájdete v článku Reklama na Facebooku v čase krízy: áno alebo nie?.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Kristína Lišaníková title_company
Kristína Lišaníková Business Factory

Expertka na reklamu na Facebooku. Vedie slovenskú pobočku marketingovej agentúry Business Factory, ktorá okrem oficiálnych partnerstiev s Google, patrí aj medzi hlavných oficiálnych partnerov Facebooku pre reklamné technológie v Európe.


Ako získať zákazníkov pomocou reklamy na internete?

PPC reklama vo vyhľadávači či na sociálnych sieťach, alebo e-mail marketing – aké sú ich výhody a nevýhody a ako hlboko musí podnikateľ pri nich siahnuť do vrecka?

Priamy marketing a jeho právna úprava od 1. 2. 2022

Od februára 2022 je účinný nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý prináša zmeny týkajúce sa aj tzv. nevyžiadanej komunikácie. Aké pravidlá platia pre priamy marketing?

Nový zákon o elektronických komunikáciách od 1. 2. 2022

Od februára 2022 platí nový zákon o elektronických komunikáciách. Čo všetko upravuje a aké zmeny priniesol?

Interaktívny obsah ako súčasť marketingovej stratégie firmy

Kvalitný obsah na sociálnych sieťach či webových stránkach pomáha získať pozornosť zákazníkov. Čo sa zmení, ak do neho firma pridá interaktívne prvky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky