Najnovšie trendy vo Facebook kreatíve

Dobrá kreatíva, teda vizuál reklamy, je pri online marketingu jedným z kľúčových prvkov, ako zaujať zákazníka, odlíšiť značku, ale najmä zvýšiť tržby z online predaja. Ako na to?

Funkcia kreatívy v online marketingu

V dnešnej dobe je náročné odlíšiť sa v online svete dobrou kreatívou. Tento nástroj by mal pomôcť značke a jej vizuálnej identite byť rozpoznateľnou spomedzi veľkého množstva konkurencie tak, aby boli ľahšie zapamätateľné pre zákazníkov. Nie je to však iba o peknej grafike. V online marketingu je potrebné kreatívou vyvolať emóciu a rozpovedať príbeh, prostredníctvom ktorého firma získa a zároveň udrží pozornosť zákazníka. No a najmä, kreatíva by mala inšpirovať k akcii a k presvedčeniu, že práve ten produkt je správny pre potenciálneho zákazníka.

Pre efektívnu Facebookovú reklamu však dobrá kreatíva (vizuál reklamy) vždy nestačí. V Business Factory ju spájame s ďalšími prvkami tak, aby spolu prinášali čo najviac online predajov. Na to je potrebná okrem kreativity aj kombinácia správnej optimalizácie a technického vyladenia.

Optimalizácia Facebook kreatívy pre mobilné zariadenia 

Dnes viac ako kedykoľvek predtým ľudia nakupujú cez mobilné zariadenia. Preto je dôležité, aby podnikatelia kreatívu optimalizovali pre mobilné zariadenia.

Kľúčové kroky pre efektívnu kreatívu optimalizovanú pre mobilné zariadenia

Prispôsobenie rozmerov kreatívy

Prvým a jednoduchým krokom je dať kreatívu do správnych rozmerov tak, aby bola prispôsobená tým formátom, ktoré podporujú mobilné zariadenia. Pomery kreatívy pre nástenku alebo tzv. feed by mali byť 4:5, pre Facebook a Instagram stories (príbehy) 9:16 a pre statické obrázky 1:1.

Zahrnutie textu toho, čo chce firma komunikovať, do kreatívy 

Pokiaľ podnikateľ pracuje s videom, v žiadnom prípade by sa nemal spoliehať na to, že užívatelia ho sledujú so zapnutým zvukom. Všetko, čo chce komunikovať zvukom, by mal komunikovať aj prostredníctvom textu, napríklad tituliek.

Sústrediť sa na produkt a jeho benefity

Správa, ktorú firma komunikuje, by mala byť jasná a jednoduchá. Jej cieľom je maximalizovať šancu, že ovplyvní rozhodnutie potenciálneho zákazníka.

Práca s Call-To-Action 

Podnikateľ by mal povedať, resp. ukázať užívateľom presne to, čo majú spraviť. Príkladom môže byť text „Potiahnuť hore” pri kreatíve vo formáte stories, ktorý bude slúžiť k prelinkovaniu na cieľovú stránku.

Zvýraznenie značky

Je vhodné v kreatíve využívať priestor pre svoje logo takým spôsobom, aby si používatelia zapamätali danú značku. Vyhovujúcim môže byť napríklad predstavenie loga na začiatku video reklamy, vodoznak na okraji kreatívy, či blízke zábery vášho produktu, obsahujúce logo a pod.

Inovatívne reklamy sa oplatí skúšať

Facebook ponúka mnoho formátov reklám. Je dobré ich meniť, skúšať a vyhodnocovať, ktorá funguje najlepšie. Faktorov pre efektívny formát reklamy je viacero. Môže ísť napríklad o cieľové publikum, či obsah reklamy. Okrem toho je to niekedy len otázka algoritmov a čo funguje raz, nemusí fungovať druhýkrát. Aj preto sa odporúča formáty skúšať. Napr. stories umožňujú stelesniť produkt v digitálnej podobe aj vďaka zobrazeniu na celú obrazovku.

Personalizáciu a komunikáciu netreba podceňovať

V dnešnom pretlaku reklamy je personalizácia stále dôležitejšia. Veľa značiek sa začalo otáčať späť z automatizovanej komunikácie na priamu komunikáciu so zákazníkom. Užívatelia na Facebooku častokrát využívajú Messenger na zistenie nákupných, ale aj iných informácií o produktoch. Značky môžu užívateľom týmto spôsobom ponúknuť rôzne odporúčania, produktové linky, personalizované informácie, čím si u zákazníkov vybudujú väčšiu dôveru a lojalitu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google Consent Mode v2: čo to je a aké zmeny prináša?

Firmy, ktoré chcú využívať remarketing, musia od 6. marca 2024 implementovať novú verziu Google Consent Mode. Čo sa mení?

Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky