Reklama na Facebooku v čase krízy: áno alebo nie?

Ako sa zmenilo správanie používateľov sociálnych sietí počas koronakrízy a aké príležitosti táto zmena priniesla podnikateľom? Ako pristupovať k online reklame v čase krízy?

Pandémia koronavírusu sa z veľkej časti dotkla ekonomiky a ovplyvnila nielen nákupné správanie zákazníkov, ale aj ich správanie v online prostredí. Niektorým spoločnostiam výrazne klesli tržby, a preto začali znižovať svoje náklady v snahe zachrániť firmu. Jednou z týchto položiek boli aj výdavky na efektívnu reklamu a marketing.

V marci 2020 Influencer Marketing Hub, zdroj prípadových štúdií o sociálnych sieťach pre influencerov, značky či agentúry, sa zaoberal výskumom zníženia výdavkov na reklamu kvôli kríze. Bolo pozorovaných 230 značiek. Ukázalo sa, že kvôli prvotnému ošiaľu okolo koronavírusu až 69 % z nich očakávalo, že bude musieť znížiť svoje náklady napríklad nižšími výdavkami na reklamu. Či to však bolo rozumným riešením je otázne. Je totiž potrebné prihliadať na viaceré fakty, ako napr. priama závislosť značky od marketingu.

Percentuálny počet firiem, ktoré očakávali zníženie rozpočtu na reklamy. Zdroj: https://influencermarketinghub.com/
Percentuálny počet firiem, ktoré očakávali zníženie rozpočtu na reklamy. Zdroj: https://influencermarketinghub.com/

Pokiaľ by značky, vysoko závislé od marketingu, prudko znížili svoje výdavky na reklamu, mohlo by to zapríčiniť výrazný pokles ich tržieb. Bolo však potrebné nájsť v tejto kríze zlatý stred, nakoľko správanie trhu bolo kvôli nedostatočným skúsenostiam s podobným typom krízy nevyspytateľné.

Vyskytlo sa veľa nových otázok, a to napr.:

  • Po akých druhoch produktov sa zvýši dopyt?
  • Ktoré spoločnosti budú dotlačené k zníženiu výdavkov z dôvodu nízkeho dopytu?
  • Naopak, pre ktoré spoločnosti bude kríza prínosom, nakoľko ľudia ich produkty budú v tejto dobe vyžadovať?

Správanie online prostredia po vypuknutí pandémie

Sociálne siete v dobe krízy zaznamenali prudký nárast používania. Facebook ohlásil, že vo viacerých krajinách, najmä v tých, ktoré najviac zastihla korona kríza, sa zvýšil počet konverzácií na Facebooku o 50 %. V Taliansku sa dokonca zvýšil čas strávený na Facebooku až o 70 %.

Na Slovensku zmena vo využívaní sociálnych sietí vo februári vs. v marci 2020 vyzerala nasledovne:

Počet užívateľov Facebooku. Zdroj: https://napoleoncat.com/stats/
Počet užívateľov Facebooku. Zdroj: https://napoleoncat.com/stats/
Počet užívateľov Instagramu. Zdroj: https://napoleoncat.com/stats/
Počet užívateľov Instagramu. Zdroj: https://napoleoncat.com/stats/
Počet užívateľov Messengeru. Zdroj: https://napoleoncat.com/stats/
Počet užívateľov Messengeru. Zdroj: https://napoleoncat.com/stats/

Z výsledkov je jasne vidieť, že sa v priebehu marca, po objavení prvého pozitívneho prípadu ochorenia COVID-19 na našom území a po následnom prijatí opatrení, zvýšili počty aktívnych užívateľov na Slovensku na všetkých troch platformách, a teda na Facebooku, Instagrame aj Messengeri.

Príležitosť: väčšia kumulácia cieľového publika na Facebooku a Instagrame

Prečítajte si tiež

Zvýšený počet aktívnych užívateľov na Facebooku a Instagrame malo pre firmy z pohľadu marketingu viaceré výhody. V teoretickej rovine by malo byť pre značky jednoduchšie stretnúť svoje cieľové publikum na týchto platformách, čo by malo viesť k zníženiu ceny za reklamu. Avšak spočiatku tomu všetko nenasvedčovalo, čo sa prejavilo na prvotnom poklese tržieb (viď. nižšie prieskum Glami). Dôvodov mohlo byť viacero, jedným z nich je však určite zahltená nástenka témami okolo koronavírusu. Užívateľov v tejto dobe jednoducho trápila prioritne táto téma a reklamy na ich obľúbené produkty zostali častokrát nepovšimnuté a neprekliknuté (pokiaľ sa netýkali rúšok či iných vecí okolo koronavírusu).

Najčastejšie používané slová a frázy v konverzáciách o koronavíruse:

Zdroj: https://www.business2community.com
Zdroj: https://www.business2community.com

Módny vyhľadávač Glami zverejnil, v akom stave boli české e-shopy s módou v priebehu marca. Tie zaznamenali poklesy v tržbách. Najväčší prepad však nastal v týždni, kedy vláda obmedzila voľný pohyb osôb. Toto správanie bolo pochopiteľné, keďže ľudia sa zľakli novej situácie. Móda tak išla na chvíľu bokom. Pokles nastal naprieč všetkými kategóriami tovaru, okrem šálov a šatiek. Avšak v priebehu krátkej doby, aj preto, že obchodné centrá boli uzavreté, sa stav tržieb opäť zlepšil a dokonca prekonal tržby zo začiatku marca.

Krivka tržieb e-shopov s módou. Zdroj: https://www.fashion-research.cz/korona-report
Krivka tržieb e-shopov s módou. Zdroj: https://www.fashion-research.cz/korona-report

Glami rozposlal e-shopom na začiatku apríla dotazník. Tohto prieskumu sa zúčastnilo viac ako 150 e-shopov v Česku aj na Slovensku. Z prieskumu vyplynulo, že e-shopom sa naozaj znížili predaje aj návštevnosť na webe. Časť z nich tiež mala problémy s logistikou a dopravou.

Dotazník e-shopov o zmenách počas koronakrízy. Zdroj: https://www.fashion-research.cz/korona-report
Dotazník e-shopov o zmenách počas koronakrízy. Zdroj: https://www.fashion-research.cz/korona-report

V dôsledku vyššie uvedených udalostí 54 % e-shopov znížilo svoje náklady na marketing. Naopak, 36 % e-shopov začalo hľadať nové marketingové kanály.

Prečítajte si tiež

Vo firme Business Factory sme v priebehu marca u našich klientov zaznamenali poklesy tržieb (a teda aj nákladov na marketing) najmä v oblasti cestovného ruchu či módy. Znížené náklady na marketing v oblasti cestovného ruchu pretrvávajú, pretože ľudia obmedzili cestovanie do zahraničia. Móda však zaznamenávala v priebehu apríla/mája svoje “druhé Vianoce” a mnohí klienti rapídne zvýšili svoje online predaje, čo bolo z veľkej časti zapríčinené aj obmedzením pohybu v priebehu korona krízy.

Článok pokračuje pod reklamou

Príležitosť: Obmedzenie pohybu

Keďže pandémia spôsobila obmedzenie pohybu, mnohé firmy zareagovali flexibilne, presunom z kamenných predajní do online sveta. Facebook a Instagram sa zo dňa na deň stal objednávkovým kanálom pre reštaurácie, platformou na online prenosy  pre cvičiteľov jógy alebo iného športu, či messengerovým eshopom pre kvetinárstva a pod. Pre mnohé firmy bola táto situácia novou príležitosťou. Užívatelia začali brať všetky možné presuny počnúc od webinárov a livestreamov, cez lekcie cvičenia a firemné meetingy, vysokoškolskú prednášku až po online lekársku prehliadku, za normálne.

Prečítajte si tiež

Facebook a Instagram sa zrazu stali novými “online kamennými predajňami”. Pre mnohé spoločnosti sa z nemožného stalo možné a veľa z nich, pokiaľ na to mali priestor, zareagovali na túto situáciu veľmi flexibilne, napr. založením nového e-shopu. A ako najlepšie dať o svojich nových aktivitách vedieť, keď nie cez sociálnu sieť, kde je najviac ľudí?

Príležitosť: Podpora lokálnych podnikateľov

Ďalšou príležitosťou v období korona krízy bola veľká mediálna podpora slovenských podnikateľov. Keďže sa uzavreli hranice, sebestačnosť štátu a podpora slovenských firiem (či už v rámci cestovného ruchu, výroby a pod.) sa stali veľkou témou. V Business Factory sme na klientoch spozorovali obrovský úspech podpory predaja napr. prostredníctvom ručne šitých rúšok na tvár - či už v podobe bonusu k nákupu, alebo ako doplnkový sortiment. Táto stratégia samozrejme netrvala večne, no je pri nej dôležité vnímať trh a vedieť naň flexibilne zareagovať na základe aktuálneho dopytu.

Tipy pri spravovaní sociálnych sietí a reklám v čase krízy

  • Detailne sledovať trh a flexibilne naň reagovať. Tento bod je asi zo všetkých najdôležitejší. Každá kríza je iná - dotkne sa rozličných odvetví a vyžaduje rôzne opatrenia. Marketingové poznatky sa v žiadnom prípade nedajú zovšeobecniť a napasovať na každý druh krízy.
  • Aktívne prispôsobovať texty a kreatívu. V čase krízy sa prostredie mení každým dňom. Čím sme zákazníkov včera zaujali, dnes môže byť stará informácia.
  • Čítať komentáre a reagovať na ne, ak je to možné. Dať užívateľom vedieť, že ste v tom s nimi.
  • Aktívne hľadať a testovať rôzne príležitosti, ktoré kríza prináša. Môžu byť obrovské, no môžu trvať iba chvíľu (ako napr. spomínaná podpora predaja prostredníctvom rúšok).
  • Cieliť iba na relevantné publikum a s rozumnou frekvenciou.

Záver

Koronavírus značne ovplyvnil online aj offline svety. Z pohľadu tržieb a marketingu firmy zaznamenávali tento rok situácie, ktoré sa absolútne vymykajú bežnému roku. Od prepadov online tržieb, cez obrovský rast až po “aké-také” ustálenie. Bežný život sa však ešte stále úplne nedostal do starých koľají, a preto bude zaujímavé sledovať, ako bude tento vývoj do konca roka pokračovať. Ktoré značky prejdú krízu s pozitívnym a ktoré s negatívnym výsledkom. Taktiež bude zaujímavé všímať si, ako budú rásť tržby (k vynaloženým nákladom) s približujúcou sa vianočnou sezónou a či prudké neobvyklé nárasty za apríl/máj (kedy firmy dosahovali svoje ročné maximá) budú mať na toto obdobie nejaký vplyv.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Marketingová stratégia firmy: prečo je dôležitá a ako ju definovať?

Dôležité je stanoviť si „SMART“ ciele či zistiť jedinečný predajný argument (USP). Čo to znamená a ďalšie tipy, ako na marketingovú stratégiu pri rozbiehaní biznisu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky