Rodinný holding: prečo by nad ním mali rodinné firmy uvažovať?

Čo je rodinný holding, ako postupovať pri jeho zakladaní a ako funguje takáto správa majetku? Advokát Matej Firický vysvetlil aj to, prečo by rodinné firmy mali uvažovať nad holdingovou štruktúrou.

Podnikatelia dlhodobo volajú po zmenách v legislatíve, ktoré by sa viac venovali rodinnému biznisu. Ministerstvo hospodárstva SR ešte v minulom roku predstavilo Akčný plán pre rozvoj rodinných podnikov na obdobie 2021 - 2024, ktorý mal zabezpečiť modernizáciu dedičského konania a problematiky závetov či zaviesť pojem rodinná holdingová spoločnosť do právneho poriadku SR. Akčný plán zatiaľ schválený nebol, medzičasom však parlament prijal v inom zákone (zákon o sociálnej ekonomike schválený 2.12.2022) definíciu rodinného podniku.

Čo to rodinný holding je, ako funguje, či je možné, aby ho majitelia firiem využili už teraz a s akými nákladmi vtedy počítať, pre Podnikajte.sk priblížil Matej Firický z advokátskej kancelárie MCL.

Nedeliteľnosť a ochrana rodinného majetku

Jednou z otázok, ktoré rodinné firmy riešia, je právna ochrana majetku a jeho nedeliteľnosť. Prečo to netreba zanedbať?

História nám ukazuje, že najsilnejšie sú rodiny a rody, ktoré svoj majetok nedelia, ale spravujú v prospech všetkých členov rodiny. Napríklad legenda o Svätoplukových prútoch je príkladom, ako to môže dopadnúť, keď sa záujmy potomkov rozdelia. Právna a ekonomická ochrana majetku je prvým krokom, ako pripraviť odovzdanie dedičstva ďalším generáciám.

Na ochranu majetku sa v zahraničí (napr. v susednom Česku) využíva tzv. Zverenecký fond, no existujú tiež rodinné nadácie a holdingy. V čom je medzi týmito nástrojmi rozdiel?

Veľmi zjednodušene povedané, holdingy sú miestom, kde je sústredené rodinné „striebro“. Má podobu klasickej obchodnej spoločnosti (s.r.o. alebo a.s.), ktorá sa stáva nástrojom, prostredníctvom ktorého rodina podniká a investuje, vlastní obchodné podiely v rodinnom podniku, prípadne iný nehnuteľný/hnuteľný majetok. Keďže ale podiely v holdingu sú deliteľné, nadstavbou takýchto riešení zvyčajne býva aj inštitút zvereneckého fondu (trustu) alebo nadácie, ktoré práve nedeliteľnosť zaručujú. Medzi nimi je zasa rozdiel v tom, že súkromné nadácie sú samostatným subjektom (ide o obdobu obchodných spoločností). Naopak, trusty sú len zmluvou zakladateľa a správcu, že majetok bude spravovať v prospech rodiny. Existuje aj veľa ďalších možností, ako nastaviť kontrolné mechanizmy, aby správa majetku fungovala čo najdlhšie a bezchybne. Ale predtým je dôležité detailne poznať situáciu v konkrétnej rodine.

Hovoríte, že súkromná nadácia je samostatnou inštitúciou. Ako zabezpečuje nedeliteľnosť majetku, ako funguje?

Privátna nadácia sa zakladá za účelom komplexnej správy majetku, daňovej optimalizácie a jeho prenosu na ďalšie generácie. Môže slúžiť na podporu a financovanie potomkov Zakladateľa v záujme ich rozvoja. Zriaďuje sa nadačnou listinou. Nesmie však vykonávať podnikateľskú činnosť, príjmom Nadácie je hospodárenie s majetkom Nadácie. Zakladateľ Nadácie nie je jej vlastníkom ani žiadneho podielu v Nadácii, ktorým by mohol disponovať (resp. riadiť ju ako jej vlastník).

Článok pokračuje pod reklamou

Rodinný holding môže byť riešením pre firmu každej veľkosti

Pre koho je vhodnou voľbou rodinný holding?

V podstate pre každého podnikateľa, ktorý už okrem vykonávania hlavnej činnosti, vlastní aj iný majetok alebo iné hodnoty, pričom nezáleží na tom, či toto súvisí s podnikateľskou činnosťou (napr. okrem hlavného podnikania aj nehnuteľnosti, manažérska spoločnosť či penzión). Nezriedka sme svedkami toho, že zlé obchodné rozhodnutie ohrozí nielen firmu, ale aj osobné aktíva podnikateľa.

Hrá pri výbere rolu aj veľkosť firmy či forma podnikania?

Dá sa povedať, že toto riešenie je pre nízku nákladovosť prístupné ktorémukoľvek podnikateľov. Rátať však treba s dodatočnou administratívou.

Spomínate nízku nákladovosť. Ako sa teda založenie rodinného holdingu prejaví v peňaženkách podnikateľov?

Založenie holdingu je v zásade založenie obchodnej spoločnosti, pričom možno využiť už aj pripravenú firmu – vtedy ide o minimálne náklady a časovú náročnosť v horizonte dní, maximálne týždňov. O niečo nákladnejšia je integrácia súčasných podnikateľských aktivít (môže ísť o aktíva aj záväzky) do holdingu. Je to individuálne, závisí od využitia právnej techniky, daňového zaťaženia a prípadných oznamovacích povinností. Záleží tiež od množstva aktivít, no spravidla sa začína od niekoľkých tisíc eur.

Ak sa rodinná firma rozhodne riešiť majetkové otázky formou rodinného holdingu, ako by mala postupovať?

Najskôr je potrebné si zadefinovať riziká jednotlivých činností a snažiť sa ich od seba oddeliť – napríklad aktíva od prevádzky, rôzne typy podnikania do samostatných spoločností a podobne. Ak totiž neoddelí napr. aktíva od prevádzky, sú ohrozené prevádzkou – napríklad v prípade vzniku škody z dôvodu pracovných úrazov, daňovej kontroly a podobne. Následne je nutné vymyslieť spôsob, akým to docieliť po právnej stránke, ale aj daňovo neutrálne. A zároveň tak, aby to negatívne neovplyvnilo súčasný biznis model.

Na Slovensku však zatiaľ nie je v legislatíve zavedený pojem rodinný holding. Je teda možné, aby ho založili aj slovenské rodinné firmy?

Áno, môžu. Je však potrebné uzákoniť legislatívnu úpravu, a to takú, ktorá holdingovým spoločnostiam prizná rovnocenné postavenie ako iným obchodným spoločnostiam. Zatiaľ ide len o legislatívne vákuum, kde fakticky takéto spoločnosti môžu existovať, ale za istých okolností ich môže súd aj bez návrhu zrušiť. Takže nová úprava je potrebná.

Správa majetku v rodinnom holdingu

Ako vyzerá správa majetku v holdingovej spoločnosti?

Súčasťou rodinného holdingu je valné zhromaždenie alebo zasadnutie riadiaceho orgánu, čo si možno predstaviť ako posedenie rodiny pri večeri. Čím košatejšia rodina, tým sa to viac približuje väčšej stretávke rodiny. V takom prípade je pre operatívnosť prítomný aj manažment (môže pozostávať aj z členov mimo rodiny).

Ako často sa treba takto stretávať?

Záleží od potrieb a veľkosti rodiny. Zvyčajne postačuje širšie stretnutie raz za štvrťrok alebo aj raz za rok.

Aké situácie pomáha rodinný holding riešiť?

Všetky aktivity v rámci holdingu prebiehajú vo svojich vlastných právnych rámcoch (spoločnostiach). Keď napríklad zomrie zakladateľ firmy, jednotlivé spoločnosti sú koncipované tak, aby nebol ich chod touto udalosťou ohrozený.

Štruktúra rodinného podnikania pred transformáciou. Zdroj: Nástupníctvo v rodinných firmách - ako začať, Slovak Business Agency, 2022
Štruktúra rodinného podnikania pred transformáciou. Zdroj: Nástupníctvo v rodinných firmách - ako začať, Slovak Business Agency, 2022
Štruktúra rodinného podnikania po transformácii. Zdroj: Nástupníctvo v rodinných firmách - ako začať, Slovak Business Agency, 2022
Štruktúra rodinného podnikania po transformácii. Zdroj: Nástupníctvo v rodinných firmách - ako začať, Slovak Business Agency, 2022

Aké ďalšie výhody má holding pre rodinnú firmu?

Vďaka holdingu je možné dosiahnuť aj zásadné daňové zvýhodnenie, napríklad pri presune prostriedkov medzi jednotlivými spoločnosťami alebo pri predaji niektorej zo spoločností v budúcnosti. Napríklad, ak by majitelia holdingu výhodne predali po dvoch rokoch dcérsku spoločnosť, takýto príjem by bol po splnení istých podmienok oslobodený od dane z príjmu. Holdingová štruktúra taktiež poskytuje väčšiu flexibilitu pri zapojení ďalších osôb do vlastníctva alebo riadenia, či už ide o medzigeneračné nástupníctvo, alebo zamestnávanie ďalších členov rodiny.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Generačná výmena môže biznis posunúť vpred: príkladom je prešovská textilná firma

Zakladateľ OZEX Control System zveril firmu deťom, výsledkom je rozšírenie výroby a nová značka oblečenia. Čomu vďačia za hladký priebeh nástupníctva a prečo kladú dôraz na firemnú kultúru?

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?

Ako založiť rodinný podnik od 1. 7. 2023

Čo je rodinný podnik, kto a ako ho môže založiť a aké sú povinnosti rodinnej firmy? Odpovede na časté otázky o legislatívnych novinkách pre podnikajúce rodiny.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky