Private equity a venture kapitálové fondy pôsobiace v SR

Potrebujete kapitál na rozbehnutie alebo rast vášho podnikania? Poradíme vám, na ktorých investorov sa môžete za týmto účelom obrátiť.

Nedostatok financií býva jednou z najvýznamnejších prekážok, ktoré obmedzujú podnikateľov v rýchlejšom raste. Existuje viacero možností, odkiaľ je možné získať potrebný kapitál. Jednou z nich je využitie fondov rizikového kapitálu, ktoré sa špecializujú na perspektívne začínajúce, ale aj etablované podniky. Netreba zabúdať, že investorov (fondy private equity a rizikového kapitálu) zaujímajú predovšetkým projekty, ktoré majú vysoký rastový potenciál, teda šancu, že oslovia veľký počet zákazníkov na globálnom trhu.

Prinášame Vám prehľad investorov a fondov, ktoré na našom území aktívne pôsobia.

Enterprise Investors - spravujú viacero fondov, od čoho závisí aj výška investície (napr. 20 až 50 miliónov eur výmenou za menšinové alebo majoritné vlastníctvo, resp. od 4 do 10 miliónov eur - EVF)

Spoločnosť Enterprise Investors aktívne vyhľadáva investičné projekty v atraktívnych odvetviach v Poľsku a iných krajinách strednej a východnej Európy. Zameriava sa na odkupy spoločností od podnikateľov a poskytovanie kapitálu na expanziu tým, ktorí chcú naďalej rozvíjať svoje podnikanie. Zvyčajne investuje 20 až 50 miliónov eur výmenou za menšinové alebo majoritné vlastníctvo. Spoločnosť spravuje aj Enterprise Venture Fund I (EVF) s kapitálom v hodnote 100 miliónov eur. Tento fond zvyčajne investuje od 4 do 10 miliónov eur výmenou za menšinový podiel. EVF investuje do spoločností, ktoré sú aktívne na trhu, majú osvedčený obchodný model a generujú výnosy a prevádzkový zisk. Enterprise Investors investovali svoje prostriedky napr. do spoločností Kofola, STD Donivo či NAY.

Credo Ventures - ponúka kapitál vo výške 250 000 až 2 milióny eur

Credo Ventures investuje do firiem v počiatočných fázach existencie, pričom sa zameriava najmä na oblasti ako IT, internet, mobilné technológie a starostlivosť o zdravie. Poskytuje kapitál vo výške od 250 000 do 2 miliónov eur výmenou za menšinový podiel v spoločnosti. Do jeho portfólia patria napr. projekty Excalibur či Photoneo.

Monogram Ventures

Monogram Ventures je zameraná na hi-tech produkty a komercializáciu nových digitálnych trendov. Od roku 2008 táto investičná spoločnosť pomohla rozbehnúť viacero úspešných spin-off projektov (Colosseo, StreamStar) či start-upov (už spomínané Piano Media, Diagnose.me) alebo Websupport.

LRJ Capital - investícia sa pohybuje od 100 000 do 2 miliónov eur

Táto skupina investuje primárne do spoločností, ktoré majú potenciál stať sa celosvetovým lídrom v príslušnom segmente. Preferuje podniky, ktorých produkty už majú prvých zákazníkov. Výška investovanej sumy je od 100 000 až do 2 miliónov eur, pričom optimálna výška je 500 000 eur. Kapitál tejto skupiny bol investovaný do projektov AeroMobil či Challengest.

Pioneers Ventures - počiatočný kapitál až do výšky 125 000 eur

Pioneers Ventures sa špecializuje na projekty v počiatočných (zárodočných) štádiách životného cyklu. Začínajúcim podnikom poskytuje kapitál až do výšky 125 000 eur. Investoval napríklad do start-upu Cloudo.

Benson Oak Capital - výška investície od 5 miliónov do 15 miliónov eur

Táto spoločnosť investuje do významných podnikov pôsobiacich v ČR a na Slovensku. Vyhľadáva najmä kontrolné balíky akcií v spoločnostiach, ktoré majú medzinárodný rastový potenciál. Výška investície sa pohybuje od 5 do 15 miliónov eur. Jej kapitál využil napr. Zoznam.sk.

3TS Capital Partners - poskytujú investíciu od 300 000 do 10 miliónov eur

3TS Capital Partners sa zameriava primárne na technologické firmy (vrátane IT a médií). Poskytuje kapitál na expanziu a odkupy MSP. Tento investor poskytol kapitál napr. firmám Piano Media, Mall.cz či Globtel (teraz Orange Slovensko).

Arca Capital Slovakia - priemerná výška jednotlivej investície sa pohybuje v státisícoch až desiatkach miliónov eur a priemerná dĺžka zotrvania v spoločnosti je 3 – 5 rokov

Arca Capital je private equity skupina pôsobiaca predovšetkým v regióne strednej a východnej Európy. Investuje svoje vlastné finančné prostriedky, najmä formou vstupu do základného kapitálu. Ide o financovanie rannej fázy firmy (tzv. seed alebo start-up kapitál) až po fázu expanzie. Vzhľadom k objemu investovaného kapitálu a veľkosti firiem sú najčastejšími partnermi podniky malé a stredné podniky. Medzi realizované investície patrili resp. patria napr. Zentiva, KASA.cz (hej.sk) či GEODÉZIA Bratislava.

Článok pokračuje pod reklamou

Genesis Capital investovaná čiastka sa pohybuje v rozsahu 3 milióny až 12 miliónov eur a priemerná angažovanosť v jednej firme 3 – 7 rokov

Genesis Capital poskytuje prostriedky na financovanie akvizícií, manažérskych odkupov („management buy-out“, „management buy-in“, „leveraged buy-out“) a kapitál na zaistenie rastu spoločností. Fondy tejto skupiny sa zameriavajú na tradičné priemyselné odvetvia českej a slovenskej ekonomiky, ako aj na relatívne nový a rastúci sektor služieb. Investovaná čiastka sa pohybuje v rozsahu 3 milióny až 12 miliónov eur; v spolupráci so spoluinvestorom sú možné aj vyššie investície. Vhodné investičné príležitosti vyhľadávajú a hodnotia podľa nasledujúcich kritérií - silný rastový potenciál, skúsený manažérsky tím a preukázateľná schopnosť úspešnej realizácie rozvojových projektov/stratégií. Skupina poskytla kapitál firmám ako Slovanet, ETARGET či pietro filipi. V posledných rokoch však tento investor nemal žiadnu významnejšiu investíciu v SR.

Vyššie spomínané fondy sú súkromné, čiže ich finančné prostriedky pochádzajú od súkromných investorov. Okrem tejto skupiny existujú aj verejné (štátom financované) fondy. V rámci verejných fondov u nás pôsobí Národný holdingový fond. Jeho zakladateľom je Slovak Business Agency. Podľa informácií na svojom webe za obdobie svojej existencie spoločnosť poskytla finančné prostriedky viac než 140 firmám v celkovej hodnote 10 miliónov eur. Pod Národný holdingový fond spadajú tieto fondy:

Slovenský Rozvojový Fond - maximálna výška investície 2,3 milióna eur

Slovenský Rozvojový Fond (SRF) realizuje investície do zabehnutých alebo začínajúcich spoločností, ktoré potrebujú expanzný kapitál. Investuje formou vkladu do základného imania spoločností a stáva sa spoluvlastníkom na vopred stanovené obdobie. SRF investuje aj do zabehnutých spoločností, ktoré čelia finančným problémom, druhotnej platobnej neschopnosti alebo problémom s bankovým financovaním. Manažérom Slovenského Rozvojového Fondu, a.s. je QUADRICA Private Equity. Úlohou Quadrica je vyhľadávanie investičných príležitostí, príprava a dojednávanie podmienok vstupu, fungovania a exitu SRF ako spoluinvestora. V priebehu životnosti projektu zabezpečuje dohľad nad investíciou, zastupuje záujmy Fondu a poskytuje poradenstvo samotným spoločnostiam s cieľom optimalizovať ich fungovanie. SRF investuje do jedného projektu maximálne 2,3 milióna eur, pričom minimálna výška investície sa spravidla pohybuje na úrovni 0,5 milióna eur. Výška vlastníckeho podielu je spravidla stanovená v rozmedzí 34% - 75%. Investície tohto fondu smerovali napr. do projektov FUN MEDIA GROUP, Cromwell, Kláštorná.

Slovenský rastový a kapitálový fond - ponúka investíciu od 500 000 do 2 500 000 eur

Slovenský rastový a kapitálový fond (SRKF) je partnerom pre financovanie podnikateľa vo fáze rastu. Ideálnym projektom pre tento fond je projekt alebo spoločnosť s výrazným rastovým potenciálom, silným trhovým postavením a motivovaným manažmentom. Zameriava sa na malé a stredné podniky a preferujeinvestície za minoritný podiel v intervale od 500 000 do 2 500 000 eur. Fond investoval do spoločností ako Sygic, DRIVING ACADEMY či CHIRANA T. Injecta.

Fond inovácií a technológií - investuje od 20 000 do 1 500 000 eur a investičný horizont: 4 – 6 rokov

Investičným manažérom spoločnosti Fond inovácií a technológii je spoločnosť Investeers, a. s., ktorá vyhľadáva investičné príležitosti, pripravuje a dojednáva podmienky vstupu, fungovania a exitu.Investičný horizont je od 4 do 6 rokov a výška investície sa pohybuje od 20 000 eur do 1 500 000 eur. Tento fond investoval do spoločností Datamolino či Bitmap Galaxy.

Okrem fondov v rámci Národného holdingového fondu na našom území pôsobia na Slovensku aj fondy, ktoré vznikli v rámci iniciatívy JEREMIE. JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé a stredné podniky) je spoločná iniciatíva Európskej komisie (DG Regio) a Európskeho investičného fondu (EIF) s cieľom zlepšenia prístupu malých a stredných podnikov k externému financovaniu. Na Slovensku spravujú tri fondy, ktoré vznikli zo zdrojov JEREMIE dvaja správcovia:

Neulogy Ventures - spravuje viacero fondov, ponúkajú počiatočný kapitál od 50 000 do 200 000 eur a rozbehový kapitál od 300 000 do 1 500 000 eur

Tento investor sa zameriava na ambicióznych podnikateľov najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií, energetiky a medicínskej diagnostiky. Pri obzvlášť zaujímavých príležitostiach je ochotný poskytnúť investíciu aj v iných sektoroch. Pre firmy v počiatočných fázach rozvoja (pred generovaním obratu) sa výška investície pohybuje podľa oficiálnej webstránky od 50 000 do 200 000 eur, no reálne sa väčšina oznámených investícii približovala k hornej hranici. V neskorších fázach poskytuje firmám rozbehový kapitál v rozmedzí od 300 000 do 1 500 000 eur s možnosťou niekoľkých kôl financovania. Fondy spravované touto spoločnosťou už poskytli prostriedky spoločnostiam ako Orderlord, Piano Media, InHiro či Staffino.

Limerock Fund Manager - maximálna veľkosť investície do jednej spoločnosti je 2 750 000 eur a investičný horizont: 4 – 6 rokov

Limerock Fund Manager poskytuje kapitál spoločnostiam v segmente malého a stredného podnikania. Fond disponuje kapitálom vo výške 12 miliónov eur, ktorý je určený pre investície do podnikov, ktoré potrebujú rastový kapitál, pričom do jednotlivých spoločností investuje spoločne s privátnymi spoluinvestormi. Maximálna veľkosť investície do jednej spoločnosti je 2 750 000 eur. Pre minimálnu veľkosť investície neexistujú formálne obmedzenia, typická veľkosť investície sa pohybuje v intervale 500 000 – 2 miliónov eur. Investičný horizont sa pohybuje obyčajne medzi 4 - 6 rokmi. Fond bol založený celkovo s výhľadom 10-ročnej životnosti. Fond investuje iba formou equity alebo kvázi-equity inštrumentov (najmä navýšenie vlastného imania, konvertibilné úvery a pod). Poskytuje seed/start-up kapitál alebo rozvojový kapitál. Tento fond poskytol finančné prostriedky napr. projektom Amena a Max Sport.

Ako môžete vidieť, je viacero možností, odkiaľ získať potrebný kapitál na rozbehnutie či rozšírenie vášho podnikania. Ostáva už iba mať výnimočný projekt a vedieť ním investora zaujať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom

Na Slovensku vznikol fond zameraný na podniky s merateľným spoločenským dopadom. Koľko plánuje investovať, do akých firiem a aké podmienky treba splniť?

Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

METRO Group & Techstars vyberajú inovátorov pre multikanálový predaj

Na základe minuloročného úspešného ročníku sa aj tento rok môžu start-upy zo Slovenska prihlásiť do projektu METRO Retail Accelerator v spolupráci s Techstars. Desať najlepších získa príležitosť zapojiť sa do trojmesačného akceleračného programu v Berlíne, kde sa im bude venovať viac ako 100 mentorov z celého sveta a môžu získať investíciu až 120 000 eur. Start-upy sa môžu prihlásiť až do 2. februára 2018.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky