Invest Europe vidí potenciál v investíciách do infraštruktúry

Fondy, ktoré sa zameriavajú na investície do infraštruktúrnych projektov, očakávajú v najbližšom období rýchly rast súvisiaci s potrebou realizácie viacerých projektov, vďaka ktorým sa zabezpečí udržateľný rast európskej ekonomiky.

Koncom novembra 2016 publikovala organizácia Invest Europe (združenie zastupujúce európskych private equity a venture kapitálových investorov) správu zaoberajúcu sa problematikou investícií do infraštruktúry v Európe. Leitmotívom tohto dokumentu je odhad Európskej komisie, v zmysle ktorého bude potrebné v rámci Európy do roku 2020 investovať až 2 bilióny eur do infraštruktúry. Michael Collins, riaditeľ Invest Europe, dodáva: „Európska infraštruktúra si vyžaduje ročné investície vo výške 3,6 % hrubého domáceho produktu. Len takto možno zabezpečiť trvalo udržateľný rast hospodárstva európskych krajín.“

Čo sú to infraštruktúrne investície?

Keď spomíname infraštruktúru, je potrebné zdôrazniť, že nejde iba o dopravnú sieť, prístavy a letiská, ale aj všetky siete potrubí (ropovody, plynovody, vodovody atď.), ďalej zdravotnícke zariadenia, vzdelávacie a sociálne inštitúcie či zariadenia produkujúce energiu z alternatívnych zdrojov. Jednotlivé prvky infraštruktúry teda ako bežní spotrebitelia dennodenne používame, napr. pri ceste do práce, pri varení, vykurovaní svojich domácností alebo keď sme hospitalizovaní v nemocnici. Firmy zasa využívajú infraštruktúru pri preprave tovaru či pri zásobovaní kancelárií alebo výrobných závodov elektrickou energiou.

Viaceré investície do infraštruktúry sú spojené s demografickým vývojom v Európe či s celosvetovými trendmi v oblasti globalizácie, digitalizácie a využívania alternatívnych zdrojov energií. Kým v roku 2014 podiel obyvateľov starších ako 65 rokov dosahoval 18,5 % celkovej populácie, v roku 2030 sa očakáva nárast až na 24 %. Starnutie európskeho obyvateľstva sa napr. prejaví vo zvýšenom dopyte po zariadeniach poskytujúcich zdravotnícke služby v jednotlivých regiónoch. Globalizácia sa spolu s digitalizáciou podpíše pod rastúci dopyt po nových a komplexnejších spôsoboch prepravy tovaru a poskytovania služieb. A nakoniec naplnenie cieľov Parížskej klimatickej konferencie si bude vyžadovať realizáciu mnohých „zelených“ investícií pomáhajúcich chrániť životné prostredie.

Michael Collins ďalej upozorňuje: „Verejné výdavky v oblasti infraštruktúry sú neustále obmedzované s odvolávaním sa na hospodársku krízu v uplynulom období. A mnoho bánk navyše zastavuje poskytovanie úverov v tejto oblasti - najmä na základe prísnych pravidiel Bazilej III (ide o medzinárodne dohodnutý súbor investičných pravidiel pre banky). Dlhodobý kapitál, ktorý poskytujú súkromní investori, zasa príliš často naráža na krátkozraké rozhodnutia politických predstaviteľov, ktoré vytvárajú nestabilitu a odrádzajú investorov od týchto investícií.“ Z tohto dôvodu by sa mali politici zamerať predovšetkým na odstraňovanie bariér brániacich investovaniu do infraštruktúrnych fondov.

Článok pokračuje pod reklamou

Infraštruktúrne fondy sú také fondy, ktoré sa cielene zameriavajú na investovanie do infraštruktúrnych projektov (ide teda o niečo podobné ako napr. realitné fondy, ktoré sa špecializujú len na investície do nehnuteľností). Prínosom ich činnosti je zvýšený objem realizovaných infraštruktúrnych investícií, čo v preklade znamená kvalitnejšiu a hospodárnejšiu infraštruktúru pre obyvateľstvo a firmy.

Predpoklady rozvoja infraštruktúrnych fondov

Predložená správa sumarizuje aj kľúčové požiadavky, ktoré majú pomôcť rozvíjať investície do infraštruktúry:

  • Stabilita, predvídateľnosť a transparentnosť v oblasti poplatkov a ciel.
  • Nastavenie nižších rizikových koeficientov v rámci Solventnosti II pre investície do infraštruktúry, ktoré by umožnili zvýšenie investícií zo strany poisťovní (pozn. Solventnosť II je medzinárodný projekt dohľadu nad poisťovníctvom a zaistením).
  • Nastavenie prijateľných pravidiel, ktoré budú podporovať tok kapitálu zo súkromného sektora do európskych infraštruktúrnych podnikov.

Fondy zamerané na infraštruktúrne projekty sú kľúčoví investori, ktorí zabezpečujú smerovanie súkromného kapitálu od inštitucionálnych investorov (napr. dôchodkových fondov, poisťovní a štátnych investičných fondov). Tieto fondy obvykle investujú na dobu 10 až 15 rokov - niekedy aj dlhšie - čo znamená, že stabilné a predvídateľné regulačné prostredie je pre nich kľúčové.

Fondy infraštruktúry zamerané na Európu spravujú viac ako 167 miliárd eur kapitálu (podľa údajov z Inframation Group). Pritom až 83 % tohto kapitálu sa získalo po roku 2008. Množstvo kapitálu je relatívne malé, keď vezmeme do úvahy veľkosť celého trhu s infraštruktúrou. Fondy majú preto obrovský rastový potenciál počas najbližších rokov – prirodzene, iba ak dokážu nájsť stabilné a priaznivé podmienky v oblasti regulácie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom

Na Slovensku vznikol fond zameraný na podniky s merateľným spoločenským dopadom. Koľko plánuje investovať, do akých firiem a aké podmienky treba splniť?

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

Nová možnosť financovania pre slovenské firmy cez dlhopisy! CVI prináša 50 miliónov eur

Slovenské firmy majú novú možnosť, ako financovať svoj rast. Spoločnosť Credit Value Investments (CVI), ktorá poskytuje financovanie ziskových firiem s rastovým potenciálom cez odkup súkromných dlhopisov, tu chce investovať 50 miliónov eur. V lete tohto roka rástla vďaka nej aj známa sieť so športovými potrebami Exisport.

Private equity fond Genesis podporil fúziu reťazca Datart s majiteľom predajní Euronics a Hej

Na trhu maloobchodného predaja spotrebnej elektroniky prišlo v nedávnom čase k česko-slovenskej fúzii HP Tronicu (Hej.sk, Kasa.cz, Euronics) a DATARTu, vďaka čomu vznikol subjekt so zhruba 20 % podielom na trhu, 130 špecializovanými predajňami a silnou pozíciou v on-line predaji. Celá transakcia bola zrealizovaná s finančnou podporou fondu Genesis Private Equity Fund III.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky