Ako financovať nové podnikanie?

Aké možnosti má začínajúci podnikateľ pri získavaní finančných zdrojov potrebných na štart svojho podnikania?

Existujú podnikania, v ktorých môžete začať prakticky bez štartovacieho kapitálu, no častejšie sa vyskytuje situácia, že na rozbeh podnikania potrebujete určitú sumu štartovacieho kapitálu, ktorou pokryjete náklady na tovar, materiál či mzdy zamestnancov. Aké zdroje teda využívajú začínajúci podnikatelia na rozbeh podnikania najčastejšie a aké sú ich charakteristiky?

  1. Vlastné úspory

Vlastné úspory sú najčastejším zdrojom financovania štartu podnikania. Podľa prieskumu Združenia mladých podnikateľov Slovenska z roku 2011 realizovanom na vzorke 324 respondentov tento zdroj financovania využilo až 63% začínajúcich podnikateľov. Je logické, že začínajúci podnikateľ hľadá prvé financie najmä vo vlastnom vrecku. Ak do svojho podnikania vkladáte vlastné peniaze, preukazujte tým, že svojmu podnikaniu veríte. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá aj pre iné subjekty, ak sa napríklad rozhodnete o úver žiadať banku, investora a podobne.

Výhodou vlastných úspor je, že tieto peniaze nemusíte nikomu vracať a prakticky nič vás nestoja – ak samozrejme abstrahujeme od oportunitných nákladov, čo v tomto prípade znamená, že sa vzdáte napríklad úrokov z bankových vkladov, pretože ste sa peniaze rozhodli investovať vo svojom podnikaní. Problémom ale samozrejme je, že nejde o bezodnú studňu prostriedkov najmä v prípade mladých ľudí, ktorí jednoducho ešte nemali dostatok príležitostí na to, aby si mohli našetriť väčšie množstvo financií.

  1. Úspory alebo pôžičky od známych

Keď vám nepostačujú vlastné prostriedky, môžete sa obrátiť na svojich známych - rodičov, súrodencov, priateľov. Ak máte presvedčivý podnikateľský nápad a dobrú povesť, určite vás neodmietnu. Samozrejme je potrebné si uvedomiť, že požičiavanie financií od rodiny môže v prípade neúspešného podnikania zatriasť rodinnými vzťahmi. Odporúčame preto správať sa maximálne obozretne a požičiavať si vždy s vedomím, že ste stopercentne presvedčení o tom, že financie budete schopní v stanovenom termíne vrátiť. Je len bonusom navyše, ak vám rodina odpustí úrok alebo je zhovievavejšia v situácii, keď ju požiadate o možnosť odkladu termínu vrátenia financií. Aj taká situácia môže nastať, ak sa vaše podnikanie rozbieha pomalšie, než ste pôvodne plánovali. Pôžičku alebo úspory známych využil na Slovensku pri štarte svojho biznisu každý piaty začínajúci podnikateľ.

  1. Úver z banky

Pred tým, než sa rozhodnete kontaktovať svoju banku so žiadosťou o úver, mali by ste vedieť, že banka nie je typickým zdrojom financovania začínajúceho podnikateľa. Ak zoberieme do úvahy, že podľa štatistík až šiesti podnikatelia z desiatich ukončia svoje podnikanie do piatich rokov, ani sa niet čomu čudovať. Banky jednoducho potrebujú dôkaz o tom, že vaše podnikanie sa uberá správnym smerom. Preto buďte pripravení, že si starostlivo preveria vašu podnikateľskú históriu a príslušné finančné výkazy, ktoré požadujú zväčša za posledné dva roky. Musíte počítať s tým, že banku bude zaujímať váš podnikateľský plán, v ktorom konkretizujete, na aký účel by ste použili získané prostriedky a za aké obdobie predpokladáte, že budete schopní úver splatiť. Samozrejme, úver väčšinou získate len vtedy, ak máte dostatok majetku, ktorý možno použiť ako zábezpeku. Ak nespĺňate kritériá komerčných bánk, môžete sa obrátiť aj na alternatívnych poskytovateľov ako je napríklad Slovak business agency, ktorá sa realizuje mikropôžičkový program určený pre začínajúcich podnikateľov. Kritériá poskytnutia úveru z tejto schémy sú pre podnikateľov o niečo priaznivejšie, pretože hlavnou úlohou schémy je uľahčiť podnikateľom prístup ku kapitálu.

Článok pokračuje pod reklamou
  1. Lízing

Princíp finančného lízingu je v podstate jednoduchý. Získate zariadenie (napr. stroj, auto), za ktoré nemusíte zaplatiť hneď, ale až neskôr prostredníctvom niekoľkých splátok. Výhodou je, že si takto môžete zaobstarať zariadenie, ktoré je nevyhnutné pre chod vášho podnikania, a platiť splátky z peňazí, ktoré ste s pomocou tohto zariadenia zarobili. Nevýhody lízingu sú obdobné ako v prípade bankových úverov – ide o pomerne drahý spôsob financovania. Navyše do vášho vlastníctva prejde obstarané zariadenie až vtedy, keď uhradíte poslednú splátku.

V súčasnosti rozširujúcou sa formou lízingu je tzv. operatívny lízing, pod ktorým si predstavte klasický prenájom majetku na stanovenú dobu. Výhodou je, že všetky starosti súvisiace s vlastníctvom majetku (napr. servis, likvidácia po skončení doby životnosti...) zostávajú lízingovej spoločnosti a nájomca platí pravidelné splátky za používanie tohto majetku. Ďalším jeho znakom je, že po uplynutí lízingovej zmluvy sa príslušný majetok vráti späť prenajímateľovi – lízingovej spoločnosti.

  1. Obchodný úver

Pojem „obchodný úver“ ste zrejme ešte nepočuli, ale jeho princíp určite poznáte. Podstata spočíva v tom, že si od svojho dodávateľa kúpite zariadenie, tovar či službu takpovediac „na faktúru“. Znamená to, že mu nezaplatíte ihneď, ale až o niekoľko dní. Ak je dĺžka tohto úveru dostatočná, môže vám výrazne pomôcť prekonať čas, kým vám za vaše produkty zaplatí váš zákazník. Za obchodný úver sa navonok neplatí úrok, tento je totiž započítaný v cene, ktorú zaplatíte dodávateľovi. Nevýhodou je, že pre získanie zaujímavého obchodného úveru potrebujete mať dobrú vyjednávaciu silu, čo obyčajne býva obzvlášť u začínajúcich podnikateľov veľký problém.

  1. Rizikový (rozvojový) kapitál

Rizikový kapitál poskytujú buď úspešní bohatí jednotlivci (podnikateľskí anjeli – business angels) alebo špecializované inštitúcie (fondy rizikového kapitálu). Pre vás ako podnikateľa táto forma financovania znamená, že do vášho podnikania vstúpi obchodný partner, s ktorým sa budete deliť o výnos ale aj riziko podnikania. Hoci o tejto forme financovania médiá radi informujú, existuje len málo podnikateľov, ktoré získa investora. Ak sa vám to však podarí, väčšinou získavate partnera, ktorý zvykne pomáhať aj svojimi radami a kontaktami. Táto forma financovania nie je vhodná pre každý typ podnikania. Investora nebude zaujímať klasické podnikanie, ktoré je napríklad obmedzené na určitú lokalitu. S najväčšou pravdepodobnosťou ho teda nezaujmete s plánom otvoriť si obchodnú prevádzku a podobne. Investora zaujímajú také podnikateľské príležitosti, ktoré majú vysoký rastový potenciál, teda šancu, že oslovia mnohých zákazníkov na globálnom trhu.

  1. Dotačné schémy

Okrem uvedených zdrojov existujú ešte ďalšie formy, ktoré obyčajne súvisia s určitou štátnou pomocou. Môžete napríklad skúsiť požiadať o nenávratný príspevok na podnikanie príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne sa uchádzať o príspevok z fondov Európskej únie, ak je vyhlásená vhodná výzva pre podnikateľov. Aj keď možnosť získať peňažné prostriedky nenávratnou formou znie lákavo, túto pomoc nie je jednoduché získať a je spojená s prísnymi podmienkami či zložitejšou administráciou. Ďalšou nevýhodou je fakt, že potrebujete nielen zdroje na spolufinancovanie vášho projektu, ale aj na prefinancovanie väčšiny projektových nákladov, pretože dotácie zväčša fungujú na princípe refundácií. Pre získanie prehľadu o aktuálnej ponuke rôznych zdrojov financovania je vhodné sledovať niektorý z podnikateľských portálov.

  1. Inovatívne formy financovania

Jednou z inovatívnych foriem financovania je napríklad crowdfunding, prostredníctvom ktorého sa podnikateľské projekty financujú prostredníctvom predobjednávok alebo mikropríspevkov od širokej verejnosti. Táto forma financovania je vhodná len pre určitý typ projektov a bližšie si o nej môžete prečítať v tomto článku.

Článok je súčasťou 12-dielneho seriálu o podnikaní (Škola podnikania), ktorý vám budeme pravidelne prinášať po dobu 12 týždňov. Vznik seriálu o podnikaní podporila Slovenská sporiteľňa, a.s..

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky