Podpora podnikania na Slovensku konečne realitou

Slovak Business Agency (SBA) spúšťa rozsiahlu podporu malého a stredného podnikania na Slovensku prostredníctvom viacerých svojich projektov. Nepremeškajte príležitosť využiť ponúkané možnosti pre svoj biznis. Bezplatná kancelária, poradenstvo, účasť na zahraničných podujatiach a mnoho iného. Prinášame prehľad!

O podpore malého a stredného podnikania sa veľa hovorí, no v ostatných rokoch živnostníci a malé firmy vnímali najmä dva podporné nástroje:

 1. príspevky na začatie podnikania,
 2. príspevky na zamestnávanie.

Od jesene 2017 k nim pribudnú ďalšie možnosti. SBA rozbieha prvú časť z pripravovaného balíka podporných na podporu podnikania. Na stránke www.sbagency.sk nájdete v súčasnosti zverejnené výzvy na zapojenie sa do viacerých aktivít realizovaných najmä v rámci národného projektu Národné podnikateľské centrum ( NPC) II- BA kraj a iniciatívy Startup Sharks. Nakoľko rozsah uvedených informácií je pomerne značný, pre zjednodušenie ponúkame nasledujúci stručný prehľad ponúk, ktoré oslovia najmä začínajúcich podnikateľov.

Prehľad podporných nástrojov Slovak Business Agency, do ktorých sa podnikatelia môžu aktuálne zapojiť

Forma podpory Cieľová skupina Termín na podanie prihlášok
Kancelárske priestory, poradenské služby a mentoring Podnikatelia do 3 rokov z bratislavského kraja 15.10.2017
Miesto v coworkingu Fyzické osoby z bratislavského kraja 20.10.2017
Účasť na konferenciách v rámci EÚ Podnikatelia do 3 rokov z bratislavského kraja 30.09.2017
Bezplatné workshopy a semináre Podnikatelia aj budúci podnikatelia z bratislavského kraja priebežne
Mentoring pre startupy Podnikatelia do 5 rokov a fyzické osoby z celej SR, ktoré majú startupový projekt 30.09.2017
Účasť na medzinárodných startupových a technologických podujatiach Podnikatelia do 5 rokov a fyzické osoby z celej SR, ktoré majú startupový projekt priebežne
Dlhodobé poradenstvo na strategický rozvoj biznisu Podnikatelia z bratislavského kraja 20. 10. 2017

Podpora podnikania pre podnikateľov z bratislavského kraja

V rámci projektu Národného podnikateľského centra v Bratislave rozbehla SBA prvý balík ponúk, ktoré ponúkajú reálnu pomoc malým a stredným firmám. Všetky služby sú poskytované podnikateľom bezplatne - v režime štátnej pomoci de minimis.

Chceš bezplatnú kanceláriu s balíkom poradenských a vzdelávacích služieb – prihlás sa do Inkubátora Národného podnikateľského centra v Bratislave

SBA ponúka možnosť získať miesto v podnikateľskom inkubátore v centre Bratislavy. Počas členstva trvajúceho maximálne 3 roky má každý člen inkubátora (začínajúci podnik) k dispozícií možnosť bezplatne pre dve osoby využívať:

 • kancelárske priestory inkubátora v podobe open space,
 • mentoring, poskytovaný ľuďmi z praxe a
 • veľké množstvo odborných konzultácií.

Balík služieb v rámci inkubátora je nastavený tak, aby podnikateľovi šetril čas i peniaze a on sám sa mohol plnohodnotne venovať rozvoju svojho biznisu.

Kto sa môže o miesto v inkubátore NPC uchádzať

 • podnikatelia, ktorí nie sú na trhu dlhšie ako 3 roky,
 • majú sídlo v Bratislavskom kraji a
 • spĺňajú definíciu MSP.

Do kedy sa treba prihlásiť: do 15.10.2017

Ako sa prihlásiť

 • vyplniť online formulár na webe SBA
 • zaslať na adresu inkubacnyprogram@npc.sk povinné prílohy – podnikateľský plán, podnikateľskú stratégiu, prezentačné video/prezentáciu a životopisy osôb, ktoré sa stanú členmi Inkubátora a
 • predstaviť svoj biznis na zasadnutí výberovej komisie a počkať na jej rozhodnutie.

V prvom kole je pripravených pre podnikateľov 30 miest v bratislavskom inkubátore a očakáva sa, že prví z nich začnú využívať služby inkubátora od 01. 12. 2017.

Rozvíjaj svoj nápad počas v coworkingu Národného podnikateľského centra v Bratislave

Pre budúcich podnikateľov, ktorí potrebujú pomoc s premenou svojho nápadu na reálny biznis ponúka SBA možnosť rozvíjať ho v coworkingu Národného podnikateľského centra.

Počas štyroch mesiacov môžu podporení uchádzači bezplatne využívať priestory coworkingu, kde môže spolu s ostatnými budúcimi podnikateľmi rozvíjať svoje podnikateľské nápady v podnetnom prostredí Národného podnikateľského centra.

Ponuka je určená pre sú fyzické osoby (budúcich podnikateľov), ktoré majú trvalý pobyt na území Bratislavského kraja

Do kedy sa treba prihlásiť: do 20.10.2017

Ako sa prihlásiť

 • vyplniť online formulár na stránke www.sbagency.sk
 • počkať na rozhodnutie o pridelení/nepridelení pracovného miesta v coworkingu.

V prvej výzve plánuje SBA vybrať 40 uchádzačov, ktorí by priestory cowrkingu mali začať využívať už počas októbra 2017.

Účasť na odborných konferenciách v rámci štátov EÚ ponúka Stážový program Národného podnikateľského centra

Druhou aktuálne ponúkanou podporou je bezplatná účasť na odbornom podujatí (typu konferencia, workshop) organizovanom v rámci EÚ. Súčasťou ponúkaného balíka je zabezpečenie účasti pre maximálne dve osoby reprezentujúce podnik. Pre úspešných žiadateľov SBA zabezpečí letenky, ubytovanie a vstupy na podujatie bez potreby akéhokoľvek spolufinancovania.

V súčasnosti sa možno hlásiť na podujatia, ktoré sa budú konať v rámci EÚ v mesiacoch november a december 2017. SBA ako príklady možných podujatí uvádza TechCrunch Disrups – Berlín a AD:TECH Londýn.

Kto sa môže o podporu účasti na podujatiach uchádzať

 • podnikatelia, ktorí nie sú na trhu dlhšie ako 3 roky,
 • majú sídlo v Bratislavskom kraji a
 • spĺňajú definíciu MSP.

Ako sa prihlásiť

 • vyplniť online formulár na webe SBA
 • zaslať na adresu stazovyprogram@npc.sk povinné prílohy – profil MSP a životopisy osôb, ktoré sa zúčastnia podujatia a
 • počkať na rozhodnutie výberovej komisie

Do kedy sa treba prihlásiť: do 30.09.2017

Dlhodobé poradenstvo na strategický rozvoj biznisu

Ak potrebujete posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň a hodili by sa Vám rady skúseného experta, máte možnosť získať 80 bezplatných konzultačných hodín. 

Pre koho je ponuka určená: MSP z bratislavského kraja

Do kedy sa treba prihlásiť: 20. 10. 2017

Bezplatné workshopy a semináre o marketing, práve, manažmente a ďalších témach? Aj tieto služby ponúka bezplatne Národné podnikateľské centrum v Bratislave

Budúci aj existujúci podnikatelia a ich zamestnanci majú možnosť zúčastniť sa bezplatne množstva wokrshopov a seminárov, na témy, ktoré im pomôžu rozvíjať ich podnikanie.

Kto sa môže podujatí zúčastniť

 • podnikatelia, ktorí:
  • majú sídlo na území bratislavského kraja a
  • spĺňajú definíciu MSP.
 • nepodnikatelia (budúci podnikatelia) – fyzické osoby ktoré majú trvalý pobyt na území Bratislavského kraja.

Workshopy, semináre a ďalšie podujatia sa konajú priebežne každý týždeň, stačí si vybrať tému, ktorá vás zaujíma. Stačí sa prihlásiť vyplnením on-line formulára.

Podpora podnikania pre podnikateľov z celej SR

Chcete ísť zadarmo na medzinárodné alebo domáce podujatia zamerané na inovácie, technológie a startupy?

V rámci iniciatívy Startup Sharks – komponent 1 SBA ponúka tak pre podnikateľov ako aj pre nepodnikateľov možnosť zúčastniť sa medzinárodnom alebo domácom podujatí zameranom najmä na inovácie, technológie alebo startupy v rámci celého sveta. Súčasťou ponúkaného balíka je zabezpečenie účasti pre jednu (v prípade nepodnikateľov) a maximálne tri osoby (v prípade firiem) reprezentujúce startup. Služba je pre podporené startupy bezplatná – SBA uhradí letenky, ubytovanie a vstupenky na podujatie.

Pre koho je ponuka určená

Do kedy sa treba prihlásiť: výzva je dlhodobo otvorená

Ako sa prihlásiť

 • vyplniť žiadosť a povinné prílohy,
 • vyplnené dokumenty ako žiadosť a povinné prílohy zaslať poštou alebo elektronicky na adresu podujatia@sbagency.sk a
 • počkať na rozhodnutie výberovej komisie.

Chcete zadarmo získať svojho mentora, ktorý Vám pomôže s vašim podnikaním? Ak áno, tak sa prihláste do iniciatívy Startup Sharks – komponent 2

V rámci iniciatívy Startup Sharks – komponent 2 SBA ponúka tak pre podnikateľov ako aj pre nepodnikateľov možnosť získať odborné poradenstvo a posunúť tak svoj startup na vyššiu úroveň. Súčasťou ponúkaného balíka tak pre podnikateľa ako aj pre nepodnikateľa je zabezpečenie odborného poradenstva v maximálnej výške 25 000 €.

Pre koho je ponuka určená

Do kedy sa treba prihlásiť: 30.09.2017

Ako sa prihlásiť

 • vyplniť žiadosť a povinné prílohy,
 • vyplnené dokumenty ako žiadosť a povinné prílohy zaslať poštou alebo elektronicky na adresu poradenstvo@sbagency.sk a
 • počkať na rozhodnutie výberovej komisie.

Aká ďalšia podpora sa chystá

Nič Vás neoslovilo? Nevadí, uvedený zoznam aktivít orientovaných na podporu podnikania v SR zďaleka nie je konečný. Uvedené možnosti sú iba prvým balíkom a v dohľadnej dobe SBA chystá jeho rozšírenie. Prezradíme, že pôjde o rozšírenie ponúk Národného podnikateľského centra aj pre mimobratislavských podnikateľov a tiež ďalšie podporné nástroje. Je sa na čo tešiť!

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora rodinných firiem: SBA uhradí náklady na poradenstvo

Rodinné podniky zasiahla počas prvej generačnej výmeny koronakríza. Pomoc ponúka SBA vo forme plne hradeného poradenstva. Aké podmienky treba spĺňať, ak chcete o podporu požiadať?

Poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov - do 25 000 eur pre startup

Podpora začínajúcich podnikateľov uhradením poradenstva a konzultácií - to prináša program Startup sea od SBA. Kto môže o podporu požiadať a za akých podmienok?

Príspevok (dotácia) na nájomné z pohľadu daní a účtovníctva

Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky je ďalšou schválenou pomocou v koronakríze. Ako správne príspevky zaúčtovať a budú podliehať zdaneniu daňou z príjmov či DPH?

Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia od roku 2020 a neskôr

Vláda schválila 114 opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Znížiť by sa mala najmä byrokracia a zredukujú sa povinnosti podnikateľov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky