Zmluva o prevádzke značkovej predajne nie je franchising

Podnikanie vo franchisingu vyžaduje plnenie stanovených etických zásad a osobitných formálnych pravidiel. Pokiaľ sa správne aplikujú, tak franchising poskytuje pri znížení podnikateľského rizika vyššiu garanciu serióznosti vo vzťahoch medzi poskytovateľom a prijímateľom franchisingovej licencie.

Niektorí podnikatelia sa preto pokúšajú označovať svoje podnikateľské projekty za franchising a ponúkajú ich na predaj, aj keď v skutočnosti tieto kritériá nespĺňajú. Môže ísť o uvádzanie obchodného partnera do omylu alebo v krajnom prípade dokonca o podvod.

Nie všetko čo sa nazýva franchisingom ním aj skutočne je

V rámci poskytovania poradenstva a konzultácií v oblasti franchisingového podnikania na portáli Podnikajte.sk som dostal od čitateľa, ktorý sa uviedol ako záujemca o franchisingovú licenciu stručný e-mail, v hlavičke ktorého bola žiadosť o poskytnutie konzultácie k franchisingovej zmluve. Zmluva podľa vyjadrenia žiadateľa ešte nebola podpísaná, takže konzultácia dávala zmysel (k už podpísanej franchisingovej zmluve je konzultácia spravidla bezpredmetná). V odpovedi som požiadal o predloženie predmetných dokumentov aby som si ich pred osobným stretnutím preštudoval, analyzoval a upozornil na prípadné ustanovenia nevýhodné pre budúceho franchisanta.

Na moje prekvapenie mi však žiadateľ zaslal namiesto návrhu franchisingovej a licenčnej zmluvy, návrh Zmluvy o prevádzke značkovej predajne potravín.

So žiadateľom som už mal potvrdené osobné stretnutie a nechcel som ho odrieknuť, pretože keď som si zmluvu prečítal tak som dospel k presvedčeniu, že konzultácia môže byť pre neho aj za takýchto okolností užitočná.

Pri konzultáciách k franchisingovým konceptom, tiež k licenčným a franchisingovým zmluvám dodržujem štandardný postup, v rámci ktorého si najprv z dostupných verejných zdrojov (najmä na internete) "prelustrujem" obidve zmluvné strany.

V prípade žiadateľa konzultácie a budúceho prevádzkovateľa predajne uvedeného v Zmluve o prevádzke predajne potravín išlo o (bezúhonnú) fyzickú osobu, ktorá mala potrebné vzdelanie aj prax pre predmetnú pozíciu. Poskytovateľ (ako zmluvná strana v predmetnej zmluve) a zároveň majiteľ predmetnej predajne je obchodná spoločnosť v pozícii centrály značkovej siete predajní potravín. Na svojej webovej stránke uvádza, že pripravuje rozvoj a expanziu svojej siete predajní formou franchisingu.

Pravdepodobne táto skutočnosť pomýlila žiadateľa a na jej základe považoval konzultovaný zmluvný vzťah za franchising. Preto aj nazval svoju žiadosť ako konzultáciu k franchisingovej zmluve. Neprezradil mi však, či mu poskytovateľ v rámci osobných rokovaní prezentoval návrh predmetného zmluvného vzťahu ako franchising.

Na druhej strane treba ale konštatovať, že poskytovateľ v predložených zmluvách v žiadnom prípade ani nenaznačuje, že by malo ísť o poskytnutie franchisingovej licencie. Aj v názve je uvedené, že sa jedná o Zmluvu o prevádzke predajne a nie o franchisingovú alebo licenčnú zmluvu. Takýto typ zmluvy (Zmluva o prevádzke predajne) nie je vyšpecifikovaný v Obchodnom zákonníku ako osobitný druh zmluvného obchodného vzťahu. Podľa obsahu a vzájomných záväzkov zmluvných strán sa táto zmluva navonok javí ako Zmluva o obchodnom zastúpení (Zmluvou o obchodnom zastúpení sa obchodný zástupca ako podnikateľ zaväzuje pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu určitého druhu zmlúv alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene zastúpeného a na jeho účet a zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu.)

Pri osobnom stretnutí som preto žiadateľa hneď na úvod upozornil, že to čo mu poskytovateľ ponúka nie je v žiadnom prípade franchising, ani formálna licencia na používanie ochrannej známky (loga).

Článok pokračuje pod reklamou

Podnikanie je o peniazoch a vytváraní zisku. Súčasťou podnikania je aj podnikateľské riziko

A o to v tomto prípade najmä išlo. Teda o postúpenie podnikateľského rizika poskytovateľa na žiadateľa, budúceho prevádzkovateľa predajne. Zmluva bola nastavená veľmi jednostranne v prospech poskytovateľa. Prakticky za všetky povinnosti súvisiace s prevádzkou predajne bol zodpovedný prevádzkovateľ. V prípade pozitívneho hospodárskeho výsledku mal nárok na percentá z dosiahnutého zisku (províziu). Ak by však prevádzkovateľovi vyšla strata, bol povinný ju v plnej výške poskytovateľovi nahradiť. Naviac boli v zmluve aj kruté sankcie pre prevádzkovateľa za porušenie alebo nesplnenie rôznych prevádzkových pravidiel a pokynov.

Poskytovateľ v takto nastavenom biznise nemôže v žiadnom prípade "prerobiť". Naviac sa elegantne zbavil aj všetkých starostí súvisiacich so získaním zamestnancov (čo v súčasnosti nie je maličkosť) a príslušnou personálnou agendou. Na všetky tieto skutočnosti som žiadateľa upozornil. Navrhol som niekoľko úprav textu predloženej Zmluvy tak, aby sa zrušili alebo zmiernili prípadné sankcie a celkovo zlepšila pozícia prevádzkovateľa, najmä aby boli v nej primerane časovo aj hodnotovo limitované prípadné záväzky prevádzkovateľa voči poskytovateľovi.

Najdôležitejšie sú ale "čísla". Trochu ma upokojila skutočnosť, že budúci prevádzkovateľ predajne mal nielen praktické skúsenosti v danej branži, ale mal podrobné podklady o prevádzke, nákladoch a výnosoch tej konkrétnej predajne (ktorá je už zabehnutá) a na základe toho spracovaný kvalifikovaný reálny biznis plán. Mal aj víziu (konkrétne návrhy) ako predajňu "vylepšiť" a dosiahnuť ešte vyššie obraty. Mal tiež okolo seba šikovných spolupracovníkov, ktorí sa vedeli v práci obracať.

Verím že nakoniec moja konzultácia nebola márna, pretože žiadateľ získal nielen reálny pohľad na svoj budúci biznis z iného uhla, ale podarilo sa mu na základe mojich návrhov a argumentov dohodnúť výhodnejšie podmienky v Zmluve o prevádzke predajne. Zároveň som sprostredkovane poskytovateľovi odkázal odporúčanie, že pokiaľ by chcel pri svojej ďalšej expanzii využiť skutočný formálny franchising, mal by si (nechať) vypracovať štandardný franchisingový koncept.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022

Neviete, či je pre vás lepšie zvoliť si živnosť alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)? O výhodách, nevýhodách a kritériách pri rozhodovaní, sa dočítate v článku.

Freelancing vs práca v korporáte: čo je lepšie?

Je práca „na voľnej nohe“ vhodná pre každého? Porovnali sme výhody a nevýhody freelancingu aj zamestnania v korporácii.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky