Metodika tvorby franchisingového balíka

Ako sa vytvára franchisingový balík? Z čoho pozostáva? Sú franchisingové balíky štandardizované alebo ide o pri každom franchisingovom koncepte o unikát?

Pre pomenovanie kompletného súhrnu dokumentácie franchisingového konceptu sa všeobecne používa pojem "franchisingový balík". Všeobecné podmienky a postup pri tvorbe franchisingového konceptu sme uviedli v článku Využite franchising na expanziu vášho podnikania, pričom tvorba obsahu franchisingového balíka je jeho neoddeliteľnou významnou súčasťou.

Čo je franchisingový balík

Franchisingový balík obsahuje úplný popis, manuály a dokumentáciu konceptu, v ktorej je podrobne popísané kompletné know-how, teda všetky pravidlá, postupy, činnosti a dokumenty potrebné pre úspešnú činnosť franchisingovej prevádzky. Franchisingový balík je koncipovaný spravidla v systéme jednotlivých modulov (súborov) manuálov predmetného franchisingového konceptu.

Franchisingový balík pozostáva z franchisingových manuálov

Franchisingové manuály sú hlavným zdrojom informácií a návodom pre činnosť užívateľa franchisingu (franchisee) vo franchisingovej prevádzke. Sú to dokumenty obsahujúce všetky relevantné údaje a postupy predmetného podnikania. Môže byť v nich predpísaný dodávateľský systém, softvérové vybavenie, dispozičné riešenie a technologické vybavenie prevádzky, dizajn manuál, receptúry, personálne a organizačné schémy atď. Ich rozsah aj obsah je závislý od charakteru, rozsahu, technickej aj organizačnej náročnosti predmetného biznisu. Je dôležité aby úplne popisovali všetky situácie, ktoré môžu vzniknúť pri aplikácii franchisingovej licencie v každej franchisingovej prevádzke daného reťazca. Ich vypracovanie tvorí odborne aj časovo najnáročnejšiu časť tvorby franchisingového konceptu.

Ako sa tvoria jednotlivé moduly franchisingového balíka

Metodika tvorby obsahu jednotlivých modulov franchisingových manuálov sa vyvíja prakticky od začiatku využívania franchisingu v praxi. Priekopníkmi v ich tvorbe boli prvé pôvodné franchisingové systémy, ktoré od začiatku vytvorenia vlastnej franchisingovej dokumentácie svoje manuály priebežne zdokonaľovali, dopĺňali a prispôsobovali aktuálnemu stavu legislatívy a technickému rozvoju v danej oblasti. Vzhľadom na to, že franchisingová dokumentácia bola (a je) spravidla predmetom chráneného obchodného tajomstva konkrétneho franchisingového konceptu, jednotná všeobecná formalizovaná metodika tvorby franchisingového balíka sa v tom čase nevytvorila.

Okrem toho, vzhľadom na rozdielnosti v charaktere činností v jednotlivých franchisingových systémoch v rôznych segmentoch podnikania nie je praktické aplikovať pre všetky jednotnú metodiku, preto sa obsah franchisingovej dokumentácie prispôsobuje konkrétnemu franchisingovému konceptu.

Štandardizácia franchisingových balíkov

Určitý posun v štandardizácii metodiky tvorby franchisingových konceptov v (západnej) Európe nastal približne začiatkom 80. rokov min. storočia, keď sa tam na trhu vytvorili vhodné podmienky na expanziu stávajúcich úspešných biznisov a teda na vznik nových franchisingových konceptov. Mnohí podnikatelia mali záujem využiť výhody franchisingu na rozvoj svojho podnikania a tým vznikol dopyt po poradenstve na tvorbu franchisingovej dokumentácie a jej aplikáciu v praxi. Na trh vstúpili franchisingoví poradcovia a poradenské firmy, ktoré sa snažili tvorbu franchisingovej dokumentácie systematizovať, začali vytvárať teoretické základy praktického využívania franchisingu a používať vzorové všeobecné šablóny na tvorbu modulov franchisingových manuálov.

Jednou z vtedajších priekopníčok poradenstva franchisingu v Rakúsku a Nemecku je pani Mag. Waltraud Martius, ktorá sa zaoberá franchisingom od roku 1980 a od roku 1989 je aktívna ako franchisingová poradkyňa. Aj v súčasnosti prednáša a vystupuje na mnohých významných seminároch a konferenciách v celej Európe. Je čestnou prezidentkou Rakúskej franchisingovej asociácie a autorkou publikácie Fairplay Franchising, ktorá poskytuje zdroj teoretických aj praktických poznatkov najmä pre začínajúcich podnikateľov vo franchisingu.

Významným súčasným českým odborníkom v tejto oblasti je RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D. Franchisingu sa venuje od roku 1998. V roku 2004 otvoril svoju poradenskú kanceláriu. Poskytuje služby v oblasti poradenstva v Českej aj Slovenskej republike. Je garantom projektu - ŠKOLA FRANCHISINGU, ktorý bol ocenený Českou asociáciou franchisingu Cenou za podporu a rozvoj franchisingu. Autorom a realizátorom projektu ŠKOLA FRANCHISINGU v Česku je franchisingový poradca Ing. Jiří Krajča. V roku 2019 sa môžete tešiť na semináre ŠKOLY FRANCHISINGU aj na Slovensku.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy využiť pri tvrobe franchisingového balíka poradcu?

Poradenstvo a tvorba nového franchisingového konceptu od renomovanej poradenskej kancelárie je časovo aj finančne pomerne náročná. Je vhodná najmä pre väčšie, organizačne a logisticky zložitejšie koncepty. Na Slovensku ale vznikol dopyt od menších podnikateľov, ktorí úspešne podnikajú najmä v gastronómii a službách a ktorí majú záujem reprodukovať svoje know-how a svoju značku prostredníctvom franchisingu. Majú pri tom limitované finančné možnosti a predstavu získania primeranej (zjednodušenej) franchisingovej dokumentácie, ktorá by ale obsahovala podstatné náležitosti umožňujúcej aplikáciu ich franchisingového konceptu.

Na základe takéhoto dopytu vznikla naša nová pôvodná štandardná všeobecná metodika pre tvorbu a aplikáciu franchisingového konceptu, ktorú sme nazvali FRANCHISING made in Slovakia. Obsahuje tri základné moduly franchisingových manuálov:

  1. Modul 1 : Marketingový a metodický manuál
  2. Modul 2 : Prevádzkový manuál
  3. Modul 3 : Interný manuál franchisora

S poslaním, významom, tvorbou a rámcovým obsahom jednotlivých modulov manuálov franchisingového balíka (konceptu) podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia vás oboznámime v nasledujúcom článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky