Ako vybrať podnikateľský účet

Začínate s podnikaním a nemáte ešte založený účet? Poradíme vám, aké skutočnosti je vhodné zvažovať pri jeho výbere.

Podnikateľský účet

Účet je každodennou súčasťou vášho podnikania. S podnikateľským účtom môžete výhodne realizovať transakcie spojené s vaším podnikaním, a to za oveľa nižšie poplatky, než keby ste za každú transakciu platili samostatne. Nehovoriac o tom, že využívaním podnikateľského účtu máte bližšie k ďalším produktom či službám banky. Ako však vybrať ten, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám a požiadavkám? Prinášame vám stručný prehľad kritérií, ktoré pri výbere účtu zohrávajú najväčšiu úlohu.

Voľba banky

Na slovenskom bankovom trhu pôsobí niekoľko desiatok bankových subjektov, a tak výber tej „správnej“ banky zväčša nebýva jednoduchý. Predtým, než sa rozhodnete využívať služby konkrétnej banky, je vhodné rozhliadnuť sa a zvážiť niekoľko faktorov. Okrem dostupnosti banky z miesta vášho pôsobenia a rozsahu siete bankomatov sa odporúča zamerať sa na niekoľko základných kritérií:

  1. Podmienky založenia účtu
  2. Sadzobník poplatkov
  3. Úročenie podnikateľského účtu
  4. Typ a počet platobných kariet
  5. Akcionárska štruktúra

Podmienky založenia účtu

Aké sú podmienky pre založenie podnikateľského účtu? Niektoré banky majú v ponuke podnikateľské účty len pre podnikateľov s určitým minimálnym ročným obratom (napríklad 1 milión eur), prípadne možnosť jeho založenia obmedzujú miestom výkonu podnikania. A tak sa vám môže stať, že ak nepodnikáte na území Slovenskej republiky alebo váš ročný obrat nedosahuje stanovenú hranicu, založenie podnikateľského účtu bude problematickejšie.

Sadzobník poplatkov

Azda najjednoduchšie porovnateľným kritériom pri výbere podnikateľského účtu je výška mesačného poplatku za vedenie účtu. Avšak len na prvý pohľad. Porovnávanie na základe výšky mesačného poplatku za vedenie účtu môže byť zradné. Veľmi ľahko sa totiž môže stať, že jedna banka vám ponúkne vedenie účtu úplne bez poplatku alebo len s minimálnym poplatkom, čo sa vám v porovnaní s bankou, kde za vedenie účtu zaplatíte 10 eur, môže zdať výhodné. Ak vám však banka nezaúčtuje poplatok za vedenie účtu, buďte si istí, že si priplatíte napríklad za realizovanie vkladov a výberov hotovosti alebo realizovanie jednorazových či trvalých príkazov. Sčítaním jednotlivých poplatkov sa tak veľmi jednoducho môžete dostať na úroveň poplatku za balík služieb, kde máte určitý mesačný počet transakcií „v cene“.

Príklad:

Pán Podnikavý si vybral podnikateľský účet, za ktorý mesačne platí 3 eurá. Počas mesiaca zrealizuje:

  • 10 príkazov k úhrade, za čo mu banka zaúčtuje poplatok vo výške 5 eur (0,5 eur x 10)
  • 10 vkladov hotovosti osobne na pobočke banky, za čo zaplatí ďalších 6 eur (0,6 eur x 10).

Pána Podnikavého jeho bankové aktivity v našom príklade stoja dohromady mesačne 14 eur. Ak by si však zvolil balíček služieb, v ktorom má „predplatených“ 10 príkazov k úhrade a 10 hotovostných vkladov/výberov v cene 10 eur, ušetril by mesačne 4 eurá.

Zamyslite sa preto nad tým, koľkokrát budete vkladať na účet peniaze či vyberať hotovosť z bankomatu, prípadne koľko príkazov k úhrade mesačne potrebujete zrealizovať a prepočítajte si, ktorý variant je pre vaše podnikanie cenovo výhodnejší.

Úročenie podnikateľského účtu

Výška úrokovej sadzby je nemenej dôležitým kritériom pri zakladaní podnikateľského účtu. Úročenie prostriedkov na bežnom účte vo všeobecnosti závisí na niekoľkých faktoroch. Konkrétne na tom, či sa jedná o:

  • pevnú úrokovú sadzbu,

Pevná úroková sadzba nie je závislá na výške zostatku na účte, čo znamená, že ak máte úročenie na úrovni 0,05 %, tak sa toto úročenie vzťahuje na celý zostatok na vašom účte.

  • pásmové úročenie

Výška úrokovej sadzby v prípade pásmového úročenia závisí na výške zostatku na účte podnikateľa. To znamená, že napríklad prostriedky do výšky 10 000 eur sú úročené sadzbou 0,1 % a prostriedky, ktoré túto hranicu prevyšujú, už sú úročené sadzbou 0,05 %.

  • účet v domácej alebo cudzej mene

Výška úročenia samozrejme závisí aj na mene, v ktorej je konkrétny podnikateľský účet vedený.

Vo všeobecnosti sa ale dá povedať, že úročenie bežného podnikateľského účtu je veľmi nízke, ba priam nulové. Táto skutočnosť súvisí s pomerne veľkou likviditou. Podnikateľ si svoje prostriedky z účtu môže vybrať kedykoľvek a vo výbere prostriedkov nie je nijak časovo obmedzený, ako napríklad v prípade termínovaného vkladu, kde sa výška úročenia odvíja najmä od dĺžky vkladu. Na termínovaný vklad je možné môžu uložiť prostriedky na niekoľko týždňov, mesiacov alebo rokov. Dĺžka vkladu sa pri jednotlivých produktoch a bankách líši, spravidla je to však od niekoľkých týždňov, pár mesiacov až po pár rokov.

Typ a počet platobných kariet

Spomedzi platobných kariet je spravidla možné vyberať z elektronických a embosovaných platobných kariet. Na tomto mieste je vhodné opäť spomenúť výber takého účtu, ktorý vám zaistí potrebný počet kariet. Jedna či dve platobné karty sú väčšinou v cene, ďalšie sú už s poplatkom. Využívané sú aj takzvané multimenové karty, čo znamená, že vaša karta je napojená k viacerým účtom v rôznych menách. Prípadný výber z bankomatu či platba sú potom zúčtované v konkrétnej mene. Napríklad ak máte dolárový a eurový účet, platba kartou v USA sa zaúčtuje priamo z dolárového účtu a ako klient nič netratíte na prípadných kurzových rozdieloch.

Akcionárska štruktúra

Pri výbere banky sa tiež môžete informovať o tom, aká je akcionárska štruktúra jednotlivých bánk. Mnoho bánk pôsobiacich na slovenskom trhu má za sebou silných zahraničných akcionárov, čo je pri rozhodovaní o výbere banky dôležitým faktorom. Môžete si napríklad zistiť krajinu pôvodu akcionárov banky, teda či je hlavným akcionárom európska, americká alebo iná spoločnosť, od čoho sa môže odvíjať napríklad stratégia banky či jej orientácia na konkrétne trhy. Tiež sa môžete rozhodovať podľa veľkosti a pôsobnosti bankovej skupiny.

Pri výbere banky sa však môžete rozhodovať čisto subjektívne podľa toho, ako na vás pôsobí značka či obchodný model banky. Mnohým k rozhodnutiu pomôže aj správanie pracovníkov banky či otváracia doba pobočky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Centrálny register účtov – otázky a odpovede

Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.

Centrálny register účtov od 1. 5. 2022

Čo je centrálny register účtov a ktoré údaje sa do neho zapisujú? Komu môžu byť zapísané údaje poskytnuté a aké sankcie hrozia za porušenie povinností?

Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2022

Stručný prehľad toho, aké služby a za akú cenu ponúkajú banky podnikateľom pri bankových účtoch a zdôraznenie základných odlišností, výhod a nevýhod.

Centrálny register účtov: kedy sa zriadi a čo v ňom bude?

Parlament schválil zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Aké údaje budú banky nahlasovať a ako dlho k nim budú mať oprávnené orgány prístup?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky