investAukce: kombinácia investovania, aukčného obchodovania a faktoringu

Adam Šoukal vymyslel spôsob pre podnikateľov, ako vo veľmi krátkom časovom horizonte financovať faktúry s dlhšou dobou splatnosti. Vo svojom podnikateľskom nápade dohromady spojil investovanie, aukčné obchodovanie a faktoring.

Čo sú investAukce

Rozvoj mnohých mladých firiem je brzdený dlhou splatnosťou faktúr od veľkých odberateľov. Tieto firmy často nemôžu riešiť prevádzkové financovanie bankovými produktami, a to najmä z dôvodu vysokých požiadavok na minimálny obrat a počet odberateľov. K rastu týchto firiem však prispievajú investori prostredníctvom investAukce. Zisťovali sme, ako tento nápad vznikol a ako to celé funguje.

Ako fungujú investAukce?

InvestAukce predstavujú webové rozhranie, na ktorom skupina preverených investorov nakupuje pohľadávky pred splatnosťou. Týmto spôsobom zhodnocuje svoje peniaze s ročným výnosom 6 až 18 %. Samotná myšlienka je založená na podobnom princípe, ako bankový faktoring, kedy spoločnosti postupujú pohľadávky pred splatnosťou banke s cieľom vylepšiť svoj cash flow. Spoločnosť delí tieto pohľadávky na menšie obchodovateľné jednotky, čím sa investorom ponúka možnosť investovať do pomerne bezpečného aktíva, ktoré bolo doteraz dostupné len bankám a faktoringovým spoločnostiam. „Víziou spoločnosti Investiční aukce, s.r.o. bolo vytvoriť trh nebankového prevádzkového financovania. Miesto, kde sa budú stretávať malé a stredné podniky s investormi a kde tieto firmy majú možnosť si rýchlo a efektívne zohnať prostriedky na financovanie projektov a veľkých zákaziek. Zároveň je to miesto, kde môžu lokálni investori investovať prostriedky do bezpečného aktíva, ktoré bolo doteraz dostupné len bankám a faktoringovým spoločnostiam,“ informuje CEO spoločnosti Investiční aukce Adam Šoukal.

Sú investAukce bezpečné?

Bezpečnosť je zaručená tým, že pohľadávky sú za veľkými a bonitnými korporáciami, ktoré majú 100 % platobnú morálku. Korporácia sa nachádza v pozícii dlžníka a práve jeho bonita určuje bonitu konkrétnej pohľadávky. Odberateľ je posudzovaný na základe niekoľkých kritérií, medzi ktoré patrí napríklad sídlo v rámci Európskej únie, čistý insolvenčný register, rating A podľa služby Lustrator ratingovej spoločnosti Bisnode ČR, a.s., ale tiež aj to, že si svoje záväzky neplatí dlhšie ako 15 dní po splatnosti. „90 % našich klientov tvoria mladé a rýchle rastúce firmy s obratom do 50 miliónov eur, ktoré dodávajú inovatívne produkty a služby tým najväčším hráčom na trhu,“ uvádza Adam Šoukal, podľa ktorého sa ešte nestalo, že by dlžník nezaplatil včas. Ako by však, čisto teoreticky, spoločnosti voči takejto spoločnosti postupovala? „Zatiaľ sme tento problém neriešili, pretože najväčšie oneskorenie bolo zatiaľ sedem pracovných dní, takže ak by odberateľ nezaplatil ani 60. Deň po udanom dátume splatnosti na faktúre, došlo by k späťvzatiu postúpenej pohľadávky a klient by musel investorovi doplatiť financovanú čiastku.“

Kto môže byť investorom

investAukce sú určené pre jednotlivcov alebo inštitúcie, ktoré chcú bezpečne zhodnotiť svoje prostriedky amajú dostatok prostriedkov, ktorých pôvod vedia doložiť. „Investorom sa môže stať v podstate ktokoľvek, či už firma alebo fyzická osoba, ktorá má voľný kapitál v objeme aspoň 4000 eur a dokáže doložiť pôvod svojich prostriedkov. Sme regulovaní Českou národnou bankou, takže nemôžeme obchodovať peniaze z hazardu, drog a podobne. Taktiež musíme spĺňať Anti money laundering (AML) reguláciu na pranie špinavých peňazí.“ Zhodnotenie investovaných prostriedkov je rýchle, pretože aukcia je investíciou na 30 až 120 dní. Krátkodobé investície umožňujú zhodnotenie vložených prostriedkov bez povinnej fixácie kapitálu na dlhé mesiace či roky.

Ako vznikol nápad investAukce?

Adam Šoukal vo svojom podnikateľskom nápade dohromady spojil investovanie, aukčné obchodovanie a faktoring. Prvotná myšlienka vznikla počas stáže, ktorú absolvoval v jednej z firiem tzv. veľkej štvorky.  „Počas praxe v PwC som pracoval na oddelení Restructuring, kde sme riešili klientov s problematickými cash flow a pracovným kapitálom. Tam som si všimol, že na českom trhu je faktoring pomerne obtiažne dostupný nástroj financovania. Potom som dva roky pracoval v Spojenom kráľovstve na M&A bankovej transakcii a zistil som, aké sú možnosti na tamojšom trhu. To ma následne viedlo k tomu, že som ukončil zmluvu v banke a vrátil sa do Českej republiky. Oslovil som spoločníka Tomáša Slobodníka a ten mi pomohol dotiahnuť tento nápad do úspešného konca,“ približuje Adam Šoukal.

Záštita JIC spoločnosti pomáha v niekoľkých rovinách

Spoločnosť investAukce je ďalšou z mnohých firiem, ktorá aktívne spolupracuje s Juhomoravským inovačným centrom (JIC), ktoré rovnako sídli v Brne. „Sme brnenská firma a JIC je v Brne už veľmi dobre zavedená značka. Naša spolupráca prebieha v niekoľkých rovinách. Pre nás asi najdôležitejšia je spolupráca v rámci PR a marketingu, robíme finančné služby a spojenie s veľkými renomovanými partnermi je pre nás dôležité, takže záštita JIC nám pomáha. Ďalej spolu konzultujeme náš rozvoj, ciele a jednotlivé problémy, ktoré nás po ceste stretávajú. V neposlednej rade máme v JIC-e sídlo, je tam mnoho inovatívnych firiem a ľudí, ktorí to chcú niekam posunúť, čo je pre nás dobré a tvorivé prostredie,“ uzatvára Adam Šoukal.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora inovácií v energetike a potravinárstve: výzva Slovensko 2.0

Podnikatelia majú možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. Slovenská inovačná a energetická agentúra otvára výzvu na inovačné poukážky Slovensko 2.0.

Získanie úveru v roku 2022: čo všetko má vplyv?

S čím treba počítať pri žiadaní o hypotéku v roku 2022, na čo sa sústredí banka pri schvaľovaní žiadostí a aké sú podmienky?

Potravinári môžu žiadať o finančný príspevok: ako postupovať?

Potravinári môžu žiadať o mimoriadnu finančnú pomoc v aktuálnej situácii zdražovania. Na pomoc je vyčlenených 8 miliónov eur. Aké sú podmienky a postup?

Zvýhodnené financovanie pre malé a stredné firmy: čo môžu získať?

EXIMBANKA SR poskytuje podnikateľom úver so zníženou úrokovou sadzbou. Aké sú podmienky a na aký účel konkrétne možno úvery využiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky