Registračný poplatok za zápis vozidla: zmeny od 1.7.2023

Parlament schválil ďalšiu úpravu zákona o správnych poplatkoch, tá z februára ešte ani nevstúpila do platnosti. Ako sa od júla 2023 vypočíta registračný poplatok?

Ešte nestihla vstúpiť do platnosti posledná novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, už je schválená ďalšia jeho úprava. Parlament vo februári prelomil veto prezidentky a opätovne schválil zákon o dani z osobitnej stavby, v rámci ktorého bol prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý upravoval poplatok za zápis držiteľa vozidla (registračný poplatok). Od 1. apríla 2023 sa tak mal výrazne zmeniť spôsob výpočtu registračného poplatku. Avšak, na rovnakej schôdzi parlamentu bol schválený v prvom čítaní ďalší poslanecký návrh na úpravu poplatkov za zápis auta. Ten bol napokon definitívne odhlasovaný poslancami v stredu 15.3.2023. Koľko sa teda napokon bude platiť za zápis vozidla a odkedy začnú zmeny platiť, priblížime v tomto článku.

Zápis držiteľa vozidla – pôvodne odsúhlasené zmeny v registračných poplatkoch

Aktuálne pri zápise nového držiteľa vozidla platí, že sa registračný poplatok stanovuje vynásobením sadzby poplatku podľa výkonu motora (Pkw) a koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla podľa veku vozidla (RV1-n) - platí pre vozidlá kategórie L, M1, N1. Vzorec teda vyzerá takto:

Registračný poplatok = Pkw x RV1-n

Oba ukazovatele sú v zákone definované a rozdelené v dvoch tabuľkách. Ostatné kategórie vozidiel platia registračný poplatok 33 eur, čo sa týka aj elektromobilov. Vypočítať si poplatok za prihlásenie auta podľa aktuálne platných pravidiel, môžete v našej kalkulačke.

Novela zákona o správnych poplatkoch schválená vo februári 2023, ktorá mala začať platiť od 1.4.2023, zrušila koeficient zostatkovej hodnoty vozidla podľa veku a zmenila spôsob výpočtu poplatku. Tento koeficient vo vzorci nahradil ekologický koeficient vozidla (EKV). Nový vzorec na výpočet registračného poplatku sa teda stanovil ako vynásobenie sadzby poplatku podľa výkonu motora a ekologického koeficientu vozidla:

Registračný poplatok = Pkw x EKV

Vozidlá sa navyše rozdelili podľa druhu paliva a emisnej normy Euro (prípadne podľa dátumu prvej registrácie). Zmena sa dotkla aj elektromobilov, plug-in hybridov či vodíkových vozidiel, pričom nový spôsob výpočtu registračného poplatku zapríčinil, že mal byť pre majiteľov týchto vozidiel zápis auta menej výhodný ako doposiaľ. Podrobnostiam sme sa venovali v článku Registračný poplatok za zápis vozidla: zmeny od 1.4.2023.

Zápis držiteľa vozidla – zmeny v registračných poplatkoch od 1.7.2023

V novele zákona o správnych poplatkoch schválenom v prvom čítaní sa navrhovalo iba zníženie správnych poplatkov pri zápise nového držiteľa vozidla kategórie M1 a N1 v prípade, že sa nemení evidenčné číslo vozidla, a to o 70 % (najviac na 33 eur). Poslanci mali za to, že v takom prípade odpadajú nielen náklady na vyhotovenie nových tabuliek, ale znižuje sa aj náročnosť procesu pre príslušné orgány. Zníženie tak bude približne zodpovedať administratívnym nákladom správneho orgánu vykonávajúceho zápis nového držiteľa vozidla.

V nasledujúcom legislatívnom procese však k zákonu pridal svoj pozmeňujúci návrh poslanec SaS Marián Viskupič (ktorý bol aj navrhovateľom v prípade prvej schválenej novely zákona o správnych poplatkoch).

Ním sa upravila tabuľka č. 1, kde sa znížil počet výkonových kategórií motora so sadzbami priaznivejšími pre poplatníkov. Zmenou tabuľky č. 2 sa zasa upravili už zavedené ekologické koeficienty vozidla a zjednotili sa časti tejto tabuľky pre naftové a benzínové motory. „Vo výsledku násobením hodnôt obsiahnutých v oboch tabuľkách bude možné dosiahnuť zjednodušenie výpočtu konečnej výšky poplatku, čo je efektívnejšie pri implementácii finálneho riešenia do služby eKolok (súčasných cca 3 000 služieb sa nahrádza novými cca 800 službami vyplývajúcimi ako kombinácia z hodnôt v tabuľkách a pri aplikácii ďalších zliav ponechaných v zákone pre tzv. rodinné vany, zľava pre držiteľov preukazu ZŤP). Súčasne sa zmierňuje výška ekologického koeficientu pre staršie vozidlá s cieľom znížiť poplatkové zaťaženie týchto vozidiel,“ uvádza sa v schválenom pozmeňujúcom návrhu M. Viskupiča.

Taktiež sa zruší použitie znaleckého posudku na určenie zostatkovej hodnoty vozidla, keďže registračný poplatok sa vypočítava nie na základe hodnoty vozidla, ale na základe príslušnej normy Euro.

Článok pokračuje pod reklamou

Po novom sa teda budú registračné poplatky vypočítavať na základe takýchto koeficientov:

Sadzba poplatku podľa výkonu motora (Pkw), stanovená v tabuľke č. 1:

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe schváleného znenia zákona (nrsr.sk)
Výkon motora Sadzba poplatku v eur
Nad Do
80 vrátane 33
80 90 vrátane 60
90 100 vrátane 90
100 110 vrátane 120
110 125 vrátane 200
125 140 vrátane 300
140 155 vrátane 500
155 170 vrátane 700
170 210 vrátane 900
210 a viac 1 000

Ekologický koeficient vozidla (EKV) podľa druhu vozidla a druhu paliva, stanovený v tabuľke č. 2:

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe schváleného znenia zákona (nrsr.sk)
Druh vozidla vzhľadom na druh paliva* Ekologický koeficient vozidla
1. Vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva) 0,10
2. Vozidlo s druhom paliva: H2, kombinácia akékoľvek palivo+PHEV (Plug-In hybrid) 0,20
3. Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 (avšak neplatí pre elektromobily)
Emisná norma Dátum prvej evidencie**
Vozidlo Euro 1/I Do 31.12.1996 1,00
Vozidlo Euro 2/II 1.1.1997 - 31.12.2001 0,80
Vozidlo Euro 3/III 1.1.2002 – 31.12.2006 0,70
Vozidlo Euro 4/IV 1.1.2007 – 31.12.2011 0,60
Vozidlo Euro 5/V/EEV 1.1.2012 – 31.8.2016 0,50
Vozidlo Euro 6 a,b,c/VI A,B,C 1.9.2016 – 31.8.2020 0,45
Vozidlo Euro 6d/VID a novšie Od 1.9.2020 0,40
Poplatok sa vzhľadom na ekologický koeficient zníži najviac na 33 eur.
*Druh paliva sa určí z položky 18 Osvedčenia o evidencii časť II „Druh paliva/zdroj energie“.
** Kritériá časového rozmedzia dátumu prvej evidencie sa použijú len, ak sa pre motorové vozidlo nedá určiť emisná norma Euro.

Vzhľadom na potrebu zavedenia zmien v praxi sa posunul termín používania nového mechanizmu výpočtu registračného poplatku pri zápise vozidla z 1.4.2023 na 1.7.2023. Zmeny sa teda nebudú aplikovať od apríla, ale až od júla. Dovtedy sa registračný poplatok počíta pôvodným spôsobom (sadzba poplatku podľa výkonu motora x zostatková hodnota vozidla).

Ako sa zmení výpočet registračného poplatku v praxi – porovnanie

Príklad výpočtu registračného poplatku za zápis vozidla, ak by platila pôvodne schválená novela zákona o správnych poplatkoch (od 1.4.2023)

Naftový automobil s výkonom 105 kW a s emisnou normou Euro 2 by za zápis držiteľa zaplatil 234 eur. Takýto výkon totiž mal v tabuľke č. 1 priradenú sadzbu poplatku vo výške 260 eur, čo sa vynásobí ekologickým koeficientom vozidla priradeným k norme Euro 2, teda 0,90. Vzorec na výpočet registračného poplatku v tomto prípade by bol: 260 x 0,90 = 234 eur.

Príklad výpočtu registračného poplatku za zápis vozidla podľa poslednej schválenej novely zákona o správnych poplatkoch (od 1.7.2023)

Naftový automobil s výkonom 105 kW a s emisnou normou Euro 2 za zápis držiteľa vozidla od júla zaplatí 96 eur. Takýto výkon má totiž v upravenej tabuľke č. 1 priradenú sadzbu poplatku vo výške 120 eur, čo sa vynásobí ekologickým koeficientom vozidla priradeným k norme Euro 2 podľa upravenej tabuľky č. 2, a to 0,80. Vzorec na výpočet registračného poplatku v tomto prípade bude: 120 x 0,80 = 96 eur.

Ako možno vidieť na porovnaní, ide o výrazne menšiu sumu poplatku, ako mala platiť podľa prvej novely.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potrebujete auto na podnikanie? Viac sa ho oplatí prenajať ako kúpiť

Aké sú mesačné náklady pri prenájme vozidla v porovnaní s finančným lízingom či kúpou auta za „vlastné peniaze“? Aké ďalšie výhody prináša operatívny lízing?

Registračný poplatok za zápis vozidla: zmeny od 1.4.2023

Poplatok za zápis držiteľa vozidla od apríla 2023 už nebude ovplyvňovať vek auta, ale jeho ekologický koeficient. Priplatia si aj majitelia elektromobilov.

Prepis vozidla od 1. 1. 2023: jednoduchší proces a menej poplatkov

Dvojkrokovému prepisu auta „odzvonilo“, nebude treba meniť ani EČV a vlastníci vozidiel tak ušetria na správnych poplatkoch. Čo ďalšie platí od roku 2023?

Potrebujete znížiť výdavky na autá a zastabilizovať rozpočet? Namiesto kúpy si vozidlá prenajmite

Aké výhody so sebou prináša operatívny lízing, ako sa odrazí na nákladoch a kedy je vhodné využiť riešenie na mieru?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky