Registračný poplatok za zápis vozidla: zmeny od 1.4.2023

Registračný poplatok za zápis vozidla: zmeny od 1.4.2023
Zdroj: Pixabay.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Poplatok za zápis držiteľa vozidla od apríla 2023 už nebude ovplyvňovať vek auta, ale jeho ekologický koeficient. Priplatia si aj majitelia elektromobilov.

Aktualizácia k 21.3.2023: Parlament 15. marca 2023 schválil ďalšiu novelu zákona o správnych poplatkoch, ktorou sa určil nový spôsob výpočtu registračného poplatku za zápis vozidla. Novinky nezačnú platiť od apríla, ako bolo avizované v pôvodne schválenej novele, ale až od 1. júla 2023. Oproti pôvodnej novele dôjde k zníženiu počtu výkonových kategórií motora so sadzbami, ktoré budú pre poplatníkov priaznivejšie, a tiež sa upravili ekologické koeficienty vozidla v tabuľke č. 2, pričom sa zjednotili časti tabuľky pre naftové a benzínové motory. Zníži sa aj správny poplatok pri zápise nového držiteľa vozidla kategórie M1 a N1, ak sa nemení evidenčné číslo vozidla (o 70 %, najviac na 33 eur). Podrobnosti vysvetľujeme v článku Registračný poplatok za zápis vozidla: zmeny od 1.7.2023

Motorových vozidiel sa v poslednom období týka viacero legislatívnych zmien – tak plánovaných, ako aj schválených. Príkladom je Akčný plán pre rozvoj elektromobility v Slovenskej republike (2022), v rámci ktorého sa pripravujú zmeny pre majiteľov elektrických vozidiel. Od 1.1.2023 do platnosti zasa vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke, na základe ktorej sa začali vydávať nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla, ktoré už neobsahujú skratku okresu a sú prenositeľné – teda zostávajú na vozidle až do konca jeho životnosti. Viaceré zmeny sa dotkli aj procesu prepisu auta, ten už je možné urobiť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte a stačí raz (nemusí vozidlo pôvodný majiteľ odhlásiť a nový zasa prihlásiť vo svojom meste). Novinkám však ešte nie je koniec – ďalšie začnú platiť už 1.4.2023.

Parlament v piatok 17.2.2023 totiž prelomil veto prezidentky SR a opätovne schválil zákon o dani z osobitnej stavby, v rámci ktorého bol prijatý aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Mariána Viskupiča (SaS) týkajúci sa zmeny v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Úprava sa týka poplatku za zápis držiteľa vozidla – registračného poplatku.

Zápis držiteľa vozidla – registračný poplatok do 1.4.2023

Podľa aktuálne platnej úpravy sa poplatok za zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel určuje na základe výpočtu zo vzorca RP = Pkw x RV1-n, pričom:

  • RP je výška registračného poplatku,
  • Pkw je sadzba poplatku za zápis vozidla podľa výkonu motora,
  • RV1-n je koeficient zostatkovej hodnoty vozidla podľa veku vozidla.

Takýto výpočet sa týka zápisu držiteľa motorového vozidla kategórie L – vozidlá s menej ako 4 kolesami a štvorkolky, M1 – vozidlá, ktoré slúžia na prepravu cestujúcich s najviac 8 sedadlami okrem sedadla pre vodiča a N1 – vozidlá, ktoré slúžia na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3 500 kg (okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie). Poplatok sa pre tieto vozidlá môže pohybovať v desiatkach, stovkách až tisíckach eur.

Sadzby poplatkov za zápis vozidla podľa výkonu motora (Pkw) sú podľa zákona o správnych poplatkoch zahrnuté v tzv. Tabuľke č. 1:

Zdroj: Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zakonypreludi.sk
Zdroj: Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zakonypreludi.sk

Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla podľa veku vozidla je zasa stanovený v tzv. Tabuľke č. 2:

Zdroj: Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zakonypreludi.sk
Zdroj: Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zakonypreludi.sk

Ostatné kategórie vozidiel majú registračný poplatok stanovený pevnou sumou (33 eur) a rovnaký poplatok sa týka aj elektromobilov. Hybridné vozidlá, vodíkové autá či vozidlá s pohonom na LPG a CNG majú nárok na 50 % zníženie poplatku, najmenej však môže ísť o sumu 33 eur.

Od 1.1.2023 je účinná zmena v platení správnych poplatkov, vrátane registračného poplatku za zápis držiteľa vozidla – uhrádza ho žiadateľ o tento evidenčný úkon, nie nový vlastník vozidla ako to bolo doposiaľ.

Vypočítať si poplatok za prihlásenie auta podľa pravidiel platných do konca marca 2023, môžete v našej kalkulačke.

Zápis držiteľa vozidla – registračný poplatok a zmeny od 1.4.2023

Schválením zákona o dani z osobitnej stavby, a tým aj zmeny v zákone o správnych poplatkoch, dochádza k úprave Tabuľky č. 2 a spôsobu výpočtu registračného poplatku. Od 1.4.2023 sa zruší koeficient zostatkovej hodnoty vozidla podľa veku. Vo vzorci ho nahradí ekologický koeficient vozidla (EKV) a bude vyzerať nasledovne: RP = Pkw x EKV.

Podľa novej úpravy bude záležať aj na dátume prvej registrácie, pričom kritériá časového rozmedzia dátumu prvej registrácie sa použijú len v prípade, že motorové vozidlo nemá pridelenú emisnú normu Euro, ktorá určuje hraničné hodnoty škodlivín z motorov áut. Po novom sa budú navyše vozidlá a príslušné ekologické koeficienty rozdeľovať podľa toho, o aký druh paliva ide.

Pokiaľ bude zapisované auto „veteránom“, ktorý je viac ako 40 rokov bez rozdielu paliva, s dátumom prvej registrácie do 31.12.1982, jeho ekologický koeficient bude 0,10. V prípade, že výkon jeho motora je do 80 kW, bol by žiadateľovi o zápis vyúčtovaný registračný poplatok vo výške 3,30 eur (33 eur x 0,10). Avšak, v novej úprave je uvedené, že poplatok sa môže znížiť maximálne na 33 eur – aj v tomto prípade teda žiadateľ zaplatí túto sumu.

Ďalšou skupinou sú vozidlá, ktorých druh paliva/zdroj energie je nafta alebo kombinácia nafta + hybrid (HEV). Najvyšší EKV majú vozidlá s emisnou normou Euro 1 alebo dátumom prvej registrácie od 1.1.1983 do 31.12.1996, a to 1,00. V prípade, že ide o automobil napríklad s výkonom od 98 do 104 kW, poplatok za zápis držiteľa bude žiadateľa stáť 210 eur. Naopak, najnižší koeficient (0,30) majú stanovené vozidlá s normou Euro 6d-Temp a 6d alebo s dátumom prvej registrácie od 1.9.2019. Zápis držiteľa takého auta v prípade spomínaného výkonu od 98 do 104 kW bude stáť 63 eur.

Tretiu kategóriu tvoria vozidlá na benzín, benzín + HEV, benzín + LPG (skvapalnený ropný plyn), CNG (stlačený zemný plyn) v kombinácii s iným palivom, LPG v kombinácii s iným palivom, LNG (skvapalnený zemný plyn) v kombinácii s iným palivom. Aj tu platí najvyšší ekologický koeficient vozidla pri norme Euro 1 (alebo s dátumom prvej registrácie od 1.7.1992 do 31.12.1995) a najnižší pri norme Euro 6d-Temp a 6d (alebo s dátumom prvej registrácie od 1.9.2017).

Nový spôsob výpočtu poplatku sa dotkne aj elektromobilov a plug-in hybridov či vodíkových vozidiel. Tie tvoria štvrtú skupinu. Všetkých emisných noriem sa týka EKV 0,20. Pri výkone napr. 98 až 104 kW sa tak týchto vozidiel bude týkať registračný poplatok 42 eur.

Ide tak o nevýhodu pre majiteľov bezemisných a nízkoemisných vozidiel, nakoľko doposiaľ mali aj pri vyšších výkonoch stanovenú pevnú sumu 33 eur. Od apríla 2023 však budú musieť pri registrácii vozidla siahnuť „hlbšie do vrecka“. A hoci by podľa výpočtov mali žiadatelia o zápis vozidiel s nižším výkonom platiť naopak menšie sumy, aj v tomto prípade ich bude registračný poplatok stáť najmenej 33 eur.

Zdroj: nrsr.sk a sprievodné dokumenty k schválenému zákonu
Zdroj: nrsr.sk a sprievodné dokumenty k schválenému zákonu

*Kritériá časového rozmedzia dátumu prvej registrácie (stĺpec č. 2 a 3) sa použijú len, ak motorové vozidlo nemá pridelenú emisnú normu Euro.

Nová legislatívna úprava zahŕňa tiež vypustenie bodu, ktorý v predmetnom zákone umožňoval 50 % zníženie (najviac na 33 eur) poplatku za zápis držiteľa vozidla, pokiaľ išlo o hybridné motorové vozidlo, vozidla na CNG, LNG alebo vodík. Ide o bod 4 v prílohe časti VI. Doprava položke 65. Doterajší bod 5 sa tak po novom bude označovať ako bod 4.

Chaos v legislatíve o správnych poplatkoch – v parlamente je aj ďalší návrh na úpravu

Zatiaľ čo vetovaný zákon čakal na nové prerokovanie v parlamente, poslanci zo strany OĽANO predložili iný návrh, ktorý upravuje poplatky za zápis auta. Ten medzičasom poslanci schválili v prvom čítaní a plánujú tak o ňom rokovať na ďalšej schôdzi NRSR.

Podľa tohto návrhu sa má znížiť správny poplatok pri zápise nového držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 v prípade, keď sa nemení evidenčné číslo vozidla, a to o 70 %, najviac ale na 33 eur. Ako sa uvádza v dôvodovej správe zákona, výška správneho poplatku pri zápise do evidencie vozidiel je závislá od výkonu motora, pričom v tejto výške sa zohľadňuje viacero faktorov spojených s užívaním takého vozidla – viac emisií, väčšia záťaž na vozovku, a tým jej opotrebovanie či potreba opráv a podobne. S tým sú spojené náklady štátu na odstraňovanie dôsledkov záťaže.

„Pri ďalšom predaji ojazdeného motorového vozidla novému majiteľovi a pri zápise nového držiteľa takéhoto vozidla však už výška správneho poplatku podľa výkonu motora stráca svoj zmysel, keďže vyššie pomenované faktory už boli zohľadnené vo výške správneho poplatku pri prvom zápise vozidla. Počas existujúceho právneho stavu, ktorý nastane po zmene zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (k 1.4.2023) tak môžu nastať situácie, že staršie vozidlá s výkonom nad 154 kW budú takmer nepredajné, keďže ich trhová hodnota bude nižšia, ako poplatok za administratívny prepis na nového majiteľa. Hrozí preto, že ich noví majitelia nebudú prepisovať na seba, ale ich budú prevádzkovať na pôvodného majiteľa, čím vzniká riziko právnych sporov pri uplatňovaní objektívnej zodpovednosti, povinného ručenia, využívaní diaľnic, parkovacích systémov a podobne,“ uvádzajú navrhovatelia v sprievodnom dokumente.

Poslanci preto prišli s návrhom, aby sa poplatok výrazne znížil, keď neprichádza k zmene EČV pri prepise auta na nového majiteľa. V takom prípade totiž odpadajú nielen náklady na vyhotovenie nových tabuliek, ale znižuje sa aj náročnosť procesu pre príslušné orgány. „Je preto vhodné, aby pri takomto zápise nového držiteľa výška správneho poplatku zohľadňovala tieto skutočnosti. Predmetné zníženie bude približne zodpovedať administratívnym nákladom správneho orgánu vykonávajúceho zápis nového držiteľa.“

Ako bude pokračovať legislatívny proces v prípade tohto návrhu, keďže už bol schválený pôvodný návrh, je otázne. O prípadnom schválení/neschválení tejto novely budeme informovať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky