Energetická kríza a pomoc pre firmy: výzva na dotácie za plyn a elektrinu

Kto a v akej výške môže získať dotáciu na energie za august a september 2022? Na podanie žiadosti majú podnikatelia len niekoľko dní - ako postupovať?

Parlament ešte v novembri v zrýchlenom konaní schválil zastropovanie cien elektriny a plynu pre firmy. Ich poskytovanie v budúcom roku však závisí od schválenia štátneho rozpočtu na rok 2023. O kompenzácie ale môžu firmy žiadať už v tomto roku. Ako postupovať, aké podmienky treba splniť a dokedy môžu podnikatelia žiadosti o dotácie podávať?

Podnikatelia už môžu žiadať o dotácie na pokrytie nákladov za plyn a elektrinu

Minister hospodárstva SR na tlačovej konferencii vo štvrtok 1. decembra 2022 informoval, že podnikatelia môžu žiadať o kompenzácie za vysoké náklady na energie už za obdobie august a september 2022. Vtedy totiž ceny energií boli najvyššie a zo strany dodávateľov sú už uzavreté fakturácie. 

Štát preplatí podnikateľom 80 % z ceny plynu a elektriny, ktorú zaplatili nad stanovený strop – stropom pre plyn je 99 eur za megawatthodinu, v prípade elektriny ide o 199 eur za megawatthodinu. Treba však myslieť na to, že výška dotácie bude najmenej suma 50 eur a maximálne 500-tisíc eur.

Na stránke energodotacie.mhsr.sk, ktorá poskytuje všetky podrobné informácie o tejto výzve, sa uvádza príklad vzorca výpočtu výšky dotácie na elektrinu:

„Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 199) x 0,8“

príklad vzorca výpočtu výšky dotácie na plyn:

„Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 99) x 0,8“

Kto môže o dotácie za elektrinu a plyn žiadať?

Oprávneným príjemcom v rámci tejto výzvy sú tie firmy, ktoré spĺňajú viaceré podmienky, ako:

  • nie sú v konkurznom konaní ani v reštrukturalizácii a nebol voči nim zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  • nemajú zákaz prijímať dotácie a subvencie, ani zákaz prijímať pomoc a podporu z fondov EÚ,
  • nevzťahujú sa na nich sankcie prijaté v súvislosti s konfliktom na Ukrajine,
  • nepôsobia v priemyselných odvetviach, na ktoré sú zamerané sankcie EÚ atď.

Taktiež oprávneným príjemcom nie je firma, ktorá nemala zriadené odberné miesto pre odber elektriny či plynu v oprávnenom období (1.8.2022 – 30.9.2022).

Ako žiadať o dotáciu za náklady na plyn a elektrinu v období august a september 2022?

Žiadať o dotáciu možno iba elektronicky, prostredníctvom formulára na ústrednom portáli štátnej správy (stránke slovensko.sk). Žiadosť musí byť úplná a obsahovať pravdivé údaje a podáva sa za každú prevádzku zvlášť. Ak žiadosť podpisuje splnomocnená osoba, musí ju podať z elektronickej schránky žiadateľa. Dokument je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom, uznaným spôsobom autorizácie alebo zdokonaleným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte.

Žiadosť musí obsahovať aj informácie o spotrebe energií, pričom ju možno nájsť na faktúre za plyn/elektrinu. Následne si možno spotrebu vypočítať vo formulári na stránke venovanej výzve a výsledok zadať do žiadosti.

Dokedy môžu firmy o dotácie žiadať?

Na podanie žiadosti majú podnikatelia čas len do 22.12.2022 a minister hospodárstva uviedol, že vybavenie by malo trvať do 48 hodín, kedy žiadateľ obdrží platobný príkaz na úhradu danej sumy. Avšak dodal, že pri veľkom nápore sa môže vybavenie pozdržať o deň či dva, preto odporúča nenechávať si podávanie žiadosti na poslednú chvíľu.

Ak žiadosť nebude podaná/vyplnená správne a z tohto dôvodu bude zamietnutá, bude možné podať opravnú žiadosť, a to najneskôr do uzavretia výzvy. Informácia o schválení/neschválení žiadosti príde podnikateľom do ich e-schránky.

Vláda predstavila pomoc v energetickej kríze aj pre domácnosti

Vo štvrtok 1.12.2022 vláda predstavila aj pomoc v energetickej kríze pre domácnosti. Obyvatelia by si za elektrinu nemali v novom roku priplatiť nič, cena plynu sa zvýši o 15 % a pre centrálne zásobovanie teplom platí priemerné zvýšenie cien o 15 %. Všetko však bude závisieť od schválenia štátneho rozpočtu. Pomoc pre domácnosti s vysokými cenami energií: vláda predstavila plán na rok 2023.

Zdroj: Tlačová konferencia ministra hospodárstva, energodotacie.mhsr.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Ceny energií a flexibilita spotreby sú pre podnikanie kľúčové

Aké sú dopady energetickej krízy, čo očakávať v budúcom roku a prečo sa môže firmám oplatiť ísť do spotových cien? Vysvetľujú odborníci zo spoločnosti ELGAS.

Príspevok na fotovoltiku: firmy budú opäť môcť žiadať o dotáciu

Firmy budú môcť do konca roka využiť zostávajúce európske prostriedky na inštaláciu fotovoltiky. Pripravuje sa ďalšia výzva, tentokrát s navýšeným minimálnym príspevkom.

Fotovoltika pre firmy (podnikateľov) z daňového hľadiska

Kedy treba získať oprávnenie na podnikanie v energetike či registrovať sa na colnom úrade? Aká je sadzba spotrebnej dane z elektriny? Do akej odpisovej skupiny zaradiť solárny panel? V článku nájdete odpovede na základné daňové otázky v súvislosti s fotovoltikou.

Fotovoltika pre domácnosti z daňového hľadiska

Kedy vzniká povinnosť registrácie na colnom úrade pri výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov? Sú domácnosti oslobodené od spotrebnej dane z výroby elektriny?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky