Prvá pomoc pre zamestnávateľov má novú povinnosť: plagát na pracovisku

Na podporu zamestnávateľov a SZČO, ktorých poznačila koronakríza, vznikol národný projekt „Prvá pomoc“. V akom prípade môžu o pomoc žiadať a aká nová povinnosť sa na žiadateľov vzťahuje?

Národný projekt „Prvá pomoc“ vznikol za účelom zmierenia dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19. Konkrétne má pomôcť ochrániť zamestnanosť a trh práce na našom území. Ide o poskytnutie finančných prostriedkov zamestnávateľov a SZČO, ktorí udržali pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia či obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe nariadenia od Úradu verejného zdravotníctva, ale aj v prípade, že svoje prevádzky uzatvorili z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb či výpadku subdodávateľov.

Podrobnosti projektu Prvá pomoc

O podporu v súvislosti s koronakrízou môžu žiadať len subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020. Napríklad v prípade zamestnávateľa spočíva príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac ale vo výške 1 100 eur. Príspevok však nie je možné žiadať na zamestnancov za čas, počas ktorého poberajú PN alebo OČR. SZČO, ktoré boli nemocensky a dôchodkovo poistené v období do konca marca 2020 a ich poistenie trvá aj po tomto termíne, alebo čerpajú tzv. odvodové prázdniny, môžu na základe poklesu ich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku získať podporu do výšky 540 eur.

Tip: Živnostníci a iné SZČO, vypočítajte si pokles tržieb a nárok na príspevok v našej kalkulačke.

„Prvá pomoc“ sa rozdeľuje do piatich opatrení, pričom je možné podať si žiadosť o finančnú pomoc za každý mesiac od vypuknutia pandémie. „SZČO môžu o finančnú pomoc v rámci opatrenia 2 žiadať o príspevky za august do 30. septembra 2020. Zamestnávatelia žiadajú o príspevky v rámci opatrenia 1 a 3A alebo 3B do 31. októbra 2020. Zamestnávatelia môžu pri čerpaní pomoci prestupovať aj medzi opatreniami 3A (kurzarbeit) a 3B (pokles tržieb), aby si vybrali, čo je pre nich výhodnejšie,“ informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Nová povinnosť poberateľov príspevku v rámci projektu Prvá pomoc

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej stránke 26. augusta informovalo, že sa mení zdroj financovania projektu. Príspevok sa poskytuje z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. „Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a prostriedkami ESF je 15 % : 85 % v rámci územia Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a prostriedkami ESF je 50 % : 50 % v rámci územia Bratislavského kraja,“ uvádzajú.

Prečítajte si tiež

Rovnako ako pri iných podporných projektoch financovaných z Európskej únie, aj v tomto prípade má prijímateľ povinnosť dodržiavať a realizovať publicitu projektu. Ústredie informovalo, že je povinnosťou pre poberateľov príspevku označiť priestory pracoviska, kde pracujú osoby podporované v zmysle dohody o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“, a to plagátom vo formáte A3, ktorý informuje o tom, že aktivity sa realizujú zásluhou Európskej únie, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu. V prípade, že prijímateľ nedodrží danú povinnosť, nebude oprávnený použiť príspevok.

Vzor plagátu na označenie pracoviska

Ako má plagát, ktorým má byť označený priestor pracoviska, vyzerať, nájdete na stiahnutie tu. Zverejnený je na webovej stránke upsvr.gov.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Umelá inteligencia pre život bez bariér: grantový program ponúka príležitosť aj slovenským startupom

Grant od spoločnosti Microsoft ponúka príležitosť aj pre slovenské startupy. O čo ide a čo môžete získať?

O dotáciu na nájomné je možné požiadať aj za september

Obdobie, kedy môžu podnikatelia získať dotáciu na nájomné sa rozširuje. Kto na ňu má nárok a dokedy je potrebné podávať žiadosti?

Prvá pomoc plus pre zamestnávateľov – príklady

Ako si zamestnávateľ vypočíta výšku príspevku z opatrenia č. 1, opatrenia č. 3A alebo opatrenia č. 3B? Ktorý príspevok sa mu viac oplatí, ak má možnosť výberu? Prinášame praktické príklady.

Prvá pomoc plus pre zamestnávateľov od októbra 2020

Prvá pomoc plus ponúka zamestnávateľom tri rôzne typy príspevkov na udržanie pracovných miest. O ktoré opatrenia ide, aká je ich výška a podmienky nároku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky