Korona príspevky aj za august a september 2020 a odvodové prázdniny

O príspevky pre SZČO a zamestnávateľov na preklenutie korona krízy (tzv. prvá pomoc) bude možné žiadať aj za august a september. Pozor si dajte na to, či ešte čerpáte tzv. odvodové prázdniny.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny naďalej umožní zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) požiadať o finančnú pomoc v rámci projektu „Prvá pomoc“, a to aj za mesiace august a september 2020.

Termíny na príspevky v rámci prvej pomoci

Aktuálne prebieha podávanie žiadostí a výkazov za jún a júl 2020. Zamestnávatelia môžu o júnové príspevky žiadať až do 31. augusta. SZČO zasielajú do konca augusta žiadosti, resp. výkazy za júl 2020.

Rovnako sa bude postupovať aj v ďalšom, predĺženom období realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov.

Žiadosti a výkazy o príspevky zamestnávatelia – august a september

Za august 2020 budú zamestnávatelia môcť žiadať do 31. októbra 2020.

Za september 2020 budú môcť zamestnávatelia žiadať do 30. novembra 2020.

Žiadosti a výkazy o príspevky SZČO – august a september

SZČO majú na podanie žiadostí, resp. výkazov len mesiac po skončení mesiaca, za ktorý sa žiada. To znamená, že za august 2020 budú SZČO môcť žiadať do 30. septembra 2020.

Za september 2020 budú môcť SZČO žiadať do 31. októbra 2020.

Odvodové prázdniny u SZČO – dokedy má nárok na príspevky?

Jednou z podmienok pre priznanie príspevku pre SZČO (podľa opatrenia č. 2) je aj podmienka, že SZČO je povinne, resp. dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny. Odvodovými prázdninami sa rozumie obdobie na začiatku podnikania, kedy SZČO neplatí odvody do Sociálnej poisťovne, pretože ešte nenastal dátum, od ktorého sa prvýkrát posudzuje vznik poistenia, a teda (ne)platenie odvodov. V nadväznosti na korona príspevky môžu čerpať odvodové prázdniny tie SZČO, ktoré začali podnikať v období od 1. januára 2019 do 1. februára 2020.

Prečítajte si tiež

Štandardne je tento dátum, kedy sa posudzuje vznik/zánik sociálneho poistenia 1. júl, resp. 1. október, ak má SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Vznik povinného sociálneho poistenia odvíja od výšky príjmov za minulý rok, teda hranicou je výška príjmov 6078 eur za rok 2019. Ak ste túto hranicu presiahli, začínate byť povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO (teda začínate platiť odvody do Sociálnej poisťovne) a nárok na príspevky máte naďalej. Ak boli vaše príjmy do 6078 eur, odvody do Sociálnej poisťovne nie ste povinný platiť, ale zároveň už nemáte tzv. odvodové prázdniny.

O odvodových prázdninách sme písali v článku Čo sú to odvodové prázdniny a aký je nový príspevok pre osoby bez príjmu?

Nakoľko sú tento rok lehoty posunuté (aktuálne ešte stále trvá mimoriadna situácia, na ktorú je naviazaný termín na podanie daňového priznania), tak aj vznik, resp. zánik sociálneho poistenia sa posudzuje k rôznym dátumom, ako by to bolo bežne.

Viac informácií o platení odvodov do Sociálnej poisťovne nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne v roku 2020 - vplyv pandémie

Ak ste daňové priznanie za rok 2019 podali do 31. marca 2020, vznik sociálneho poistenia sa u vás posudzuje štandardne k 1. júlu 2020. Ak ste hranicu príjmov 6078 eur nepresiahli, odvody od 1. júla platiť nemusíte, ale zároveň už nečerpáte tzv. odvodové prázdniny, a teda už nárok na príspevok od júla nemáte. Jedine, ak by ste sa prihlásili na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie.

Prečítajte si tiež

Ak ste SZČO a daňové priznanie ste podali po 31. marci alebo ste ho ešte nepodali, stále ste v lehote. Pre túto skupinu platí, že odvodové prázdniny trvajú do konca druhého mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula posunutá lehota na podanie daňového priznania. Ak by sa pandémia (mimoriadna situácia) skončila v auguste, čas na podanie daňového priznania by bol do 30. septembra 2020. Vznik povinnosti platiť odvody by sa posudzoval k 1. decembru 2020. Pre osoby, ktoré čerpajú odvodové prázdniny to znamená, že by podmienku „odvodových prázdnin“ spĺňali až do novembra a o príspevky za august aj september (za splnenia ostatných podmienok) môžu žiadať.

Náš tip: Vypočítajte si pomocou našej kalkulačky pokles tržieb a nárok na príspevok súvisiaci s pandémiou koronavírusu.   

V akom prípade môžu zamestnávatelia žiadať o pomoc a aká nová povinnosť sa na žiadateľov vzťahuje, nájdete v článku Prvá pomoc pre zamestnávateľov má novú povinnosť: plagát na pracovisku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky