Prvá pomoc bude od 1.7.2021 prepojená na Covid automat: ako to ovplyvní nárok na príspevok?

Od čoho bude závisieť výška pomoci a ako sa podmienky prispôsobia aktualizáciám „farieb“ okresov?

Vláda v stredu, 9. júna 2021, schválila návrh na zmenu pripomienok a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov. Ide o úpravu tzv. Prvej pomoci, ktorá od apríla 2020 pomáhala znížiť dopady zlej epidemiologickej situácie na Slovensku a opatrení na zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO. Projekt sa v priebehu času menil, v októbri 2020 bol upravený na Prvú pomoc + a vo februári 2021 zasa na Prvú pomoc ++. Ďalšou úpravou si prejde v júli 2021, kedy bude napojený na jednotlivé stupne Covid automatu.

Prvá pomoc a Covid automat od 1.7.2021: rozdelenie na fázy

„Jednotlivé fázy prvej pomoci boli nastavované v závislosti od postupného negatívneho vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, a s tým súvisiacim vývojom ekonomickej situácie spôsobeným zavádzaním protiepidemických opatrení v podobe uzatvorenia alebo obmedzenia činnosti niektorých zariadení,“ uvádza sa v dôvodovej správe návrhu. 

Prečítajte si tiež

Hoci vzhľadom na pozitívny trend vývoja epidemiologickej situácie a tomu prislúchajúce uvoľňovanie opatrení, ekonomika postupne ožíva, je podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny potrebné, zachovať poskytovanie pomoci zamestnávateľom a SZČO. Pomoc by mala trvať do konca roka 2021, do nadobudnutia účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit od 1. januára 2022. Prvá pomoc však bude po novom, od 1.7.2021, napojená na opatrenia podľa Covid Automatu, a to nasledovne:

  • Fáza 3 – III. a IV. stupeň varovania podľa celonárodného Covid automatu (bordová a čierna farba) → Prvá pomoc++ vrátane Opatrenia 3B;
  • Fáza 2 – I. a II. stupeň varovania podľa celonárodného Covid automatu (červená a ružová farba) → Prvá pomoc+ okrem Opatrenia 3B;
  • Fáza 1 – Nie je vyhlásený celonárodný Covid automat na I. až IV. stupni varovania a zároveň v stupni Monitoring (zelených) je najviac 39 okresovPrvá pomoc okrem Opatrenia 3B;
  • Fáza 0 – Žiaden z okresov nie je v I. až IV. stupni varovania podľa Covid automatu a zároveň v stupni Monitoring (zelených) je aspoň 40 okresovpomoc sa neuplatňuje.

Ako sa prvá pomoc prispôsobí pravidelným zmenám v Covid automate?

Covid Automat sa však aktualizuje na týždennej báze, čo by pri takomto rozdelení pomoci mohlo byť zmätočné. V dôvodovej správe sa preto uvádza, že na priradenie príslušného stupňa pre určenie fázy prvej pomoci na daný kalendárny mesiac bude rozhodujúci prevažujúci počet dní v danom stupni, pričom v prípade rovnakého počtu dní v mesiaci sa použije výhodnejší model prvej pomoci. Napríklad to môže vyzerať nasledovne:

  • Ak 17 kalendárnych dní bude rozdelenie okresov platné pre Fázu 2 a 14 kalendárnych dní pre Fázu 1, tak bude platiť Fáza 2, čiže Prvá pomoc+ okrem Opatrenia 3B.
  • Ak 14 kalendárnych dní bude rozdelenie okresov platné pre Fázu 2 a 17 kalendárnych dní pre Fázu 3, tak bude platiť Fáza 3, čiže Prvá pomoc++ vrátane Opatrenia 3B.
  • Ak 15 kalendárnych dní bude platiť rozdelenie okresov platné pre Fázu 2 a 15 kalendárnych dní pre Fázu 1, tak platiť bude Fáza 2, čiže Prvá pomoc+ okrem Opatrenia 3B .

Prechod medzi samotnými fázami medzimesačne je zároveň možný najviac o dve fázy.

Aktualizácia k 28.7.2021: Nakoľko je prechod medzi fázami možný medzimesačne najviac o dve fázy, budú sa za júl 2021 vyplácať príspevky v rámci Fázy 1 - Prvá pomoc okrem opatrenia 3B. Stane sa tak aj napriek tomu, že väčšinu mesiaca bolo Slovensko v stupni Monitoring a väčšina okresov bola zelená.

Zdroj: MPSVaR
Zdroj: MPSVaR

Pokiaľ budú musieť podnikatelia zatvoriť prevádzku v rizikovom okrese po rozhodnutí hygienika, budú mať nárok na vyššiu pomoc. Podnikatelia nemusia rátať počet dní v mesiaci a zisťovať, v akej fáze sa Slovensko nachádza, zverejňovať tieto informácie bude rezort práce. Zároveň bude vyplývať zo žiadosti, v akej fáze sa krajina predchádzajúci mesiac nachádzala.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Očkovacia lotéria a sprostredkovateľský bonus: zdaňovanie, vyplácanie a podmienky zapojenia sa

Ministerstvo financií oznámilo podrobnosti o očkovacej lotérii a sprostredkovateľskom bonuse. Kto a ako sa môže zapojiť, ako budú tieto príjmy vyplácané a zdaňované?

Nové pravidlá pre cestovanie a návrat na Slovensko od 19.7.2021

Nová vyhláška pre pravidlá na hraniciach je známa. Čo sa mení, kto musí ostať v karanténe a kto je považovaný za plne zaočkovanú osobu?

Opatrenia pre zelené a žlté okresy od 12.7.2021

Pandémii ešte nie je koniec. Úrad verejného zdravotníctva pripomína opatrenia, ktoré ešte stále treba dodržiavať v obchodoch, reštauráciách či na hromadných podujatiach.

Pravidlá pre cestovanie a návrat na Slovensko od 9.7.2021

Od 9. júla začínajú platiť nové pravidlá po príchode zo zahraničia na Slovensko. Koho sa netýka karanténa a ako majú postupovať pendleri?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky