Prvá pomoc ++ má pomôcť zamestnávateľom aj SZČO: čo sa mení?

Ďalšie navýšenie pomoci na udržanie pracovných miest a pre živnostníkov. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny informoval o balíku s názvom Prvá pomoc ++.

Na aktuálnu, stále vážnu, situáciu ohľadom šírenia koronavírusu, reaguje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozširuje a navyšuje sa balíček Prvá pomoc, tentokrát už bude mať prívlastok "dvoch plusiek". Prvá pomoc ++ má pomôcť udržať pracovné miesta aj podnikanie pri poklese tržieb. 

Predĺženie termínu čerpania pomoci a rozšírenie okruhu oprávnených osôb

Prvou zásadnou zmenou je predĺženie termínu na čerpanie pomoci, a to do 30.6.2021. Zároveň sa mení dátum prijatia zamestnancov, za ktorých smú zamestnávatelia žiadať príspevok - dotácie na mzdy môžu dostať aj na zamestnancov prijatých do 1. februára 2021. 

Navýšenie súm v Prvej pomoci ++

V porovnaní s balíčkom Prvá pomoc +, kedy sa na zamestnanca preplácalo 80 % celkovej ceny práce, dochádza k zmene a bude sa preplácať 100 % celkovej ceny práce v rámci Opatrenia 1 a 3A, pri Opatrení 3B to bude do 100 % CCP. Bude o ne možné žiadať v marci za február.  

Prečítajte si tiež

Taktiež sa navyšuje pomoc pre SZČO a jednoosobové s.r.o., a to z 315 € na 360 €. Minister Krajniak zároveň upozornil, že vo februári je možné prejsť do Opatrenia 2 za podmienky zaplatenia poistenia za aspoň polovicu mesiaca február 2021 a následného trvania poistenia. Pomoc tak vzrastie zo sumy 315 € na 870 €. Takéto dobrovoľné poistné je potrebné uhradiť do 15. februára 2021.

Príspevky v rámci Prvej pomoci ++ budú vyššie a odstupňované podľa poklesu tržieb vo viacerých rovinách. Najnižší príspevok podľa poklesu tržieb pritom stúpne z 270 na 330 € a najvyšší zasa z 810 na 870 €. Ministerstvo avizovalo zmeny konkrétne takto:

Opatrenia č. 1, č. 3A, č. 3B

Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu podľa návrhu požiadať o príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom vo výške až 100 % celkovej ceny práce, pričom zostáva zachovaná maximálna výška príspevku 1 100 € na jedného zamestnanca.

Opatrenie č. 2 a č.3B

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí žiadajú o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca podľa poklesu tržieb, môžu očakávať rozšírenie kategórií podľa poklesu tržieb. V súčasných podmienkach sú 4 kategórie, ktoré sa majú rozšíriť na 7 kategórií s výškou príspevkov od 330 € do 870 €. Ich rozšírenie prinesie adresnejšiu a férovejšiu pomoc.

Opatrenia č. 4A a 4B

SZČO, ktoré nemajú príjem z podnikania, by si podľa nového návrhu mali prilepšiť o 45 € navýšením paušálneho príspevku na 360 €. Odporúčame však, aby sa SZČO dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistili do 15. februára 2021 a požiadali o príspevok v rámci opatrenia 2, čím získajú vyšší finančný príspevok až na úrovni 870 €.

Žiadosti a výkazy za január

Vzhľadom na pripravované zmeny v poskytovaní príspevkov z tohto projektu v prospech žiadateľov, budú žiadosti o poskytnutie príspevkov a výkazy pre priznanie príspevkov za mesiac január 2021 zverejnené v týždni od 08. februára 2021.

Minister Krajniak navrhuje účinnosť rozšírenia a zvýšenia podpory z Prvej pomoci plus pre žiadosti resp. výkazy už za február 2021. Žiadatelia budú môcť podávať žiadosti resp. výkazy za február po mesačnom zúčtovaní miezd a schválení schémy EÚ, najskôr v druhej polovici marca 2021.

Zápis do registra partnerov verejného sektora

Výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora platí do 31.12.2021. Ministerstvo práce tak zrušilo administratívnu záťaž pre príjemcov príspevkov z projektu „Prvá pomoc“

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.

Respirátory FFP2: ceny sa líšia aj desaťnásobne, je rozdiel v kvalite?

Cena FFP2 respirátora môže byť pár desiatok centov, no aj viac ako desať eur. Čo spôsobuje tak výrazný rozdiel a podľa čoho si vybrať kvalitný respirátor?

Richard Barrett: Naše hodnoty sú hnacím motorom všetkých našich ambícií a zámerov

Konkurencia môže napodobniť vašu stratégiu, ale nikdy nebude môcť skopírovať vašu firemnú kultúru. Firemná kultúra je tvorená hodnotami lídrov, ktorí stoja na jej čele.

Neskoré splnenie vlaňajších daňových povinností bez sankcií

Za neskoré plnenie daňových povinností v minulom roku vláda zrušila sankcie. Koho sa zmena týka a dokedy je náhradný termín?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky