Prvá pomoc ++ má pomôcť zamestnávateľom aj SZČO: čo sa mení?

Ďalšie navýšenie pomoci na udržanie pracovných miest a pre živnostníkov. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny informoval o balíku s názvom Prvá pomoc ++.

Na aktuálnu, stále vážnu, situáciu ohľadom šírenia koronavírusu, reaguje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozširuje a navyšuje sa balíček Prvá pomoc, tentokrát už bude mať prívlastok "dvoch plusiek". Prvá pomoc ++ má pomôcť udržať pracovné miesta aj podnikanie pri poklese tržieb. 

Predĺženie termínu čerpania pomoci a rozšírenie okruhu oprávnených osôb

Prvou zásadnou zmenou je predĺženie termínu na čerpanie pomoci, a to do 30.6.2021. Zároveň sa mení dátum prijatia zamestnancov, za ktorých smú zamestnávatelia žiadať príspevok - dotácie na mzdy môžu dostať aj na zamestnancov prijatých do 1. februára 2021. 

Navýšenie súm v Prvej pomoci ++

V porovnaní s balíčkom Prvá pomoc +, kedy sa na zamestnanca preplácalo 80 % celkovej ceny práce, dochádza k zmene a bude sa preplácať 100 % celkovej ceny práce v rámci Opatrenia 1 a 3A, pri Opatrení 3B to bude do 100 % CCP. Bude o ne možné žiadať v marci za február.  

Prečítajte si tiež

Taktiež sa navyšuje pomoc pre SZČO a jednoosobové s.r.o., a to z 315 € na 360 €. Minister Krajniak zároveň upozornil, že vo februári je možné prejsť do Opatrenia 2 za podmienky zaplatenia poistenia za aspoň polovicu mesiaca február 2021 a následného trvania poistenia. Pomoc tak vzrastie zo sumy 315 € na 870 €. Takéto dobrovoľné poistné je potrebné uhradiť do 15. februára 2021.

Príspevky v rámci Prvej pomoci ++ budú vyššie a odstupňované podľa poklesu tržieb vo viacerých rovinách. Najnižší príspevok podľa poklesu tržieb pritom stúpne z 270 na 330 € a najvyšší zasa z 810 na 870 €. Ministerstvo avizovalo zmeny konkrétne takto:

Opatrenia č. 1, č. 3A, č. 3B

Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu podľa návrhu požiadať o príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom vo výške až 100 % celkovej ceny práce, pričom zostáva zachovaná maximálna výška príspevku 1 100 € na jedného zamestnanca.

Opatrenie č. 2 a č.3B

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí žiadajú o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca podľa poklesu tržieb, môžu očakávať rozšírenie kategórií podľa poklesu tržieb. V súčasných podmienkach sú 4 kategórie, ktoré sa majú rozšíriť na 7 kategórií s výškou príspevkov od 330 € do 870 €. Ich rozšírenie prinesie adresnejšiu a férovejšiu pomoc.

Opatrenia č. 4A a 4B

SZČO, ktoré nemajú príjem z podnikania, by si podľa nového návrhu mali prilepšiť o 45 € navýšením paušálneho príspevku na 360 €. Odporúčame však, aby sa SZČO dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistili do 15. februára 2021 a požiadali o príspevok v rámci opatrenia 2, čím získajú vyšší finančný príspevok až na úrovni 870 €.

Žiadosti a výkazy za január

Vzhľadom na pripravované zmeny v poskytovaní príspevkov z tohto projektu v prospech žiadateľov, budú žiadosti o poskytnutie príspevkov a výkazy pre priznanie príspevkov za mesiac január 2021 zverejnené v týždni od 08. februára 2021.

Minister Krajniak navrhuje účinnosť rozšírenia a zvýšenia podpory z Prvej pomoci plus pre žiadosti resp. výkazy už za február 2021. Žiadatelia budú môcť podávať žiadosti resp. výkazy za február po mesačnom zúčtovaní miezd a schválení schémy EÚ, najskôr v druhej polovici marca 2021.

Zápis do registra partnerov verejného sektora

Výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora platí do 31.12.2021. Ministerstvo práce tak zrušilo administratívnu záťaž pre príjemcov príspevkov z projektu „Prvá pomoc“

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky