Opatrenie 3B opäť pre zamestnávateľov a odklad odvodov za december 2021

Vláda SR v rámci zmierňovania následkov pandémie schvália opätovné spustenie pomoci pre zamestnávateľov – známe ako opatrenie 3B. Schválený bol aj ďalší odkladov sociálnych odvodov.

Aktualizácia k 20.01.2022: Vláda SR 19. januára 2022 schválila ponechanie súčasnej podpory poskytovanej zamestnávateľom za mesiac december 2021. Zamestnávatelia tak budú môcť, rovnako ako v decembri, žiadať o príspevky z projektu Prvá pomoc + vrátane opatrenia 3B aj za mesiace január a február 2022. Rovnako schválila odklad odvodov za január 2022.

Zmeny v Prvej pomoci za december 2021 – vracia sa opatrenie 3B

Vláda SR dňa 22. decembra 2021 schválila návrh ministra Milana Krajniaka na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti. Vzhľadom na zavádzanie prísnejších opatrení, ktoré majú výrazný vplyv na udržanie zamestnanosti najmä v sektore gastra, hotelierstva a služieb, opätovne sa spúšťa opatrenie 3B za mesiac december 2021. O príspevok budú môcť žiadať všetci záujemcovia, bez ohľadu na to, v akom segmente podnikajú.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najviac 49 zamestnancov a ktorým klesli tržby o viac ako 40 %, budú môcť žiadať za december 2021 o príspevky Prvej pomoci aj z opatrenia 3B. V závislosti od poklesu tržieb tak budú môcť dostať na jedného zamestnanca od 450 eur do 810 eur.

Zdroj: MPSVR SR
pokles tržieb (kategórie) december 2021
od 40,00 - 59,99 % 450,- eur
od 60,00 - 79,99 % 630,- eur
od 80 % a viac 810,- eur

Úrady práce aktuálne prijímajú žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za október a november. Záujemcovia o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac október môžu svoje žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B podávať do 31. decembra 2021 (uplatňuje sa Prvá pomoc). Žiadosti a výkazy za mesiac november je možné podávať do konca januára 2022 (uplatňuje sa Prvá pomoc +).

Stav projektu „Prvá pomoc“ k 20. decembru 2021

Zdroj: MPSVR SR
Zdroj: MPSVR SR

Odklad sociálnych odvodov za mesiac december 2021 pre zamestnávateľov a živnostníkov

Vláda SR schválila ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny aj predloženú úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pretrvávajúcej pandémie. S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov v dôsledku krízovej situácie bolo navrhnuté posunúť splatnosť odvodov za december 2021, a to do 31. decembra 2024. Nárok na odklad vzniká zamestnávateľovi a povinne poistenej SZČO, ktorým v dôsledku krízovej situácie dokázateľne poklesli príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Materiál ministerstva bol schválený s pripomienkou, že k obdobnému odkladu odvodov dôjde aj v mesiaci január budúceho roka. 

Zmena sa bude týkať platby poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ.

Navrhnutý odklad úhrady poistného sa týka platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu v kategórii 3 a 4.

Zdroj: MPSVR SR
Splátka odložená za mesiac Pôvodný termín splatnosti Nový termín splatnosti
máj 2020 do 31. decembra 2021 do 31. marca 2022
jún 2020 do 31. marca 2022 do 30. júna 2022
júl 2020 do 30. júna 2022 do 30. septembra 2022
december 2020 do 30. septembra 2022 do 31. decembra 2022
január 2021 do 31. decembra 2022 do 31. marca 2023
február 2021 do 31. marca 2023 do 30. júna 2023
marec 2021 do 30. júna 2023 do 30. septembra 2023
apríl 2021 do 30. septembra 2023 do 31. decembra 2023
máj 2021 do 31. decembra 2023 do 31. marca 2024
október 2021 do 8. októbra 2021 do 30. júna 2024
november 2021 do 8. novembra 2021 do 30. septembra 2024
december 2021 do 8. decembra do 31. decembra 2024

Zdroj: MPSVR SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronická PN, informácie o odvodoch aj sporení: prehľad v novej aplikácii

Sociálna poisťovňa chce klientom poskytnúť lepší prehľad a informácie o odvodoch či dávkach – predstavila nový Elektronický účet poistenca. Čo všetko v ňom možno nájsť a ako ho získať?

Poistenie na financovanie podpory dôchodcu: je potrebné ho platiť?

Je potrebné odvádzať poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit), ak je zamestnancom poberateľ dôchodku? Kedy poistné platiť netreba?

Opatrenia od 21.4.2022: zmeny v nosení rúšok aj v pravidlách karantény

Od 21.4.2022 sa uvoľňujú ďalšie pandemické opatrenia – takmer úplne sa ruší povinnosť nosiť respirátor či rúško, zmeny nastanú aj v povinnej karanténe. Čo platí po novom?

Zmena v dôchodkovom veku či rodičovský bonus: novinky v dôchodkovom systéme

Novela zákona o sociálnom poistení prináša viacero úprav dôchodkového systému. Skorší odchod do dôchodku, zrušenie predčasného dôchodku či rodičovský bonus. Čo sa zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky