Odklad odvodov v roku 2022

Kto môže žiadať o odklad platenia odvodov v roku 2022, ktorých odvodov sa to týka a dokedy treba zaplatiť poistné za jednotlivé mesiace?

Aktualizované 23.2.2022

S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov v dôsledku krízovej situácie, predložil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny už niekoľkokrát úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pretrvávajúcej pandémie. Nariadenie o splatnosti poistného na sociálne poistenie sa pravidelne novelizuje a upravuje možnosť posunúť splatnosť odvodov, momentálne už aj za mesiac január a február 2022.

Kto má nárok na odklad platenia odvodov a aké sú podmienky v roku 2022?

Podmienky nároku ostávajú nezmenené. Nárok na odklad vzniká zamestnávateľovi a povinne poistenej SZČO, ktorým v dôsledku krízovej situácie dokázateľne poklesli príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Ide však len o odvody na sociálne poistenie, nie na zdravotné poistenie (v zdravotnom poistení nie je v tomto smere žiadna odchylná úprava, postupuje sa teda bežným spôsobom). Odložené odvody u zamestnávateľa sú len tie, ktoré je povinný platiť samotný zamestnávateľ, t. j. netýka sa odvodov za zamestnanca, ktoré odvádza za neho zamestnávateľ (a ktoré mu zráža zo mzdy).

Schválený odklad úhrady poistného sa týka platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu v kategórii 3 a 4.

O odklad môžu tieto osoby žiadať prostredníctvom čestného vyhlásenia, ktoré za jednotlivé mesiace zverejňuje Sociálna poisťovňa, pričom odporúča použiť elektronický formulár, ktorý zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. V nevyhnutnom prípade je možné využiť aj listinnú podobu formulára, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Nový termín pre platenie sociálnych odvodov za január a február 2022

Splatnosť odvodov za január 2022 sa posunul na 31. marca 2025 a za február 2022 je termín posunutý na 30. júna 2025. Uvedená povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie trvá aj vtedy, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.

Netreba tiež zabúdať, že sa blížia lehoty splatnosti poistného pre tých, ktorí požiadali o odklad ešte v roku 2020. Konkrétne termíny splatnosti za jednotlivé mesiace uvádzame v tabuľke:

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Splátka odložená za mesiac Pôvodný termín splatnosti Nový termín splatnosti
máj 2020 do 31. decembra 2021 do 31. marca 2022
jún 2020 do 31. marca 2022 do 30. júna 2022
júl 2020 do 30. júna 2022 do 30. septembra 2022
december 2020 do 30. septembra 2022 do 31. decembra 2022
január 2021 do 31. decembra 2022 do 31. marca 2023
február 2021 do 31. marca 2023 do 30. júna 2023
marec 2021 do 30. júna 2023 do 30. septembra 2023
apríl 2021 do 30. septembra 2023 do 31. decembra 2023
máj 2021 do 31. decembra 2023 do 31. marca 2024
október 2021 do 8. novembra 2021 do 30. júna 2024
november 2021 do 8. decembra 2021 do 30. septembra 2024
december 2021 do 8. januára 2022 do 31. decembra 2024
január 2022 do 8. februára 2022 do 31. marca 2025
február 2022 do 8. marca 2022 do 30. júna 2025

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronická PN, informácie o odvodoch aj sporení: prehľad v novej aplikácii

Sociálna poisťovňa chce klientom poskytnúť lepší prehľad a informácie o odvodoch či dávkach – predstavila nový Elektronický účet poistenca. Čo všetko v ňom možno nájsť a ako ho získať?

Poistenie na financovanie podpory dôchodcu: je potrebné ho platiť?

Je potrebné odvádzať poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit), ak je zamestnancom poberateľ dôchodku? Kedy poistné platiť netreba?

Opatrenia od 21.4.2022: zmeny v nosení rúšok aj v pravidlách karantény

Od 21.4.2022 sa uvoľňujú ďalšie pandemické opatrenia – takmer úplne sa ruší povinnosť nosiť respirátor či rúško, zmeny nastanú aj v povinnej karanténe. Čo platí po novom?

Zmena v dôchodkovom veku či rodičovský bonus: novinky v dôchodkovom systéme

Novela zákona o sociálnom poistení prináša viacero úprav dôchodkového systému. Skorší odchod do dôchodku, zrušenie predčasného dôchodku či rodičovský bonus. Čo sa zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky