Preclievanie zásielok z tretích krajín: najčastejšie chyby a otázky

Finančná správa upozornila na nejasnosti pri nových pravidlách pre clo a DPH. Kto určuje výšku poplatkov za manipuláciu s tovarom a zastupovanie v colnom konaní? Ako správne uhradiť DPH?

Už takmer mesiac musia kupujúci povinne preclievať svoje zásielky z tretích krajín. Finančná správa celý proces svojim klientom uľahčila a priniesla bezplatné zjednodušené podávanie elektronických colných vyhlásení k zásielkam nízkej hodnoty (do 150 eur) prostredníctvom nového e-commerce portálu. Klienti finančnej správy si na nové podmienky postupne zvykajú, najčastejšie sa stále pýtajú na dôvody účtovania poplatkov prepravcami, dopytujú sa však aj na úhradu DPH, či spôsob registrácie a prihlasovania do e-commerce portálu.

Kde nájsť informácie a pomoc pri preclievaní zásielok z tretích krajín?

Finančná správa eviduje k 26. júlu tohto roka celkovo 156 685 zjednodušene podaných colných vyhlásení, z toho bolo 180 podaných fyzickými osobami cez portál e-commerce. Ak potrebujú pomoc, k dispozícii sú im inštruktážne videá, špecializovaná podstránka na portáli finančnej správy, či chatbot Taxana. Non-stop pomáha aj colné call centrum, ktoré už podľa informácií od finančnej správy vybavilo od začiatku júla stovky dopytov, rovnako aj samotné colné úrady. Návod na podanie colného vyhlásenia sme priniesli aj na našom portáli v článku Ako podať colné vyhlásenie pri zásielke z tretích krajín do 150 eur od 1.7.2021 (návod).

Dôvody účtovania poplatkov prepravcov za zastupovanie v colnom konaní

Najčastejšie sa ľudia pýtajú na poplatky, ktoré im účtujú prepravcovia, a to najmä za manipuláciu so zásielkou, či samotné zastupovanie v colnom konaní. Finančná správa žiadnym spôsobom tieto poplatky nevyberá ani neurčuje. Ide čisto o poplatky za služby poskytnuté prepravnými spoločnosťami vrátane Slovenskej pošty a.s., vyčíslené podľa aktuálneho cenníka ich poskytovateľov a finančná správa nemôže do nich žiadnym spôsobom zasahovať.

Ako postupovať, ak si chce kupujúci zásielku precliť sám?

Ak klient nemá záujem, aby Slovenská pošta a.s. preclila jeho zásielku a chce si ju precliť sám cez e-commerce portál, musí o tom poštu informovať zaslaním príslušného tlačiva, a to 48 hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenska. Finančná správa odporúča, aby sa klienti vždy dôkladne oboznámili s podmienkami prepravcov ešte predtým ako ich zásielka príde na Slovensko, a to najlepšie už pri objednávaní tovaru.

Možnosti, ako uhradiť DPH pri objednaní tovaru z tretej krajiny

Rovnako to platí aj v prípade úhrady DPH, aby sa nestávalo, že ju kupujúci uhradia dvakrát. Môžu ju zaplatiť dvomi spôsobmi. V prvom prípade priamo pri objednaní tovaru registrovanému predajcovi z tretej krajiny alebo sprostredkovateľovi predaja na diaľku. Predajcovia alebo sprostredkovatelia predaja, ak budú využívať osobitnú úpravu pre predaj na diaľku (tzn. aj s platenou DPH), musia byť registrovaní daňovými orgánmi v niektorom členskom štáte v EÚ a majú pridelené osobitné číslo IOSS. Toto číslo poskytne klientovi alebo prepravcovi tovaru predajca alebo sprostredkovateľ predaja a bude sa začínať písmenami IM, ktoré následne klient alebo prepravca tovaru uvedie v colnom vyhlásení. Ak zaplatí klient DPH týmto spôsobom a bude uvedené IOSS číslo v colnom vyhlásení, nebude už pri reálnom dovoze platiť žiadny colný poplatok.

Prečítajte si tiež

Ak by za klienta podával colné vyhlásenie prepravca, ktorý v tom čase nemal vedomosť o IOSS čísle, a teda ho ani neuviedol do colného vyhlásenia, musí klient v prípade opätovnej úhrady DPH kontaktovať tohto prepravcu, poskytnúť mu potrebné dôkazy o úhrade DPH pri objednávaní tovaru aj s IOSS číslom a následne s ním doriešiť potrebné formality spojené s nesprávne podaným colným vyhlásením.

Ak predajca alebo sprostredkovateľ predaja na diaľku nie je registrovaný v niektorom členskom štáte, je druhou možnosťou zaplatenie DPH priamo colným orgánom v krajine skončenia prepravy, a to buď pri podávaní colného vyhlásenia alebo zaplatením prepravcovi tovaru, ktorý bude mať na to vydané povolenie od colných orgánov.  

Čo má kupujúci robiť, ak nezaplatí DPH pri objednaní tovaru

Ak klient nezaplatí DPH pri objednaní tovaru, má možnosť podať colné vyhlásenie aj sám. Ak je colné konanie bez problémov, vždy je vyzvaný elektronickou správou na zaplatenie DPH. Po úhrade sa platba automaticky priradí k príslušnému colnému vyhláseniu. Po spárovaní úhrady informujú colné orgány klienta o prepustení tovaru prostredníctvom elektronickej správy.

Prečítajte si tiež

Zároveň finančná správa upozorňuje, že colné vyhlásenie je možné podať až v prípade, ak je zásielka nízkej hodnoty už na Slovensku. Dôležité je tiež, aby boli klienti súčinní a mysleli na to, že ich povinnosť sa nekončí podaním colného vyhlásenia. Môže sa stať, že ich colné orgány vyzvú k doloženiu dokladov, napríklad v prípade kontroly. Za tieto úkony si však finančná správa tiež neúčtuje žiadne poplatky.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľské misie firmám otvárajú dvere na zahraničné trhy

Podnikatelia sa môžu zúčastniť zahraničných veľtrhov či navštíviť spoločnosti v rôznych krajinách, no misie sa organizujú aj na Slovensku. Ako sa registrovať, aké sú podmienky a s akými nákladmi počítať?

Preprava tovarov podliehajúcich spotrebnej dani od 13.2.2023

Podnikateľov čakajú nové povinnosti pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v systéme EMCS. Koho sa týkajú a ako získať prístup do systému?

Od startupu k svetovej špičke: barefoot obuv od Be Lenka si získala zákazníkov po celom svete

Ako sa im podarilo napriek nedôvere okolia preraziť vo svete, naučiť ľudí bez obáv nakupovať barefoot-y online a pritiahnuť zahraničných kolegov do Žiliny?

B2B predaj ako príležitosť rásť: na čo dať pozor?

Pôsobenie na B2B trhu má výrobcovi pomôcť a nie uškodiť. Preto ak firma tento krok plánuje, mala by poznať možné riziká. Na čo sa treba pripraviť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky