Clo a DPH pri zásielkach z tretích krajín: začali platiť nové e-commerce pravidlá

Vo všetkých krajinách Európskej únie už platia nové pravidlá pre preclievanie. Do platnosti vstúpil projekt e-commerce. Čo sa mení?

Zásielky z tretích krajín je od dnešného dňa, 1. júla 2021, potrebné povinne precliť. Pravidlá pre clo sa nemenia, kupujúci ho zaplatí až od hodnoty tovaru nad 150 eur. Ruší sa však oslobodenie od DPH, daň je potrebné zaplatiť pri každej zásielke z tretej krajiny. Cieľom e-commerce je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi / dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.

Mení sa spôsob preclievania tovaru a ruší oslobodenie od DPH

Ku každému tovaru, ktorý si kupujúci objednajú z tretej krajiny, je oddnes potrebné podať elektronické colné vyhlásenie. Kupujúci tak môžu po novom urobiť sami prostredníctvom nového e-commerce portálu. Nemusia už využívať služby externých prepravných spoločností. Zjednodušené preclievanie sa týka iba zásielok, pri ktorých vnútorná hodnota tovaru nie je vyššia ako 150 eur a tovar nesmie byť predmetom zákazov a obmedzení (napr. chránené druhy živočíchov a rastlín, zbrane).

Pravidlá pre clo sa nemenia, clo kupujúci zaplatí až pri zásielke presahujúcej hodnotu 150 eur. Ruší sa však oslobodenie od DPH pri zásielkach do 22 eur, t. j. z každej zásielky z tretích krajín bude kupujúci musieť odviesť DPH. Urobiť tak môže dvomi spôsobmi. Buď DPH zaplatí priamo pri objednaní tovaru, alebo ak nie je predajca registrovaný v niektorom z členských štátov EÚ, DPH zaplatí klient priamo colným orgánom v krajine skončenia prepravy. Zrušenie oslobodenia zásielok od DPH by malo priniesť do štátneho rozpočtu v druhom polroku tohto roka 11 miliónov eur, v roku 2022 by to mohlo byť 23 miliónov eur.

Koho sa zmeny v preclievaní týkajú?

Nové pravidlá preclievania sa týkajú každého. Platia pre občanov – fyzické osoby a aj pre iné osoby (napr. právnické osoby, živnostníci), ktoré tento tovar dovážajú na svoju obchodnú činnosť.  

Projekt e-commerce sa týka všetkých zásielok z tretích krajín. Ide o zásielky tovaru obchodnej povahy a rovnako aj tovar, ktorý si z e-shopov objednáva fyzická osoba a nebude s ním podnikať, ak

  • vnútorná hodnota tovaru v zásielke nie je vyššia ako 150 EUR – tzn. je oslobodený od cla,
  • takýto tovar nie je predmetom zákazov a obmedzení (chránené živočíchy, rastliny, zbrane), či spotrebnej dane (alkoholické nápoje, tabakové výrobky).

Ako to bude fungovať?

Zdroj: Finančná správa SR
Zdroj: Finančná správa SR

S preclievaním pomôže nový portál e-commerce

Portál e-commerce predstavuje jednoduchý a rýchly spôsob preclievania. Pozostáva z verejnej a privátnej zóny. Na podanie colného vyhlásenia potrebujú kupujúci eID a zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Colné vyhlásenie kupujúci podáva v privátnej časti portálu. Po prihlásení sa do nej je potrebné vytvoriť si svoje podanie colného vyhlásenia. Následne sa spustí tzv. „Sprievodca“, ktorý klientov prevedie celým procesom podávania colného vyhlásenia. Pri jeho podávaní je potrebné uviesť informácie o dovážanom tovare, akými sú napr. číslo objednávky, opis tovaru, celková cena zásielky, či dopravné náklady.

Prečítajte si tiež

Podanie colného vyhlásenia je bezplatné, finančná správa neúčtuje žiadne poplatky za preclenie. Upozorňujeme však, že prepravná spoločnosť môže od klientov vyberať poplatky za manipuláciu so zásielkou. Nesúvisia však nijako s colnými poplatkami, finančná správa ich žiadnym spôsobom nevyberá ani neurčuje.

Kupujúci nemusia mať z nového preclievania obavy. Na portáli finančnej správy nájdu špecializovanú podstránku o nových pravidlách so všetkými informáciami na jednom mieste. K dispozícii sú aj inštruktážne videá o procese preclievania. Na nové pravidlá preclievania vie odpovedať aj naša Taxana a k dispozícii je tiež colné call centrum finančnej správy, ktoré funguje nonstop. Na voľbe č. 5 poskytujú naši konzultanti pre clo 24 hodín denne informácie týkajúce sa colných predpisov a technickej podpory k colným informačným systémom.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Plánovaná novela zákona o DPH od roku 2023 a 2024

Aké zmeny sa plánujú v zákone o DPH od roku 2023 a 2024? Najdôležitejšie navrhované zmeny novely zákona o DPH nájdete v tomto článku.

55 tipov a návodov na úspešný e-shop: to najpodstatnejšie v jedinej knihe

Viac ako 50 expertov zdieľalo svoje skúsenosti v e-commerce (nielen) so začínajúcimi podnikateľmi. Čo v knihe možno nájsť a „ochutnávku“ niekoľkých rád, ponúkol jeden z autorov Štefan Polgári.

Povinnosti e-shopu: legislatíva a právne náležitosti

Aké zákony upravujú činnosť e-shopu? Čo všetko musia obsahovať obchodné podmienky či reklamačný poriadok a ako si poradiť s daňovými povinnosťami, radia odborníci z praxe.

Pozastavenie cla na dovoz tovaru z Ukrajiny a ďalšie opatrenia EÚ

Európska komisia navrhla pozastavenie ciel na tovar z Ukrajiny, a tiež ochranných opatrení na ukrajinskú oceľ. Aké kroky EÚ podniká na pomoc ukrajinskému medzinárodnému obchodovaniu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky