Registrácia ochranných známok v zahraničí – vo svete a v Európe

Národná ochranná známka síce poskytuje registrovanému označeniu veľmi rozsiahlu ochranu, avšak za hranicami Slovenska stráca akýkoľvek účinok. Existujú však aj možnosti, ako označenie svojho tovaru alebo služby chrániť aj v zahraničí.

Ten, kto má záujem na takej ochrane má možnosť registrovať svoje označenia ako medzinárodnú ochrannú známku alebo tzv. ochrannú známku Spoločenstva. Kým prvá poskytuje ochranu takmer v celom svete, pôsobnosť druhej je obmedzená na územie Európskej únie. Tak ako národná ochranná známka, aj medzinárodná ochranná známka a ochranná známka spoločenstva sa registrujú pre vybrané triedy, ktoré sú totožné ako pri národnej ochrannej známke.

Oba druhy nadnárodných ochranných známok je možné registrovať aj na slovenskom Úrade priemyselného vlastníctva (aj v slovenčine).

Registrácia ochranných známok v EÚ, ochranná známka Spoločenstva

Ochranná známka Spoločenstva (CTM – Community Trade Mark) poskytuje ochranu v štátoch Európskej Únie. Jej cena je 900 eur a proces registrácie trvá približne 8 – 10 mesiacov. Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive na Úrade priemyselného vlastníctva alebo na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu so sídlom v španielskom Alicante.

Ochranná známka Spoločenstva poskytuje viac-menej totožnú ochranu ako národná ochranná známka, ale na väčšom území. Ak je v niektorej krajine ako ochranná známka registrované označenie podobné označeniu, ktoré by spoločnosť chcela registrovať ako ochrannú známku Spoločenstva, táto pôvodná ochranná známka bude mať v danej krajine prednosť. Ochranná známka Spoločenstva však bude poskytovať svojmu majiteľovi ochranu v ostatných krajinách Euróspkej únie.

Ochranná známka sa registruje na dobu 10 rokov, potom ju treba obnoviť.

Článok pokračuje pod reklamou

Registrácia ochranných známok vo svete

Medzinárodná ochranná známka poskytuje ochranu na základe výberu záujemcu vo väčšine štátov sveta (spolu 94 štátov vrátane USA, Mexika, Austrálie, Číny, Indie, Japonska, takmer celej Ázie, Európy a Afriky, medzinárodná ochranná známka sa nevzťahuje najmä na štáty Južnej Ameriky). Prostredníctvom medzinárodnej ochrannej známky možno zároveň na tom istom tlačive požiadať aj o registráciu ochrannej známky Spoločenstva.

Prihlášku o medzinárodnú ochrannú známku možno okrem slovenského Úradu priemyselného vlastníctva podať aj prostredníctvom iného národného špecializovaného úradu alebo priamo prostredníctvom WIPO – Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive.

Základná cena medzinárodnej čiernobielej ochrannej známky za tri triedy tovarov a služieb je 653 švajčiarskych frankov (približne 711 eur),cena sa navyšuje za každú ďalšiu triedu a každý zmluvný štát, v ktorom sa má poskytovať ochrana. Kompletný sadzobník je prístupný na stránke Úradu priemyselného vlastníctva. Na stránke Svetovej organizácie duševného vlastníctva) je prístupná kalkulačka poplatkov, ktorá vypočíta presnú cenu poplatku v závislosti od toho, v akých krajinách má byť ochranná známka registrovaná. Stránka je dostupná len v angličtine, francúzštine a španielčine.

Jednotná medzinárodná ochranná známka však v skutočnosti (na rozdiel od ochrannej známky Spoločenstva) neexistuje. Na základe jednej prihlášky sa však vďaka spolupráci jednotlivých štátov prostredníctvom Svetovej organizácie duševného vlastníctva vykoná registrácia národnej ochrannej známky vo všetkých záujemcom označených krajinách. V každej krajine prebehne konanie podľa vnútroštátnych predpisov, preto dĺžka procesu registrácie sa môže líšiť. Spravidla pôjde o lehotu približne jeden rok. Ochranná známka poskytuje ochranu po dobu spravidla 10 rokov, po uplynutí ktorých ju treba obnoviť.

Registrácia medzinárodnej ochrannej známky aj ochrannej známky Spoločenstva je relatívne náročným a dlhotrvajúcim procesom. Pre mnohých podnikateľov je výhodné obrátiť sa pri registrácii na odborníkov so skúsenosťami; na trhu sa nachádza viacero advokátskych a známkových kancelárií, ktoré ponúkajú svoje služby za prijateľné ceny.

TIP: Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si poradiť. Registrujeme domáce aj medzinárodné ochranné známky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2022 s príspevkom do 1 500 EUR?

Ako a kedy o príspevok požiadať, aké náklady môže pokryť a ako ho využiť? Súhrn informácií o schéme finančnej podpory na ochranné známky a patenty pre malé a stredné podniky.

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2021 s príspevkom od EÚ až do výšky 1 500 EUR?

Na zaregistrovanie národnej alebo európskej ochrannej známky môžu firmy získať príspevok od EÚ. Kto sa oň môže uchádzať a aké sú podmienky?

Nové postupy pri registrácii ochranných známok na Slovensku

V oblasti prihlasovania ochranných známok nastala významná zmena, a to tzv. elektronickým podávaním. Okrem zjednodušenej možnosti podávania cez portál slovensko.sk vypracoval Ústav priemyselného vlastníctva SR (UPV) vlastný systém elektronického podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky