Registrácia ochrannej známky v SR

Ochranná známka je označenie, ktoré slúži na rozlíšenie produktov jednej firmy od produktov inej firmy. Môže ňou byť meno firmy, logo, slová, písmená, etikety, dokonca aj reklamný slogan či tvar výrobku. Keďže jedným z hlavných pilierov úspechu v podnikaní je aj schopnosť byť „iný“, registrácia ochrannej známky môže byť pre podnikateľa výhodnou investíciou. Ochranná známka majiteľovi poskytuje tieto výhody:

 • dáva majiteľovi výlučné právo zabrániť komukoľvek používať zhodné alebo zameniteľné označenie pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,
 • ponúka možnosť odlíšiť produkty,
 • ochranná známka môže byť predmetom licenčnej zmluvy, z ktorej majiteľovi plynú ďalšie príjmy.

Ochranná známka je zaregistrovaná po zákonom stanovenú dobu a na konkrétnom teritóriu - území štátu, kde si ochrannú známku zaregistrujete.

Registrácia národnej ochrannej známky platnej v SR prebieha v troch krokoch:

 1. Podanie prihlášky na zápis ochrannej známky na Úrad priemyselného vlastníctva SR;
 2. Konanie o zápise ochrannej známky (prípadné doplnenie údajov, odstránenie chýb);
 3. Zápis ochrannej známky (ak neboli podané námietky, v prípade námietok uznaných za oprávnené je zápis možný až po vykonaní úpravy v závislosti od námietok). Zápis ochrannej známky je platný 10 rokov. Po zaplatení správneho poplatku sa ochranná známka obnoví na ďalších 10 rokov.

Máte záujem zaregistrovať ochrannú známku pre vašu spoločnosť? Využite našu službu a kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Cena služby registrácie ochrannej známky v SR:

Odhadovaný čas registrácie

 • Odmena za službu od 499 Eur
 • Kolky od 166 Eur
 • Celkom od 665 Eur
približne 6 mesiacov v závislosti od dĺžky konania na úrade

Ak máte záujem registrovať ochrannú známku na medzinárodnej úrovni platnú v rámci krajín EÚ, resp. svetovú ochrannú známku, pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára. Poplatky za medzinárodnú ochrannú známku sú od 850 eur.

Naše služby vám zmluvne garantujú:

 • Dohodnutú cenu bez ďalších poplatkov. 
 • Služby v rámci celej SR zabezpečuje zmluvný partner podnikajte.sk Fontionnel&Co, s.r.o., ktorý obslúžil už viac ako 2500 spokojných zákazníkov!
 • Objednávkou prostredníctvom nášho kontaktného formulára naviac zdarma získate súvisiace konzultačné služby, s.r.o. po dobu 1 mesiaca.

Kontaktný formulár (povolenia, licencie, registrácie)

Meno a priezvisko *
Váš email *
Váš telefonický kontakt *
Druh služby, o ktorú máte záujem: *
Text *
Overenie *
verify