Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Porušovanie práv duševného vlastníctva predstavuje najväčšiu hrozbu pre malé a stredné firmy v Európe. Vyplýva to z poslednej štúdie, ktorú urobila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) spolu s úradom EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Obchodovanie s falšovaným tovarom pritom môže mať fatálne dôsledky na malé a stredné podniky. Preto bol vytvorený fond, v ktorom je umiestnených viac ako 60 miliónov eur a ktorý má podnikateľom pomôcť s preplatením nákladov na registráciu práv duševného vlastníctva.

Porušením duševného vlastníctva firmy strácajú obrat, povesť aj konkurenčnú výhodu

Podľa štúdie majú malé a stredné podniky, ktorých práva duševného vlastníctva sa porušujú, až o 34 % menšiu pravdepodobnosť prežitia viac ako päť rokov. Ako najzávažnejšie sa uvedené riziko ukázalo pre nezávislé malé a stredné podniky, ktorých práva podliehajúce patentovej ochrane boli nezákonnými zásahmi narúšané. Práve patenty tvoria základ pokroku a inovácií a v rozvoji ekonomiky majú významnú úlohu.

Štúdia skúmala pôvod zadržaných falšovaných tovarov a na čele nepopulárneho rebríčka je Čína. Až 85 % zadržaných falšovaných tovarov, ktoré boli zakúpené online, pochádza práve z Číny a rovnako aj 51 % celosvetovo zadržaného falšovaného tovaru zakúpeného offline. Najčastejšie falšovanými sú:

 • elektrické stroje a elektronika (30 % ),
 • odevy (18 %),
 • parfuméria a kozmetika (10 %) a
 • hračky či hry (10 %).

Pritom práve tieto skupiny tovarov predstavujú pre koncového užívateľa nielen ekonomickú hrozbu, ale predovšetkým zdravotné a bezpečnostné riziko, nakoľko nespĺňajú prísne kritériá, ktorým musí podliehať tovar vyrobený a distribuovaný na európske trhy. Malé a stredné podniky v dôsledku falšovania ich tovaru utrpeli najmä stratou obratu, stratou povesti a imidžu, ako aj stratou ich konkurenčnej výhody. Pritom až 99 % všetkých podnikov v rámci EÚ tvoria práve malé a stredné firmy, ktoré taktiež tvoria až dve tretiny všetkých pracovných miest.

Pomôcť môže fond na ich podporu, prostredníctvom ktorého budú podnikateľom preplatené náklady na registráciu práv duševného vlastníctva, ktoré sa ukazujú ako kľúčové.

Refundácia nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu

Úrad priemyselného vlastníctva SR prostredníctvom tohto grantového programu pomôže malým a stredným podnikom zo Slovenska. Cieľom fondu je chrániť práva duševného vlastníctva, a pomáhať pri rozvoji každého podniku. Získať finančnú pomoc je možné od 23.1.2023 do 8.12.2023, avšak platí: „Kto prvý príde, ten prvý berie.“

Vďaka tomuto fondu bude možné refundovať náklady na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnov.

 • Pri zápise ochrannej známky a dizajnu na ÚPV SR až do výšky 75 % a pri zápise medzinárodnej ochrannej známky a dizajnu 50 %.
 • Od polovice februára bude možné preplatiť 75 % nákladov pri podaní národnej a európskej patentovej prihlášky.
 • 50 % preplatením nákladov bude možné registrovať aj nové odrody rastlín na Úrade Spoločenstva pre odrody rastlín.

Na tento druh pomoci majú nárok všetky malé a stredné podniky so sídlom v EÚ. Žiadosť môže podať vlastník, zamestnanec či oprávnený externý zástupca.

Ako o refundáciu požiadať?

 1. Zaregistrujte sa na stránke euipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/sme-fund a vyberte si, o aký typ prihlášky máte záujem.
 2. Ak dostanete potvrdenie o získaní grantu, môžete podať jednu alebo viacero prihlášok národnému, európskemu alebo medzinárodnému úradu.
 3. Zaplaťte potrebné správne poplatky za podanie.
 4. Podajte žiadosť o preplatenie nákladov.

Maximálna refundovateľná suma na jeden malý/stredný podnik je 1 000 eur na činnosti spojené s ochrannou známkou a dizajnom. Poukazy sú platné dva mesiace od udelenia grantu, no platnosť môže byť predĺžená ešte o ďalšie dva mesiace. O predĺženie ale treba požiadať cez účet fondu pre MSP počas posledného mesiaca prvého obdobia. Ak platnosť poukazu vyprší a nebude predĺžená, nebude ho možné použiť na požiadanie o náhradu. Počas toho istého roku už nebude podnikateľ oprávnený znovu žiadať fond o ten istý poukaz.

Po aktivácii poukazu nasleduje vykonávacie obdobie, v priebehu ktorého možno v stanovenom rozsahu požiadať o ďalšie činnosti a ďalšiu náhradu. Toto obdobie trvá 6 mesiacov.

Článok pokračuje pod reklamou

K žiadosti treba priložiť vo formáte PDF (bez ochrany heslom):

 • bankový výpis spoločnosti s názvom firmy ako držiteľa účtu, úplné číslo IBAN s kódom krajiny a kód BIC/SWIFT,
 • potvrdenie o DPH spoločnosti alebo potvrdenie o vnútroštátnom identifikačnom čísle firmy,
 • ak firma využíva služby externého zástupcu, ktorý koná v mene podniku, je potrebné priložiť čestné vyhlásenie podpísané oprávneným vlastníkom alebo zamestnancom spoločnosti.

Ďalšie nástroje na zníženie rizika porušenia duševného vlastníctva

EUIPO v rámci celej situácie vyvíja aj množstvo ďalších krokov, ktoré môžu spomínané riziká eliminovať. Napríklad ide o poskytovanie služby IP scan (v Úrade priemyselného vlastníctva SR ako bezplatná služba pod názvom prediagnostika), ktorej cieľom je identifikovať potenciál duševného vlastníctva a priamo v prostredí konkrétnej firmy jeho následnú ochranu.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo ponúka podnikom aj bezplatný portál IP Enforcement zameraný na domáhanie sa ochrany práv duševného vlastníctva v prípade, ak došlo k ich porušeniu. Tento nástroj pomáha podnikom v konkrétnych štátoch zabezpečiť výmenu informácií medzi majiteľmi práv a orgánmi presadzovania práv s cieľom zaistiť falšovaný tovar.

Viac informácií o možnosti získať finančnú podporu je možné nájsť na stránkach ÚPV SR alebo priamo EUIPO. S prípadnými otázkami sa možno obrátiť na Informačné centrum Úradu priemyselného vlastníctva SR, kde žiadateľom vysvetlia detaily – [email protected], 048/4300 131.

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR, euipo.europa.eu

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky