Ako ochrániť duševné vlastníctvo a na čo si dávať pozor

Duševné vlastníctvo má hodnotu, ktorú je možné kvantifikovať a preto je potrebné chrániť ho pred odcudzením alebo zneužitím. Prinášame praktické rady, ako sa pri ochrane duševného vlastníctva nenechať dobehnúť.

Duševné vlastníctvo v jeho najnákladnejšej podobe (napr. značka/logo) sa vyskytuje v každej firmy a na jeho ochranu je potrebné pamätať od začiatku. V prípade franchisingových konceptov je ochrana jedinečného know-how a značky ešte dôležitejšia. Prinášame rady ako si duševné vlastníctvo chrániť a nenaletieť podvodníkom.

1. Na ochranu duševného vlastníctva myslite pred jeho prvým verejným použitím

Základnou zásadou je, chrániť duševné vlastníctvo čo najskôr, ešte pred prvým zverejnením a pred prvým verejným použitím. Existuje skupina ľudí, ktorí sa živia tým, že „kradnú“ označenia tým tvorivejším a prihlasujú si ich vo svojom mene.

V oblasti ochranných známok sa im hovorí „známkoví piráti“, v oblasti internetových domén sú to tzv „domain-grabberi“.

Známkoví piráti a domain-grabberi sú novodobými zlodejmi.

Títo zlodeji vám v prevažnej väčšine prípadov ponúknu na predaj späť to, čo vám „ukradli“ (v lepšom prípade), alebo počkajú do štádia, kým sa vaše podnikanie rozbehne a začnú vás vydierať s vedomím, že ste už do svojej značky investovali príliš veľa.

Známkoví piráti či domain-grabberi nepripúšťajú, že sú vo svojej podstate zlodeji. Svoje konanie obhajujú tým, že oni len vychovávajú, učia ľudí, aby si dávali pozor svoj (duševný) majetok. Oni akože pomáhajú. Právo predsa patrí bdelým a podľa ich filozofie nerobia nič protizákonné, neetické alebo nečestné.

Úplne zásadné je myslieť na ochranu duševného vlastníctva pred zverejnením pri patentoch a úžitkových vzoroch. Pri nich je podmienka nezverejnenia výslovne uvedená v zákone. Rovnaká zásada platí aj pri designoch. Skoršie zverejnenie či používanie patentu je prekážka zápisnej spôsobilosti, resp. dôvodom na výmaz.

Pri ochranných známkach je situácia mierne odlišná. Skoršie zverejnenie označenia prihlasovateľom nie je prekážkou zápisnej spôsobilosti, niekedy je to dokonca žiadúce, pokiaľ je potrebné preukázať príznačnosť v prospech konkrétneho prihlasovateľa. Niekedy je problém vybrať správnu stratégiu – či začať používať označenie, logo, názov a podať si prihlášku na registráciu ochrannej známky až po určitej dobe používania alebo či najskôr podať prihlášku na registráciu ochrannej známky a až následne ju začať používať. To je spravidla úloha patentového zástupcu, aby v konkrétnej situácii navrhol optimálny postup.

V minulosti bola bežná prax tzv. známkových pirátov, ktorí si preverovali označenia alebo logá existujúcich slovenských, alebo aj zahraničných firiem. Pokiaľ zistili, že logo, názov, označenie nie je chránené formou ochrannej známky tak si podali prihlášku vo svojom mene, vyčkali do momentu zápisu a následne komplikovali život svojim obetiam. Viacerí z nich sa takto dopracovali k zaujímavým finančným výnosom. Poniektorí z nich dokázali vec hnať až do roviny trestných oznámení s titulu porušovania práv k „ich“ ochranným známkam.

Neskôr, v zásade to trvá dodnes, sa táto prax stávala zriedkavejšia, (alebo títo nepoctiví prihlasovatelia začali fungovať sofistikovanejšie) a začali sa množiť prípady, kedy určitá skupina ľudí na rôznych podnikateľských fórach, akciách, v tlači sleduje pripravované, ohlasované nové zámery, plány, nové výrobky a pokiaľ ich majiteľ nemá podanú alebo zapísanú prihlášku ochrannej známky, tak ho predbehnú.

Článok pokračuje pod reklamou

2. Pri ochrane duševného vlastníctva nezabúdajte na internetové domény

Osobitnou kapitolou sú internetové domény. Podáte si registráciu domény s koncovkou .sk alebo .eu. Za niekoľko dní vás osloví e-mailom ázijský podnikateľ, či ste to skutočne vy, kto si registroval doménu nazov-domeny.sk. Tento (akože) slušný, poctivý podnikateľ vás chce len upozorniť, že nejaký zlý podnikateľ, priam špekulant si u nich objednal registráciu rovnakej domény v modifikácii nazov-dmeny.com, .edu, aj org. Oni sú však natoľko "seriózni", že v prípade záujmu uprednostnia vás. Ale nebude to zadarmo. Na toto je najlepšia obrana - systém mŕtveho chrobáka, čiže nereagovať.

Odkedy doménové koncovky nie sú limitované, môžu sa títo dobrodinci s vami hrať donekonečna.

3. Nenaleťte tzv. poplatkovým podvodníkom

Pred poplatkovými podvodnými varuje na svojej web-stránke aj Úrad priemyselného vlastníctva SR, rovnako aj iné patentové úrady. Model týchto špekulantov je jednoduchý a funguje na celom svete. Špekulant si založí (samozrejme na entitu niekoho tretieho) spoločnosť, ktorú nazve napr. TM-Register alebo podobne priliehavo. Pravidelne sťahuje databázu s podanými prihláškami napr. ochranných známok a vyzýva prihlasovateľov (nie ich patentových zástupcov), aby obratom uhradili platbu za uvedenie v zozname a pod.

Stačí pár nepozorných podnikateľov týždenne, ktorí dostanú oficiálne vyzerajúcu faktúru súc si vedomý, že nejakú prihlášku práve podali, túto faktúru aj zaplatia a za svoje peniaze nič nedostanú. Aj táto metóda sa postupne vyvíja, faktúry vyzerajú čoraz sofistikovanejšie, peniaze sa už nevyberajú v hotovosti, ale preposielajú do daňových rajov vymieňajú za bitcoiny.

Polícia často aj pri najlepšej snahe nevie zistiť, kto stojí za podvodom.

A mnohokrát sa to vlastne ako podvod ani nedá kvalifikovať, pretože na faktúre dole, úplne dole, maličkým, tým najmenším možným písmom je napísané, že toto je len ponuka reklamnej služby... Vždy treba čítať tie malé písmenká na konci!

Viac o tejto téme nájdete v článku Nepovinné registre často pletú podnikateľov.

Podklady pre tento článok poskytol: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, vedúci advokát známkovej kancelárie Patent§Iurist.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.

Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky