Zákon o ERP porušuje približne každá druhá prevádzka

Pozrite si prehľad výsledkov kontrolnej akcie „Leto“ Finančnej správy SR zameranej na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Kontrolná akcia „Leto“

Počas letných mesiacov sa uskutočnila kontrolná akcia colných a daňových orgánov zameraná predovšetkým na dodržiavanie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“). Z výsledkov kontrolnej akcie vyplýva, že napriek ohláseným kontrolám tento zákon porušovala približne každá druhá prevádzka. Finančná správa SR vykonávala v rámci kontrolnej akcie „Leto“ kontroly predovšetkým na kúpaliskách, letných festivaloch a jarmokoch. Kontroly boli zamerané na vydávanie dokladov elektronickej registračnej pokladnice priamo na mieste formou kontrolného nákupu.

Zákon o ERP porušuje približne každá druhá prevádzka

Kontrolóri z colných úradov vykonali počas kontrolnej akcie spolu 268 kontrol, z ktorých bolo porušenie zákona o používaní ERP zaznamenané až v 156 prípadoch. V percentuálnom vyjadrení ide až o 58,21 % prípadov. Celková výška pokút uložených colnými orgánmi sa vyšplhala na sumu 51 863 eur, pričom najvyššia uložená pokuta bola vo výške 1 380 eur. Okrem toho zamestnanci colných úradov v rámci kontrolnej akcie zaistili aj päť kusov nelegálnych fliaš s alkoholom.

Výsledky kontrolórov z daňových úradov boli tiež veľmi podobné. Zamestnanci daňových úradov preverili 316 prevádzok, pričom v 143 prípadoch podnikateľ porušil zákon o používaní ERP. Z dôvodu porušenia zákona o používaní ERP daňové úrady uložili sankcie celkovo vo výške 33 780 eur. Najvyššia jednotlivá pokuta bola uložená vo výške 3 430 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Najčastejšie porušenia zákona o používaní ERP zistené počas kontrolnej akcie:

  • nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu,
  • vydaný pokladničný doklad nespĺňal náležitosti podľa zákona o používaní ERP,
  • nedodržanie povinnosti vyobrazenia vzorového pokladničného dokladu pre zákazníka na predajnom mieste.
Celkový prehľad výsledkov kontrolnej akcie „Leto“
Počet kontrol 584
Počet zistených nedostatkov 299
Percentuálne vyjadrenie nedostatkov 51,20 %
Celková výška uložených pokút 85 643 eur
Najvyššia uložená pokuta 3 430 eur

V súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi z používania elektronickej registračnej pokladnice a dodržiavaním ustanovení zákona o používaní ERP vám dávame do pozornosti náš článok Elektronická registračná pokladnica a jej používanie od roku 2012 . O povinnosti a náležitostiach vyobrazenia pokladničného dokladu na každom predajnom mieste sa dočítate v článku Vzor pokladničného dokladu musí byť od 1.1.2014 na každom predajnom mieste .

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.

Daňová kontrola a práva daňovníkov

Do akých dokumentov má právo kontrolovaný subjekt nahliadať, k čomu sa môže vyjadrovať a aké sú jeho práva po ukončení kontroly? Súhrn základných práv daňovníkov pri daňovej kontrole.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky