Zákon o ERP porušuje približne každá druhá prevádzka

Pozrite si prehľad výsledkov kontrolnej akcie „Leto“ Finančnej správy SR zameranej na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Kontrolná akcia „Leto“

Počas letných mesiacov sa uskutočnila kontrolná akcia colných a daňových orgánov zameraná predovšetkým na dodržiavanie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“). Z výsledkov kontrolnej akcie vyplýva, že napriek ohláseným kontrolám tento zákon porušovala približne každá druhá prevádzka. Finančná správa SR vykonávala v rámci kontrolnej akcie „Leto“ kontroly predovšetkým na kúpaliskách, letných festivaloch a jarmokoch. Kontroly boli zamerané na vydávanie dokladov elektronickej registračnej pokladnice priamo na mieste formou kontrolného nákupu.

Zákon o ERP porušuje približne každá druhá prevádzka

Kontrolóri z colných úradov vykonali počas kontrolnej akcie spolu 268 kontrol, z ktorých bolo porušenie zákona o používaní ERP zaznamenané až v 156 prípadoch. V percentuálnom vyjadrení ide až o 58,21 % prípadov. Celková výška pokút uložených colnými orgánmi sa vyšplhala na sumu 51 863 eur, pričom najvyššia uložená pokuta bola vo výške 1 380 eur. Okrem toho zamestnanci colných úradov v rámci kontrolnej akcie zaistili aj päť kusov nelegálnych fliaš s alkoholom.

Výsledky kontrolórov z daňových úradov boli tiež veľmi podobné. Zamestnanci daňových úradov preverili 316 prevádzok, pričom v 143 prípadoch podnikateľ porušil zákon o používaní ERP. Z dôvodu porušenia zákona o používaní ERP daňové úrady uložili sankcie celkovo vo výške 33 780 eur. Najvyššia jednotlivá pokuta bola uložená vo výške 3 430 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Najčastejšie porušenia zákona o používaní ERP zistené počas kontrolnej akcie:

  • nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu,
  • vydaný pokladničný doklad nespĺňal náležitosti podľa zákona o používaní ERP,
  • nedodržanie povinnosti vyobrazenia vzorového pokladničného dokladu pre zákazníka na predajnom mieste.
Celkový prehľad výsledkov kontrolnej akcie „Leto“
Počet kontrol 584
Počet zistených nedostatkov 299
Percentuálne vyjadrenie nedostatkov 51,20 %
Celková výška uložených pokút 85 643 eur
Najvyššia uložená pokuta 3 430 eur

V súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi z používania elektronickej registračnej pokladnice a dodržiavaním ustanovení zákona o používaní ERP vám dávame do pozornosti náš článok Elektronická registračná pokladnica a jej používanie od roku 2012 . O povinnosti a náležitostiach vyobrazenia pokladničného dokladu na každom predajnom mieste sa dočítate v článku Vzor pokladničného dokladu musí byť od 1.1.2014 na každom predajnom mieste .

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Daňová kontrola a práva daňovníkov

Do akých dokumentov má právo kontrolovaný subjekt nahliadať, k čomu sa môže vyjadrovať a aké sú jeho práva po ukončení kontroly? Súhrn základných práv daňovníkov pri daňovej kontrole.

Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy?

Aké sú povinné náležitosti pokladničného dokladu z e-Kasy? Ako si overiť pravosť bločku a ako zjednodušiť prácu účtovníkovi, ktorý prichádza do styku s pokladničnými dokladmi?

Daňové kontroly transferového oceňovania v rokoch 2017 až 2020

Koľko kontrol zameraných na transferové oceňovania vykonali daňové úrady v uplynulých rokoch a v koľkých prípadoch tieto kontroly skončili dodatočným vyrubením dane z príjmov?

Výpadok eKasy a povinnosti podnikateľa: ako evidovať tržby?

Finančná správa eviduje výpadok v online pripojení niektorých online registračných pokladníc v rámci systému eKasa. Ako v takom prípade postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky