Registrácia na elektronickú komunikáciu s daňovým úradom bez jeho návštevy

Ak máte zaručený elektronický podpis, nemusíte už kvôli registrácii na elektronickú komunikáciu s Finančnou správou SR chodiť na daňový úrad osobne.

Elektronická komunikácia s Finančnou správou SR

Povinnosť elektronickej komunikácie v podobe doručovania podaní elektronickými prostriedkami s Finančnou správou SR (daňovým úradom a colným úradom) má podľa § 14 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH,
 2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 4. zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH, ktorého zastupuje pri správe daní.

Existujú dve možnosti elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR:

 • prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu alebo
 • na základe písomnej dohody uzavretej s daňovým úradom o elektronickom doručovaní.

Ak máte zaručený elektronický podpis, nemusíte pri vybavovaní elektronickej komunikácie osobne navštíviť daňový úrad

Donedávna bola osobná návšteva daňového úradu alebo colného úradu spolu s viacerými predkladanými dokumentmi pri vybavovaní elektronickej komunikácie nevyhnutnosťou bez ohľadu na to, ktorú z dvoch vyššie uvedených možností komunikácie ste si zvolili. Od 1. októbra 2014 však Finančná správa SR spustila na svojom portáli www.financansprava.sk novú funkciu k registrácii daňového subjektu na elektronickú komunikáciu prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu. Ak teda disponujete zaručeným elektronickým podpisom, registráciu na elektronickú komunikáciu s Finančnou správou SR si môžete vybaviť aj on-line prostredníctvom internetu.

V súčasnosti je tak proces registrácie daňovníka pre elektronickú komunikáciu prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu oveľa jednoduchší a pohodlnejší, pretože žiadna návšteva daňového alebo colného úradu pri tomto spôsobe registrácie nie je potrebná. Daňovníci, ktorí budú chcieť komunikovať s daňovým úradom elektronicky na základe písomnej dohody o elektronickom doručovaní, budú však aj naďalej musieť daňový alebo colný úrad osobne navštíviť. Pre podnikateľov je vhodným možnosťou získania zaručeného elektronického podpisu elektronický občiansky preukaz (tzv. eID karta) s množstvom ďalších možností jeho využitia. Všetko, čo potrebujete vedieť o elektronických občianskych preukazoch, nájdete v našom článku Elektronický občiansky preukaz .

Postup registrácie pre elektronickú komunikáciu prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu:

 1. Registráciu pre elektronickú komunikáciu je potrebné začať na portáli www.financnasprava.sk kliknutím v pravom hornom rohu na červené políčko „Registrácia“. Potom sa pokračuje vyplnením registračného formuláru, ktorý obsahuje prevažne identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi.
 2. Po vyplnení registračného formuláru bude používateľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu v registrácii zaslaný e-mail s 24-hodinovou platnosťou (po uplynutí tejto lehoty bude registrácia zrušená a bude potrebné ju vykonať znova).
 3. E-mail bude obsahovať aktivačný link na potvrdenie registračných údajov. Na konci webovej stránky bude mať používateľ tri možnosti: „Aktivovať registráciu“, „Aktivovať registráciu so ZEPom“ a „Zrušenie registrácie“. Tu je potrebné potvrdiť možnosť „Aktivovať registráciu so ZEPom“, ktorá znamená aktiváciu registrácie zaručeným elektronickým podpisom a pokračovanie v registračnom procese bez nutnosti osobnej návštevy daňového alebo colného úradu.
 4. Po potvrdení uvedenej voľby sa používateľovi zobrazí upozornenie na dôkladné skontrolovanie zadaných registračných údajov (meno, priezvisko, rodné číslo/číslo pasu/číslo identifikačnej karty), ktoré budú použité pri overení podpisového certifikátu. Voľby tejto výzvy sú „OK“ a „Späť“. Po následnom odkontrolovaní registračných údajov je potrebné potvrdiť voľbu „OK“.
 5. Potom sa používateľovi zobrazí komponent na podpísanie registračných údajov zaručeným elektronickým podpisom s vizualizáciou elektronického formuláru pre overenie podpisovaných údajov.
 6. Používateľ dokončí proces podpisovania registračného formuláru zaručeným elektronickým podpisom funkčnosťami podpisového komponentu. Podpísaný registračný formulár bude potom systémom automaticky odoslaný na spracovanie.
 7. Po tomto kroku bude na e-mailovú adresu registrujúceho sa používateľa odoslaná notifikácia o zmene stavu jeho žiadosti s informáciou o ďalšom postupe.
 8. Po potvrdení registrácie môže daňový subjekt ihneď využívať elektronickú komunikáciu s Finančnou správou SR na elektronické odosielanie dokumentov bez toho, aby musel osobne navštíviť daňový alebo colný úrad.

Okrem zavedenia možnosti registrácie na elektronickú komunikáciu so zaručeným elektronickým podpisom on-line prostredníctvom internetu Finančná správa SR spustila aj anglickú verziu svojho portálu, ktorá má zjednodušiť prístup k informáciám pre zahraničných daňovníkov.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?

Formulár A1 pre prácu v zahraničí možno vybaviť elektronicky

Od 15. mája 2023 možno požiadať o PD A1 aj prostredníctvom elektronického formulára. Ako postupovať v prípade vyslania zamestnancov či SZČO?

Čítačky čipových kariet a nové občianske preukazy

Je biometrický občiansky preukaz kompatibilný so staršími čítačkami? Sú na oddelení dokladov povinní dať občanovi novú? A ako zistiť, či čítačka funguje s aplikáciou eID klient?

Poštovné a zmeny v cenníku od 1.3.2023

O koľko stúpnu ceny za posielanie listových zásielok, balíkov či poštového platobného styku podľa navrhovaného opatrenia? Elektronické podanie bude čoraz výhodnejšie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky