Aké zmeny prináša eKasa?

Od 1. apríla 2019 sa na Slovensku zaviedol systém eKasa, t.j. pripojenie všetkých registračných pokladníc na portál finančnej správy. Aké zmeny prinesie eKasa podnikateľom a ich zákazníkom?

Zavedenie systému eKasa od 1. apríla 2019, resp. od 1. júla 2019

S účinnosťou od 1. apríla 2019 majú povinnosť všetci noví podnikatelia, resp. podnikatelia ktorým vznikne povinnosť evidovať tržby v pokladnici prvýkrát používať pokladnicu eKasa klient. To znamená, že takíto podnikatelia musia používať on-line registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu napojenú na portál finančnej správy.

Ďalším veľmi dôležitým dátumom v zavedení systému eKasa je 1. júl 2019, nakoľko od tohto dátumu sú povinní všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby v pokladnici, používať on-line registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Napriek tomu sa sankciovanie za nepoužívanie systému eKasa odkladá. Bližšie informácie nájdete v článku Odklad eKasy sa pre podnikateľov presúva z októbra 2019 na január 2020

Elektronické registračné pokladnice, ktoré doteraz využívali podnikatelia na evidenciu tržieb v hotovosti, tak musia vymeniť (ak nespĺňajú podmienky pre eKasa klient) alebo prostredníctvom dodávateľa registračnej pokladnice len zmeniť hardvérové a softvérové prvky danej elektronickej registračnej pokladnice.

Koľko bude podnikateľov eKasa stáť približujeme v článku Aká je cena za eKasu?

Zmeny pre podnikateľov, ktoré prinesie zavedenie eKasy na Slovensku

Zavedenie eKasy na Slovensku a pripojenie registračných pokladníc na portál finančnej správy prinesie podnikateľom tieto zmeny:

 • o každom jednom nákupe či transakcii (napr. úhrada faktúry v hotovosti) obdrží finančná správa informáciu okamžite,
 • daňový kód pokladnice (DKP) pridelí finančná správa aj bez návštevy daňového úradu,
 • povinné zavedenie internetu na predajné miesto,
 • znížia sa náklady na prevádzku registračnej pokladnice, nakoľko nie sú potrebné servisné organizácie,
 • zrušenie povinnosti vystavovať denné uzávierky,
 • zrušenie povinnosti vedenia knihy elektronickej registračnej pokladnice,
 • ak bude predajné miesto pokryté nedostatočným internetovým signálom, musí podnikateľ uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici a následne ju zaslať do systému eKasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie,
 • export dát, ktorý zjednoduší podávanie kontrolného výkazu k DPH alebo daňového priznania,
 • nová voliteľná položka na pokladničnom doklade – tzv. „unikátny identifikátor kupujúceho“, ktorý si volí sám kupujúci.

O krokoch, ktoré je podnikateľ povinný urobiť pri prechode na systém eKasy si môžete prečítať v článku 10 krokov pri prechode na eKasu pre podnikateľov.

Zmeny pre zákazníkov, ktoré prinesie zavedenie eKasy na Slovensku

Aj zákazníci môžu zbadať viaceré zmeny, ktoré im prinesie zavedenie eKasy na Slovensku, napr. tieto:

 • pokladničný doklad môže byť zákazníkovi vydaný elektronicky - napr. na email zákazníka, ak o to pred vytlačením pokladničného dokladu požiada (výhoda v archivovaní dôležitých dokladov pre zákazníka, napr. v prípade záruky, či výstavba domu a pod.),
 • zákazník môže požiadať o uvedenie „unikátneho identifikátora kupujúceho“ na pokladničný doklad (napr. o uvedenie DIČ, či obchodného mena).V prípade zamestnanca, ktorý chce preplatiť príspevok u zamestnávateľa na rekreáciu, tam môže byť uvedené jeho meno a priezvisko,
 • jednoduchá evidencia dokladov pre účtovníctvo (ak je zákazník podnikateľom).

Zmeny v prípade daňovej kontroly, ktoré prinesie zavedenie eKasy na Slovensku

Zavedením systému eKasa, chce daňový úrad bojovať proti daňovým únikom, ktoré spočívajú najmä v tom, že podnikatelia neevidujú všetky tržby v hotovosti v pokladnici (napr. nepoužívajú autorizované pokladnice, či upravujú pokladničné doklady a pod.). Aj daňovým kontrolám prinesie systém eKasa viaceré zmeny, a to napr.:

 • online sledovanie tržieb podnikateľa a ich analýza (ak dôjde k podozrivému správaniu, vedia bezodkladne vykonať daňovú kontrolu u podnikateľa),
 • možnosť eliminácie podvodov pri vydávaní pokladničných dokladov,
 •  a iné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


eKasa a slobodné povolanie

Čo sú to slobodné povolania a vzniká im povinnosť evidovať tržby prostredníctvom eKasy, ak prijímajú za svoje tovary či služby platby v hotovosti?

Finančná správa si „posvieti“ na podnikateľov: aké prevádzky bude kontrolovať v najbližšom období?

Augustová akcia „Turista“ ukázala, že až 48 % majiteľov turisticky navštevovaných podnikov obchádzalo systém eKasa. Kontroly budú preto pokračovať. Aké prevádzky by sa mali mať na pozore?

Faktúra zaplatená v hotovosti – je potrebná eKasa a aký je limit?

Aký je limit pre úhradu faktúry v hotovosti? Musí byť inkaso faktúry zaevidované v eKase alebo postačí príjmový pokladničný doklad a ako je to s odpočtom DPH?

Vzor pokladničného dokladu z eKasy už na predajnom mieste netreba

Podnikatelia, ktorí používajú pokladnicu eKasa, už nebudú povinní sprístupňovať na každom predajnom mieste vyobrazenie pokladničného dokladu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky