Aké zmeny prináša eKasa?

Od 1. apríla 2019 sa na Slovensku zaviedol systém eKasa, t.j. pripojenie všetkých registračných pokladníc na portál finančnej správy. Aké zmeny prinesie eKasa podnikateľom a ich zákazníkom?

Zavedenie systému eKasa od 1. apríla 2019, resp. od 1. júla 2019

S účinnosťou od 1. apríla 2019 majú povinnosť všetci noví podnikatelia, resp. podnikatelia ktorým vznikne povinnosť evidovať tržby v pokladnici prvýkrát používať pokladnicu eKasa klient. To znamená, že takíto podnikatelia musia používať on-line registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu napojenú na portál finančnej správy.

Ďalším veľmi dôležitým dátumom v zavedení systému eKasa je 1. júl 2019, nakoľko od tohto dátumu sú povinní všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby v pokladnici, používať on-line registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Elektronické registračné pokladnice, ktoré doteraz využívali podnikatelia na evidenciu tržieb v hotovosti, tak musia vymeniť (ak nespĺňajú podmienky pre eKasa klient) alebo prostredníctvom dodávateľa registračnej pokladnice len zmeniť hardvérové a softvérové prvky danej elektronickej registračnej pokladnice.

Zmeny pre podnikateľov, ktoré prinesie zavedenie eKasy na Slovensku

Zavedenie eKasy na Slovensku a pripojenie registračných pokladníc na portál finančnej správy prinesie podnikateľom tieto zmeny:

 • o každom jednom nákupe či transakcii (napr. úhrada faktúry v hotovosti) obdrží finančná správa informáciu okamžite,
 • daňový kód pokladnice (DKP) pridelí finančná správa aj bez návštevy daňového úradu,
 • povinné zavedenie internetu na predajné miesto,
 • znížia sa náklady na prevádzku registračnej pokladnice, nakoľko nie sú potrebné servisné organizácie,
 • zrušenie povinnosti vystavovať denné uzávierky,
 • zrušenie povinnosti vedenia knihy elektronickej registračnej pokladnice,
 • ak bude predajné miesto pokryté nedostatočným internetovým signálom, musí podnikateľ uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici a následne ju zaslať do systému eKasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie,
 • export dát, ktorý zjednoduší podávanie kontrolného výkazu k DPH alebo daňového priznania,
 • nová voliteľná položka na pokladničnom doklade – tzv. „unikátny identifikátor kupujúceho“, ktorý si volí sám kupujúci.

O krokoch, ktoré je podnikateľ povinný urobiť pri prechode na systém eKasy si môžete prečítať v článku 10 krokov pri prechode na eKasu pre podnikateľov.

Zmeny pre zákazníkov, ktoré prinesie zavedenie eKasy na Slovensku

Aj zákazníci môžu zbadať viaceré zmeny, ktoré im prinesie zavedenie eKasy na Slovensku, napr. tieto:

 • pokladničný doklad môže byť zákazníkovi vydaný elektronicky - napr. na email zákazníka, ak o to pred vytlačením pokladničného dokladu požiada (výhoda v archivovaní dôležitých dokladov pre zákazníka, napr. v prípade záruky, či výstavba domu a pod.),
 • zákazník môže požiadať o uvedenie „unikátneho identifikátora kupujúceho“ na pokladničný doklad (napr. o uvedenie DIČ, či obchodného mena).V prípade zamestnanca, ktorý chce preplatiť príspevok u zamestnávateľa na rekreáciu, tam môže byť uvedené jeho meno a priezvisko,
 • jednoduchá evidencia dokladov pre účtovníctvo (ak je zákazník podnikateľom).

Zmeny v prípade daňovej kontroly, ktoré prinesie zavedenie eKasy na Slovensku

Zavedením systému eKasa, chce daňový úrad bojovať proti daňovým únikom, ktoré spočívajú najmä v tom, že podnikatelia neevidujú všetky tržby v hotovosti v pokladnici (napr. nepoužívajú autorizované pokladnice, či upravujú pokladničné doklady a pod.). Aj daňovým kontrolám prinesie systém eKasa viaceré zmeny, a to napr.:

 • online sledovanie tržieb podnikateľa a ich analýza (ak dôjde k podozrivému správaniu, vedia bezodkladne vykonať daňovú kontrolu u podnikateľa),
 • možnosť eliminácie podvodov pri vydávaní pokladničných dokladov,
 •  a iné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


eKasa - čo robiť, ak nefunguje internet?

Pokladnica eKasa pre správne fungovanie potrebuje internetové pripojenie. V praxi môže dochádzať k dočasným alebo aj trvalým výpadkom internetu. Ako ich riešiť?

Zmeny vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP) od 1.4.2019

Virtuálna registračná pokladnica (VRP) spĺňa všetky zákonné podmienky, ktoré so sebou prináša systém eKasa a je poskytovaná podnikateľom bezplatne. Počet jej používateľov preto neustále stúpa. Prinášame novinky vo VRP od 1.4.2019.

Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou?

Od 1. 7. musia registračné pokladnice komunikovať so systémom finančnej správy. Ideálnym riešením môže byť eKasa od O2.

O2 eKasa už v predaji aj s pripojením na systém finančnej správy

Od ohlásenia vstupu operátora O2 do segmentu elektronických registračných pokladníc o riešenie O2 eKasa prejavili záujem už stovky podnikateľov. Prvé O2 eKasy si už podnikatelia postupne nájdu na predajniach, eshope operátora, ako aj u O2 predajcov.