Eshop a platenie DPH podľa spôsobu a krajiny dodania v roku 2015

Eshop a platenie DPH podľa spôsobu a krajiny dodania v roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V ktorej krajine internetový obchod (eshop) podáva daňové priznanie a platí DPH? Kľúčové je, kam posiela tovar.

Internetový obchod (eshop) prakticky odstraňuje hranice jednotlivých štátov a umožňuje prístup k sortimentu zákazníkom z ktoréhokoľvek miesta, kde je prístup na internet. Štandardne internetové obchody (eshopy) ponúkajú dva spôsoby dodania:

  • dodanie na adresu určenú zákazníkom (napr. poštou),
  • osobný odber v predajni.

Osobný odber tovaru v predajni zákazníkom zo Slovenskej republiky

Ak si zákazník pri objednávke cez slovenský internetový obchod (eshop) zvolí spôsob dodania osobný odber, miesto zdaniteľného obchodu sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o DPH“). Miesto dodania tovaru je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje.

Príklad: Zákazník zo SR si objedná tovar v internetovom obchode (eshope) so sídlom v SR a spôsob dodania si vyberie osobný odber na adrese pobočky taktiež v SR. Miesto dodania tovaru je SR. Internetový obchod uplatní slovenskú sadzbu DPH, daňové priznanie k DPH bude podávať a DPH platiť v SR.

Zásielkový predaj tovaru zákazníkovi zo Slovenskej republiky

Pri dodaní tovaru zákazníkovi, ktorý si zvolí spôsob dodania na konkrétnu adresu na území Slovenskej republiky, miesto dodania tovaru sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH. Ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou, miestom dodania tovaru je miesto kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať.

Príklad: Zákazník zo SR si objedná tovar v internetovom obchode (eshope) so sídlom v SR a spôsob dodania si vyberie dodanie na adresu na území SR (napr. poštou). Miestom dodania tovaru je SR. Internetový obchod (eshop) uplatní slovenskú sadzbu DPH, daňové priznanie k DPH bude podávať a DPH platiť v SR.

Osobný odber tovaru v predajni zákazníkom z iného štátu

V prípade osobného odberu tovaru v predajni so sídlom v SR zákazníkom z iného štátu platí rovnaké pravidlo určenia miesta dodania tovaru ako v prípade, ak je zákazník zo Slovenskej republiky.

Príklad: Zákazník z ČR si objedná tovar v internetovom obchode (eshope) so sídlom v SR a spôsob dodania si vyberie osobný odber na adrese pobočky taktiež v SR. Miesto dodania tovaru je Slovenská republika. Internetový obchod (eshop) uplatní slovenskú sadzbu DPH, daňové priznanie k DPH bude podávať a DPH platiť v SR.

Článok pokračuje pod reklamou

Zásielkový predaj podľa zákona o DPH

Zásielkovým predajom na účely zákona o DPH je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet z členského štátu iného, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň, okrem dodania nových dopravných prostriedkov a tovaru dodaného s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet. Ak ide o dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, dodanie tovaru je zásielkovým predajom iba v prípade, ak je tovar dodaný fyzickým osobám na osobnú spotrebu.

Zásielkový predaj tovaru zákazníkovi z iného členského štátu Európskej únie (EÚ) a zákazníkovi z tretieho štátu (mimo EÚ)

V prípade zásielkového predaja tovaru zákazníkovi z iného členského štátu EÚ majú slovenské internetové obchody (eshopy) povinnosť sledovať hodnotu dodaného tovaru do iného členského štátu EÚ, a to pre každý členský štát EÚ samostatne. Ak prekročia hodnotu tovaru dodaného do iného členského štátu EÚ (členské štáty majú rôzne limity), majú povinnosť registrovať sa pre účely DPH, podávať daňové priznanie k DPH a platiť DPH v tomto členskom štáte EÚ. Do prekročenia uvedenej hodnoty postupujú podľa národného daňového zákona.

Dolný limit je určený smernicou Rady č. 2006/112/ES na 35 000 eur, resp. ekvivalent v národnej mene ročne (napr. ČR má stanovený limit 1 140 000 Kč). Jednotlivé členské štáty majú limity upravené v národných daňových zákonoch. Ak internetový obchod (eshop) nedosahuje hodnotu dodaného tovaru 35 000 eur so žiadnym členským štátom EÚ, nemusí sa zaoberať povinnosťou registrácie v inom členskom štáte EÚ z titulu zásielkového predaja tovaru. Ak internetový obchod (eshop) prekročí limit hodnoty dodania tovaru v konkrétnom členskom štáte EÚ, bude sa musieť registrovať v tomto inom členskom štáte EÚ (podľa postupu v národnej legislatíve), uplatňovať zahraničnú sadzbu DPH, podávať v ňom daňové priznania k DPH a platiť DPH.

Vybrané krajiny Limit hodnoty tovaru dodaného zásielkovým predajom
Nemecko 100 000 € -
Rakúsko 100 000 € -
Poľsko 160 000 PLN 40 000 €
Maďarsko 8 800 000 HUF 34 671 €

Ak sú splnené podmienky podľa § 47 zákona o DPH, dodanie tovarov zákazníkovi s miestom určenia na území tretieho štátu (mimo EÚ) je od DPH oslobodené. Internetový obchod by však mal skúmať, či mu vznikajú povinnosti v treťom štáte.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky