Registračná daň za auto 2019

Výška registračnej dane za auto, resp. poplatku za prihlásenie vozidla v roku 2019 závisí od výkonu motora v kW a taktiež od veku vozidla.

Registračnú daň za auto, resp. poplatok za prihlásenie auta upravuje VI. časť, položka 65 zákona č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Výška registračnej dane za auto (poplatok za prihlásenie auta) závisí od:

  • výkonu motora v kW,
  • veku vozidla.

Registračná daň za auto (poplatok za prihlásenie auta) v roku 2019 podľa výkonu motora pri prvej registrácii

Zápis držiteľa auta kategórie L, M1 a N1 (okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie), t. j. poplatok za prihlásenie auta do evidencie vozidiel v Slovenskej republike je suma vypočítaná podľa vzorca, najmenej však vo výške 33 €.

Registračnú daň za auto (poplatok za prihlásenie auta do evidencie vozidiel) vypočítame nasledovne:

Výpočet registračnej dane za auto
Výpočet registračnej dane za auto

Pri prvej evidencii vozidla v roku 2019 zaplatí držiteľ motorového vozidla registračnú daň za auto v nasledovnej hodnote, podľa výkonu motora v kW:

Výkon motora v kW Sadzba poplatku v €
nad do
80 vrátane 33 €
80 86 vrátane 90 €
86 92 vrátane 110 €
92 98 vrátane 150 €
98 104 vrátane 210 €
104 110 vrátane 260 €
110 121 vrátane 360 €
121 132 vrátane 530 €
132 143 vrátane 700 €
143 154 vrátane 870 €
154 165 vrátane 1 100 €
165 176 vrátane 1 250 €
176 202 vrátane 1 900 €
202 228 vrátane 2 300 €
228 254 vrátane 2 700 €
254 a viac 3 900 €

Uvedená výška registračnej dane (poplatku za prihlásenie auta) v roku 2019 v tabuľke sa použije v prípade, ak pôjde o prvú evidenciu vozidla (to znamená, ak vozidla nebolo evidované v evidencii motorových vozidiel v SR ani v zahraničí). V tomto prípade sa použije koeficient 1,00.

Článok pokračuje pod reklamou

Registračná daň za auto (poplatok za prihlásenie auta) v roku 2019 podľa výkonu motora pri druhej a ďalšej registrácii

Ak pôjde o druhý a ďalší zápis vozidla do evidencie motorových vozidiel, v závislosti od veku vozidla sa uplatní koeficient, ktorým sa prepočíta sadzba registračnej dane za auto, a to nasledovne:

Vek vozidla Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
prvá evidencia 1,00
do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie 0,82
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,68
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,56
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,46
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,38
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,32
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,26
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,23
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,19
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,16
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,14
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,12
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,10
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,09
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,08
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,07
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie 0,06

Príklad na výpočet registračnej dane za auto v roku 2019 – ojazdené auto:

Spoločnosť ABCX, s. r. o. chce zaregistrovať v júli 2019 vozidlo, ktoré bolo prvýkrát evidované v SR v máji 2015 s výkonom motora 85 kW.

Registračnú daň za auto vypočítame nasledovne: 90 € x 0,38 (koeficient do 5 rokov vrátane) = 34,20 €.

Oslobodenie od registračnej dane za auto v roku 2019

Zákon o správnych poplatkoch v určitých prípadoch oslobodí držiteľa auta od registračnej dane za auto pri zápise do evidencie vozidiel, ide napr. o oslobodenie zápisu u:

  • držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením,
  • držiteľa motorového vozidla na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu,
  • držiteľa motorového vozidla pri zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol držiteľovi poskytnutý príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
  • a iného držiteľa.

Zníženie registračnej dane za auto v roku 2019 až o 50 %

Ak nie je ustanovené v zákone o správnych poplatkoch inak, pri využití elektronických služieb (t. j. elektronické prihlásenie auta do evidencie vozidiel) sa znižuje sadzba registračnej dane za auto o 50 %. Sadzba registračnej dane za auto môže byť pritom najviac znížená o 70 €.

Podmienkou využitia elektronických služieb je však elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostným osobným kódom a kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zvýhodnená registračná daň za auto v roku 2019

Registračná daň za auto (poplatok za prihlásenie vozidla) sa znižuje a je zvýhodnená pre tieto osoby, resp. vozidlá:

  • držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, motorové vozidlá upravené na vedenie fyzickou osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ak nebol na kúpu vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia): zníženie registračnej dane za auto o 50 %, najviac však o 100 €,
  • držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi sedadlami na sedenie s výkonom motora do 110 kW (vrátane), ak ide o osobu uplatňujúci si nárok na prídavok na dieťa najmenej na 4 deti (najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku): zníženie registračnej dane za auto o 50 %, najviac však na 33 €,
  • držiteľa hybridného motorového vozidla, hybridného elektrického vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) a motorového vozidla na vodíkový pohon: zníženie registračnej dane za auto o 50 %, najviac však na 33 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny pohonných hmôt a diaľničných známok v roku 2023

Koľko stojí diaľničná známka a benzín/diesel v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku či Chorvátsku? Praktický prehľad pred cestou na zahraničnú dovolenku autom.

Auto v podnikaní v roku 2023

Podnikať bez automobilu si mnohí podnikatelia vedia len ťažko predstaviť. Všetko podstatné o používaní auta pri podnikateľskej činnosti živnostníka či s. r. o. v roku 2023 nájdete v článku.

Registrácia na DPH od roku 2023

Kedy vzniká od roku 2023 povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty (DPH)? Aké typy registrácií na Slovensku existujú a aká zmena nastala v registrácii na DPH od roku 2023?

Zmenu občianskeho preukazu už nebude potrebné hlásiť obchodnému registru

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zrušenie povinnosti zápisu dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky