Trendy v benefitoch pre zamestnancov: čím si ich chcú firmy získať?

Trendy v benefitoch pre zamestnancov: čím si ich chcú firmy získať?
Zdroj: Rawpixel.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako vyzerá ponuka zamestnaneckých benefitov vo firmách? Zamestnávatelia sa snažia zaujať zamestnancov finančnými bonusmi, rozšíreným parkovaním či flexibilným pracovným časom.

Firmy, ktoré chcú získať nových zamestnancov a medzi ostatnými na trhu práce vyniknúť, zvyčajne ponúkajú rôzne benefity nad rámec pracovnej zmluvy. To isté platí v prípade zamestnávateľov, ktorí si chcú ľudí vo firme udržať. Nejde pritom o príplatky za prácu nadčas alebo nočnú, to je kompenzácia za sťažené pracovné podmienky a povinnosť platiť ich, stanovuje zákon. Ide o rôzne peňažné a nepeňažné výhody, ktoré nie sú zakotvené v pracovnej či kolektívnej zmluve (vtedy už totiž nejde o benefit, ale o povinnosť zamestnávateľa plniť uvedené).

Zamestnancov bez akéhokoľvek benefitu je rok čo rok menej. Podľa analýzy portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia, vyzerá situácia tak, že po pandémii prestali zamestnávatelia škrtať výdavky a do svojich ľudí investujú opäť viac. Podľa aktuálnych údajov nemá poskytnutý žiadny benefit už len 16,4 % Slovákov a Sloveniek. Oproti roku 2021 ide o pomerne výrazný pokles.

Zdroj: platy.sk
Podiel zamestnancov bez akéhokoľvek benefitu
2018 23,1 %
2019 22,2 %
2020 19,4 %
2021 19,1 %
2022 16,4 %

Udržanie zamestnancov a získanie nových v jednom – firmy za to platia

Ak je na trhu práce nedostatok uchádzačov, výrazne sa to odráža na ponuke benefitov pre pracovníkov a pracovníčky. Napríklad na pracovnom portáli Profesia.sk bolo do 12. novembra 2022 uverejnených viac ako 322 000 pracovných príležitostí, no na ponuky reaguje menej ľudí ako v roku 2021 či 2020.

Výrazne sa preto zvýšila rozšírenosť finančného bonusu pre zamestnancov, ktorí do firmy odporučia nového človeka. Z pracovných ponúk uverejnených na spomínanom portáli vyplýva, že finančnú čiastku v takomto prípade dostane 17,5 % zamestnancov.

Zdroj: platy.sk
Podiel zamestnancov na SVK, ktorým ich firma vyplatí bonus za odporučenie nového zamestnanca
2018 13,5 %
2019 14,8 %
2020 14,5 %
2021 14,4 %
2022 17,5 %

Zamestnávatelia sa v aktuálnej situácii taktiež snažia o budovanie lojality zo strany pracovníkov. Ak by totiž čelili vysokej fluktuácii, neustále hľadanie nových ľudí by mohlo byť veľmi náročné. Aj preto sa zvyšuje podiel zamestnancov, ktorí pri výročí vo firme dostanú zaplatený bonus. Zatiaľ čo v roku 2019 išlo o 14,2 % pracovníkov a pracovníčok, v roku 2022 je to už takmer pätina všetkých zamestnancov na Slovensku (19,4 %).

Článok pokračuje pod reklamou

Trendom sú zamestnanecké benefity zamerané na zdravie

Podľa analýzy portálu Platy.sk, slovenskí zamestnávatelia poskytujú čoraz viac ľuďom také benefity, ktoré súvisia so zdravím. Ide napríklad o tzv. sick days. Tie má aktuálne k dispozícii približne 16 % zamestnancov. Oproti roku 2020 tento podiel vzrástol o dve percentá.

Ďalšími benefitmi z oblasti zdravia je nadštandardná zdravotná starostlivosť (5,4 % zamestnancov), zdravotné pripoistenie (5,6 % zamestnancov) či kompenzácia mzdy pri PN (9,5 % zamestnancov).

Benefity, ktoré sa počas pandémie „škrtli“, sú naspäť

Z dôvodu pandémie boli mnohí zamestnávatelia nútení škrtať benefity pre svojich pracovníkov. Aktuálne sa však už vracajú naspäť. Zmenu vidieť napríklad pri benefitoch zameraných na vzdelávanie, zamestnanecké zľavy či firemné akcie.

Na druhej strane, pandémia a rozšírený home office sa podpísali pod väčšiu dostupnosť flexibilného pracovného času – rozvrhnúť prácu podľa seba si môže viac ako 38 % ľudí. Dáta z analýzy však taktiež naznačujú, že firmy chcú zvyšovať motiváciu zamestnancov na chodenie do kancelárií / na pracovisko. Preto prichádzajú s rozšírením zamestnaneckých parkovacích miest či s nápojmi zadarmo.

Zamestnaneckých benefitov sa týkajú dane aj odvody

Či už ide o peňažné benefity (napr. kvartálne odmeny, príspevok pri narodení dieťaťa či 13. a 14. plat) alebo o nepeňažné benefity (napr. využívanie automobilu aj na súkromné účely, mobilný telefón či vzdelávanie a školenie), zamestnávatelia by nemali zabúdať na daňové a odvodové povinnosti.

Napríklad niektoré benefity (peňažné aj nepeňažné) sa zamestnancom zdaňujú – ak sú poskytované v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Medzi predmety dane zamestnanca napríklad nepatrí poskytnutie osobných hygienických prostriedkov, náhrada za používanie vlastného vozidla či rekondičné / rehabilitačné pobyty. Do skupiny oslobodených benefitov od dane u zamestnancov patrí napríklad vzdelávanie zamestnanca, nealkoholické nápoje, produkty vlastnej výroby (do 200 eur ročne) či suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa.

Ak zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom benefity zo sociálneho fondu, mal by myslieť na to, že tvorba sociálneho fondu musí byť podľa stanovených pravidiel v zákonom stanovenej výške, príspevok zo sociálneho fondu môže byť poskytnutý len v súlade s ustanoveniami zákona o sociálnom fonde a malo by byť upravené v internom predpise zamestnávateľa.

Všetky podrobnosti o zdaňovaní a odvodoch v súvislosti so zamestnaneckými benefitmi aj s praktickými príkladmi, približujeme v článku Benefity zamestnancov od roku 2022 (dane, odvody).

Zdroj: Profesia.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky