Testovanie zamestnancov vo firmách má manuál. Ako postupovať?

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19. Koho sa testovanie týka, koho smie zamestnávateľ testovať a aký je postup?

Dňa 17. januára 2021 vláda prijala uznesenie č. 30, ktorým sprísnila podmienky tzv. lockdownu a schválila plošné testovanie na Covid-19 alebo "plošný skríning". Súčasťou uznesenia je aj odporúčanie prevádzkam, v ktorých sa na pracovisku nachádza viac ako 250 zamestnancov, testovať pracovníkov. Aby však bolo toto odporúčanie možné splniť, zamestnávatelia žiadali jasné pravidlá a inštrukcie. Ministerstvo hospodárstva dnes preto zverejnilo manuál určený zamestnávateľom pre rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní testovania zamestnancov a ich rodinných príslušníkov vo svojich prevádzkach.

Koho sa firemné testovanie týka a koho smie zamestnávateľ testovať?

Zapojenie firiem do testovania je dobrovoľné. Zisťovanie prítomnosti koronavírusu u zamestnancov sa odporúča najmä prevádzkam, v ktorých sa na pracovisku nachádza viac ako 250 pracovníkov. Ak majú o takéto firemné testovanie záujem aj spoločnosti, v ktorých sa na pracovisku nachádza menej ako 250 zamestnancov, musia sa spojiť viaceré podnikateľské subjekty. U tých ale musí vykonávať testovanie zamestnancov AG testami rovnaká testovacia autorita a celkový súčet zamestnancov skupiny musí predstavovať 250 a viac (jedna testovacia autorita bude žiadať o vydanie AG testov pre testovanie najmenej 250 zamestnancov). 

Ministerstvo avizuje, že testovacou autoritou sa rozumie ktorákoľvek z inštitúcií, ktorá má oprávnenie vykonávať testovanie AG testami a vydávať potvrdenia o ich vykonaní. Môže ísť o tzv. MOM-ky (Mobilné odberné miesta) alebo poskytovateľ ambulantnej starostlivosti či zdravotnej pracovnej služby.

Výdaj a vrátenie AG testov

Aby mohli zamestnávatelia testovať, potrebujú si zabezpečiť dostatočné množstvo AG testov. Ich výdaj podľa manuálu zabezpečuje Správa štátnych hmotných rezerv prostredníctvom príslušných okresných úradov. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, kedy by mohol byť postup cez okresné úrady náročný a neefektívny, napr. v prípade Slovenskej pošty či ŽSR, môže testy zabezpečiť aj príslušné ministerstvo.

Prečítajte si tiež

Testy budú vydávané podľa objednávky a ak testovacia autorita požiada o vydanie testov za viaceré podnikateľské subjekty, musí predložiť žiadosť za každú firmu zvlášť. Nespotrebované testy je potrebné vrátiť príslušnému okresnému úradu, ak už testovanie nebude realizovať. Akok a kedy ich vráti či prevezme, si testovacia autorita dohodne s daným okresným úradom.

Likvidácia odpadu a zabezpečenie ochranných pomôcok

Ministerstvo informuje, že osobné ochranné prostriedky potrebné na výkon testovania v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje podnikateľský subjekt vo vlastnej réžii. Rovnako zabezpečuje vo vlastnej réžii likvidáciu odpadu v zmysle platnej legislatívy. 

Ako to bude s nákladmi na testovanie?

Štát chce firemné testovanie podporiť kompenzáciou vo výške 3,5 eur na každú otestovanú osobu. Ostatné náklady vynaložené na túto akciu však už podnikateľský subjekt rieši vo vlastnej réžii.

Prečítajte si tiež

O finančnú náhradu môže firma požiadať Ministerstvo vnútra SR cez príslušný okresný úrad. Súčasťou žiadosti je výkaz o dátume a počte otestovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorý potvrdí testovacia autorita. Finančná náhrada bude uhradená na základe žiadosti bezodkladne.

Žiadosť o vydanie a vrátenie AG testov, vzor dohody medzi firmou a testovacou autoritou aj Metodiku Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu formou antigénových testov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

Stravné od 1.6.2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.6.2023 opäť zvýši. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako sa zmení minimálny gastrolístok či suma daňových výdavkov pre SZČO?

Spoločník a konateľ ako zamestnanec svojej s.r.o.

Môže, nemôže alebo dokonca musí byť spoločník či konateľ zamestnancom vo vlastnej s. r. o.? Existujú nejaké obmedzenia a aká je výška odvodov v týchto prípadoch?

Inflácia a rast platov: ako ovplyvnila mzdy a čo by mali robiť firmy?

Ako zamestnávatelia riešia zvyšovanie miezd v čase vysokej inflácie? Skúsenosti aj praktické rady, ako na to a čo robiť, ak si firma nemôže dovoliť zvýšiť platy pracovníkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky