Testovanie zamestnancov vo firmách má manuál. Ako postupovať?

Testovanie zamestnancov vo firmách má manuál. Ako postupovať?
Zdroj: Rawpixel.com

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19. Koho sa testovanie týka, koho smie zamestnávateľ testovať a aký je postup?

Dňa 17. januára 2021 vláda prijala uznesenie č. 30, ktorým sprísnila podmienky tzv. lockdownu a schválila plošné testovanie na Covid-19 alebo "plošný skríning". Súčasťou uznesenia je aj odporúčanie prevádzkam, v ktorých sa na pracovisku nachádza viac ako 250 zamestnancov, testovať pracovníkov. Aby však bolo toto odporúčanie možné splniť, zamestnávatelia žiadali jasné pravidlá a inštrukcie. Ministerstvo hospodárstva dnes preto zverejnilo manuál určený zamestnávateľom pre rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní testovania zamestnancov a ich rodinných príslušníkov vo svojich prevádzkach.

Koho sa firemné testovanie týka a koho smie zamestnávateľ testovať?

Zapojenie firiem do testovania je dobrovoľné. Zisťovanie prítomnosti koronavírusu u zamestnancov sa odporúča najmä prevádzkam, v ktorých sa na pracovisku nachádza viac ako 250 pracovníkov. Ak majú o takéto firemné testovanie záujem aj spoločnosti, v ktorých sa na pracovisku nachádza menej ako 250 zamestnancov, musia sa spojiť viaceré podnikateľské subjekty. U tých ale musí vykonávať testovanie zamestnancov AG testami rovnaká testovacia autorita a celkový súčet zamestnancov skupiny musí predstavovať 250 a viac (jedna testovacia autorita bude žiadať o vydanie AG testov pre testovanie najmenej 250 zamestnancov). 

Ministerstvo avizuje, že testovacou autoritou sa rozumie ktorákoľvek z inštitúcií, ktorá má oprávnenie vykonávať testovanie AG testami a vydávať potvrdenia o ich vykonaní. Môže ísť o tzv. MOM-ky (Mobilné odberné miesta) alebo poskytovateľ ambulantnej starostlivosti či zdravotnej pracovnej služby.

Výdaj a vrátenie AG testov

Aby mohli zamestnávatelia testovať, potrebujú si zabezpečiť dostatočné množstvo AG testov. Ich výdaj podľa manuálu zabezpečuje Správa štátnych hmotných rezerv prostredníctvom príslušných okresných úradov. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, kedy by mohol byť postup cez okresné úrady náročný a neefektívny, napr. v prípade Slovenskej pošty či ŽSR, môže testy zabezpečiť aj príslušné ministerstvo.

Prečítajte si tiež

Testy budú vydávané podľa objednávky a ak testovacia autorita požiada o vydanie testov za viaceré podnikateľské subjekty, musí predložiť žiadosť za každú firmu zvlášť. Nespotrebované testy je potrebné vrátiť príslušnému okresnému úradu, ak už testovanie nebude realizovať. Akok a kedy ich vráti či prevezme, si testovacia autorita dohodne s daným okresným úradom.

Likvidácia odpadu a zabezpečenie ochranných pomôcok

Ministerstvo informuje, že osobné ochranné prostriedky potrebné na výkon testovania v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje podnikateľský subjekt vo vlastnej réžii. Rovnako zabezpečuje vo vlastnej réžii likvidáciu odpadu v zmysle platnej legislatívy. 

Ako to bude s nákladmi na testovanie?

Štát chce firemné testovanie podporiť kompenzáciou vo výške 3,5 eur na každú otestovanú osobu. Ostatné náklady vynaložené na túto akciu však už podnikateľský subjekt rieši vo vlastnej réžii.

Prečítajte si tiež

O finančnú náhradu môže firma požiadať Ministerstvo vnútra SR cez príslušný okresný úrad. Súčasťou žiadosti je výkaz o dátume a počte otestovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorý potvrdí testovacia autorita. Finančná náhrada bude uhradená na základe žiadosti bezodkladne.

Žiadosť o vydanie a vrátenie AG testov, vzor dohody medzi firmou a testovacou autoritou aj Metodiku Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu formou antigénových testov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Hľadanie práce a nábor zamestnancov s využitím umelej inteligencie

Napísať životopis a motivačný list, vytvoriť lákavú pracovnú ponuku či dobre sa pripraviť na pracovný pohovor – s čím ďalším pomôže AI a ako ju môžu využiť uchádzači o prácu či firmy?

Subdodávateľská zodpovednosť – vysielanie zamestnancov od 1. 8. 2024

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2024 prináša viaceré zmeny v pracovnom práve, napríklad možnosť vyplatenia mzdy dodávateľom služby aj v rámci SR i výkon práce maloletým zamestnancom.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky