Platy na Slovensku v roku 2016

Aké profesie sú najžiadanejšie zo strany zamestnávateľov v roku 2016? Aký je rozdiel vo finančnom ohodnotení v jednotlivých krajoch Slovenska? V ktorom sektore a na akých pozíciách sú zamestnanci platení najlepšie? Personálna agentúra Grafton Slovakia prináša nový prieskum Prehľad platov 2016 pre Slovenskú republiku, ktorý sa konal v priebehu 1. štvrťoka 2016.

Aké trendy môžeme očakávať na trhu práce v SR?

„Z prieskumu Prehľad platov 2016 vyplynulo, že zamestnávatelia na Slovensku postupne pristupujú k plošnému zvyšovaniu platov, čo môže dopomôcť k menšiemu odlivu kvalitných stabilných pracovníkov. V roku 2015 predstavoval nominálny rast platov 2,7 %. Odhad rastu platov v roku 2016 je 3,6% a v roku 2017 3,9%. Predpokladáme, že rastúci trend povedie k ďalšiemu urýchleniu mzdového rastu v roku 2016,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

Prehľad najžiadanejších profesií zo strany zamestnávateľov podľa sektorov v roku 2016

Možno povedať, že počet pozícií stúpa vo všetkých odvetviach. Spoločnými požiadavkami vo všetkých odvetviach je znalosť cudzích jazykov, predovšetkým angličtiny a nemčiny. Častým problémom býva nedostatočná kvalifikácia absolventov, ktorú má na svedomí aj pomalé prispôsobovanie sa školstva novým trendom. Čo do platových rozdielov, tie sú závislé, prirodzene, od praxe, ale aj od kraja (Bratislavský kraj má spravidla najvyššie platy).

Platy a pozície v informačných technológiách

I tento rok sa pre rast náročnosti IT činností ďalej prehlbuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Nedostatok je najmä programátorovpre vývoj desktopových, webových a mobilných aplikácií a odborníkov na IT bezpečnosť.

Čo do rozdielov v platoch, napr. juniorské a seniorské pozície sa líšia v mesačnom plate až o 900 €. Zaujímavé sú aj krajské rozdiely – ohodnotenie technického a informačného riaditeľa môže v hlavnom meste dosiahnuť do 6000 € za mesiac, ale v iných väčších mestách je výkon ohodnotený od 3500 €.

Platy a pozície v inžinieringu a v priemyselnej výrobe

V priemyselnej výrobe chýbajú skúsení inžinieri, ale aj absolventi technických škôl s dostatočnými znalosťami. Kvôli nedostatku pracovníkov rastie záujem o nábor cudzincov, predovšetkým z Poľska, Rumunska, Bulharska a Srbska.

Zaujímavosťou je i to, že manažér výrobného závodu v Bratislavskom kraji konkuruje atraktívnym mzdám z oblasti IT.

Platy a pozície v stavebníctve a realitách

Najväčší záujem je predovšetkým o projektových manažérov a facility manažérov, ale aj o skúsených obchodníkov i absolventov s technickým vzdelaním, ktorí majú chuť venovať sa obchodu.

Jazykové znalosti sa prejavujú na mzdách, napr. stavbyvedúci s anglickým jazykom je lepšie finančne ohodnotený, a to vo všetkých regiónoch.

Platy a pozície v bankovníctve a finančných službách

Sektor hľadá najmä odborných účtovníkov so znalosťou anglického jazyka, hlavných účtovníkov a vedúcich učtárne. Práve účtovníctvo je oblasť, kde majú veľkú šancu na uplatnenie absolventi vysokých škôl, pretože je tu značný nedostatok kvalifikovaných kandidátov. Nutnosťou je orientácia v medzinárodnom účtovníctve. Zamestnávatelia majú stále veľký záujem o špecialistov mzdového účtovníctva, ktorých je na Slovensku relatívny nedostatok.

Platy finančného manažéra môžu, v závislosti od regiónu, stúpať až do výšky 4 500 € a dosiahnuť medzi-regionálny rozdiel až 2500 €. Zaujímavosťou pri pozíciách finančného kontrolóra s praxou do 3 rokov a 3 roky a viac je, že rozdiel mzdy v regiónoch môže dosiahnuť až 1 000 €.

Platy a pozície v obchode a marketingu

Žiadanými sú skúsení obchodní zástupcovia a Key Account manažéri so znalosťou moderného trhu. V marketingu pretrváva trend rastu pozícií v oblasti digitálneho marketingu. Rastie tiež záujem o špecialistov v oblasti trade marketingu, taktiež brand manažérov. Požaduje sa znalosť odboru ako aj IT, výborné komunikačné schopnosti a kreativita. Výborná znalosť angličtiny a vysokoškolské vzdelanie sú nevyhnutnosťou pre väčšinu marketingových pozícií. Prejavuje sa to i na ohodnotení práce.

Platy a pozície v ľ udských zdrojoch, administratíve a práve

V súčasnosti je v tejto oblasti najväčší nárast dopytu po náborároch/recruiteroch/talent sourceroch, ale tiež personalistoch a HR administrátoroch. V administratíve narástol počet pozícií asistentiek a recepčných, vzrástol dopyt aj po obchodných referentoch. Firmy vykazujú väčšiu ochotu zamestnávať aj vysokoškolských alebo stredoškolských absolventov, avšak dôraz kladú na osobnosť a motiváciu kandidátov.

Mzdové očakávania absolventov rastú a často prevyšujú ponuky zamestnávateľov. Advokátske kancelárie potrebujú najmä koncipientov alebo advokátov . Mzdy firemných právnikov sú stále rádovo o stovky eur mesačne nižšie ako mzdy advokátov s rovnakým počtom rokov praxe, napriek tomu vnímame zvýšenú ochotu kandidátov odísť z advokátskych kancelárií do firiem, predovšetkým kvôli časovej náročnosti.

Centrá zdieľaných služieb

Vďaka expanzii tejto oblasti rastie aj počet novootvorených pozícií. Priemerný základný plat v tejto oblasti je vyšší ako v minulosti a stále stúpa. Je to dôsledok väčšej konkurencie medzi firmami – počet aktívnych uchádzačov je relatívne nízky - ktoré sa snažia udržať svojich súčasných zamestnancov zvyšovaním platov, ale aj zaujímavou skladbou finančných či nefinančných benefitov.

Centrá zdieľaných služieb žiadajú kandidátov s rôznymi jazykovými kombináciami európskych jazykov. Uplatnenie v centrách nachádzajú taktiež absolventi univerzít so zamerením na štúdium cudzích jazykov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky